Finns det företagslån utan personlig borgen?

Ja, det finns långivare som erbjuder företagslån där du inte behöver gå i personlig borgen för lånet. På så sätt behöver du inte riskera att din privata ekonomi påverkas av vad som händer med företagets.

Ett lån utan personlig borgen är framför allt intressant för dig som tar företagslån till ett aktiebolag. Vid företagslån för enskild firma eller lån till handelsbolag har ägarna alltid personligt betalningsansvar. Med aktiebolag har du inget sådant ansvar om du inte går i borgen för lånet.

Det är också betydligt lättare för större företag att få lån utan personlig borgen. För mindre företag är borgen så gott som alltid ett krav.

Vad innebär personlig borgen?

Personlig borgen innebär att en privatperson tar på sig betalningsansvaret för ett företags lån. Om företaget skulle få problem att betala sin skuld faller det då på den personen att betala av lånet och tillhörande kostnader, såsom ränta och avgifter.

Den som gått i borgen för ett lån kallas för borgensman.

Företagslån utan borgen kräver annan typ av säkerhet

Vill du undvika att gå i borgen för företagslån får du räkna med att lämna en säkerhet för lånet i stället. Det är ytterst ovanligt att företag kan låna pengar helt utan säkerhet.

Långivaren kan göra anspråk på säkerheten för att betala skulden om företaget får problem med betalningen.

Den vanligaste säkerheten för företagslån är företagsinteckning. Det innebär att företaget lämnar någon typ av egendom som säkerhet. Egendomen kan vara rörlig, det vill säga förändras och bytas ut med tiden. Företagsinteckningen gäller den egendom som finns vid tillfället då den behöver användas.

Vanliga säkerheter som används vid företagsinteckning

 • Varulager
 • Kundfordringar
 • Inventarier
 • Maskiner

Varför ska jag ansöka om företagslån utan borgen?

Den främsta anledningen till att teckna företagslån utan borgen är om du inte vill blanda in din privata ekonomi i företagets. Den typen av ansvar kan väga tungt på personen som lovar att betala företagets skuld om det behövs.

Dessutom kan det få stora konsekvenser för din privatekonomi. Företagslån handlar ofta om mycket pengar, som du riskerar att behöva betala ur egen ficka. I värsta fall kan det leda till betalningsanmärkningar om du inte klarar betalningen.

Ett lån utan personlig borgen gör att det bara är företagets ekonomi som berörs av lånet. Det gör att kraven blir större på företaget, men å andra sidan större trygghet för ägarna personligen.

Varför går då personer i borgen för företagslån?

En anledning till att ändå gå i personlig borgen är om företaget har svårt att få lån utan det. Det finns flera långivare som har personlig borgen som krav. Eller så kanske företaget inte har tillräckligt hög kreditvärdighet för att få lånet.

Men även om de går att få företagslån utan borgen blir räntan förmodligen lägre om det finns en borgensman. Det beror på att långivaren ser lägre risk i att låna ut pengar om det finns den typen av säkerhet.

I slutändan är det alltid en avvägning mellan risk och ökade chanser till bra lånevillkor. Hur som helst bör du bara gå i borgen om du faktiskt bedömer att företaget kan klara av att betala sitt företagslån.

Fördelar med personlig borgen

 • Lättare att få lån. Eftersom det finns en plan B om företaget skulle få betalningsproblem minskar risken med lånet i långivarens ögon. En del företag har bara chans att få lån om någon kan gå i borgen för lånet.
 • Räntan kan bli lägre. Den mindre risken för långivaren kan också avspegla sig på vilken ränta som företaget får. Med lägre kostnader blir det också mindre att betala för företaget, eller för dig som borgensman.
 • Du kan slippa lämna annan säkerhet. Vill företaget undvika att pantsätta sin egendom är personlig borgen ett lämpligt alternativ.

Nackdelar med personlig borgen

 • Osäkert för borgensmannen. När du går i borgen vet du inte om du kommer att behöva betala skulden. Du bör förstås kontrollera i förväg att företaget har bra ekonomi, men du kan inte veta säkert vad som händer längs vägen.
 • Din privatekonomi påverkas. Är du borgensman för ett företagslån ses det på sätt och vis som en personlig skuld. Det påverkar dina chanser till egna lån, och kan du inte betala borgen riskerar du betalningsanmärkning.

Vem kan vara borgensman för ett företagslån?

Vanligast är att företagets ägare går i borgen för företagslån. Men även andra personer kan ta på sig det uppdraget, exempelvis anhöriga till företagets ägare.

Tänk på! Gå bara i borgen för företag där du har god insikt i ekonomin. Då vet du mer om hur stor risk du tar genom att bli borgensman.

Den som är borgensman för ett företagslån måste gå igenom en så kallad borgensprövning. Då tittar långivaren på din betalningsförmåga som privatperson, bland annat genom att ta en kreditupplysning.

Om långivaren anser att du har tillräckligt god ekonomi godkänner de dig som borgensman.

Vanliga krav på den som går i personlig borgen

 • Ordnad ekonomi
 • Inga betalningsanmärkningar
 • Inga skulder
 • Svenskt medborgarskap

Så kan du minska risken med personlig borgen

Känns det tungt att gå i borgen för företagslånet, men omöjligt att få lån utan? Det finns flera lösningar som du kan ta till för att minska risken för dig som borgensman, samtidigt som du kan förbättra företagets chanser att få låna.

 • Ange flera borgensmän. Flera personer kan gå i borgen för samma lån. Då behöver var och en av borgensmännen bara stå för en del av lånet, i stället för att bära hela ansvaret. Det är särskilt bra vid höga lånebelopp.
 • Begränsa borgen. Det finns typer av personlig borgen där borgensmannen bara har betalningsansvar för en viss del av beloppet. Å andra sidan brukar sådan borgen gälla alla långivarens skulder och inte bara ett specifikt lån.
 • Teckna låneskydd. Som borgensman kan du teckna en försäkring för oväntade händelser som kallas låneskydd. Försäkringen går in och betalar av lånet om du exempelvis skulle bli långtidssjukskriven eller arbetslös.
 • Utnyttja regressrätten. Regressrätt innebär att du som gått i borgen och betalat en företags skuld kan kräva tillbaka de pengarna från företaget, ifall deras ekonomi har återhämtat sig tillräckligt efter en tid.

Vanliga frågor om företagslån utan personlig borgen

Kan jag ta företagslån utan att gå i personlig borgen?

Ja, hos en del långivare går det att ta företagslån utan att gå i personlig borgen. Men då krävs det i regel en säkerhet för att företaget ska få låna pengar. Det är framför allt större företag som kan få lån utan borgen.

Vilka är fördelarna med företagslån utan borgen?

Fördelarna är att det blir lättare för företag att få lån om någon går i borgen för lånet. Företaget kan också få lägre ränta och slipper lämna något av sin egendom som säkerhet.

Vilka är nackdelarna med företagslån utan borgen?

Nackdelarna är att den som går i borgen måste använda sina privata medel för att betala företagets skuld, ifall företaget själva inte klarar återbetalningen. Det är ett tungt ansvar för en privatperson och kan få stora konsekvenser för den privata ekonomin.

Ska jag ta företagslån med eller utan borgen?

Det är upp till dig att avgöra. Med personlig borgen kan det vara lättare för företaget att få lån. Utan personlig borgen behöver inte din eller någon annans privatekonomi påverkas om företaget får betalningsproblem.

Kan jag ta företagslån utan både borgen och säkerhet?

Nej, om ingen går i borgen för lånet behöver företaget lämna en säkerhet.