De svenska hushållens förmögenheter ökade under årets första kvartal. Mycket tack vare stigande aktietillgångar. Foto: Margit Kluthke/Shutterstock.com

Privatekonomi

SEB presenterade sin Sparbarometer häromdagen och den visar att hushållens förmögenheter ökar med 4,5 procent. Ökningen beror i huvudsak på stigande aktietillgångar. Samtidigt som förmögenheten ökar drar hushållen även på sig fler skulder. Allra mest ökade konsumtionslånen.

Häromdagen presenterade SEB sin Sparbarometer för 2019 års första kvartal. Sparbarometern visar att de svenska hushållens förmögenheter har stigit kraftigt under det första kvartalet. 

Totalt steg förmögenheterna med 4,5 procent, eller 690 miljarder kronor. Totalt uppgår hushållens förmögenheter till 15 929 miljarder kronor. 

I och med den kraftiga ökningen har hushållens förmögenheter i stort sett återhämtat sig från rekordnedgången under kvartalet dessförinnan.

Stigande aktietillgångar är huvudorsaken till att förmögenheterna ökar

Den främsta anledningen till uppgången är att hushållens aktietillgångar har ökat medan fastighetstillgångarna varit oförändrade. Bara under det första kvartalet har aktietillgångarna stigit med 9,9 procent.

SEB:s privatekonom tycker att det är intressant att just aktietillgångarna har fått så pass stort genomslag på svenskarnas förmögenhet medan bostadsmarknaden bara rör sig i sidled. Fastighetstillgångarna är annars svenskarnas allra största tillgång.

Skulderna ökade med 40 miljarder kronor

Samtidigt som förmögenheterna ökar drar hushållen på sig fler skulder. Under årets första kvartal ökade skulderna med 40 miljarder kronor. Det är en ökning med 0,9 procent från föregående kvartal. Det är däremot en ökningstakt som är lägre än förra kvartalet.

Ökningstakten har på årsbasis inte varit så här låg sedan 2014 då den landade på 4,7 procent.

Konsumtionslånen växer snabbast

Den lånekategori som växer snabbast i dagsläget är konsumtionslånen med 1,5 procent. Tvåa på listan är studielånen som vuxit med 1,3 procent. Andra typer av lån steg med 0,8 procent medan bolånen bara ökade med 0,6 procent.

Anledningen till att bostadslånen inte ökar snabbare beror på att utvecklingen på bostadsmarknaden är lugnare nu än tidigare år.

Det är dock bostadslånen som utgör den absolut största delen av svenskarnas skulder. Totalt står bostadslånen för 77,6 procent av hushållens totala skulder.