Så lånar du pengar till ett företagsköp

Det finns flera tillfällen då det kan vara intressant att köpa ett företag. Att ta över redan befintliga kunder, eventuell personal och fungerande verksamhet har stora fördelar, oavsett om du är ny på företagsmarkanden eller vill utöka ditt eget företag genom att köpa upp ett annat.

Oavsett anledning kostar ett företagsköp en hel del pengar. Att ta lån är därför i regel ett måste vid köp av företag.

Innan du lånar pengar finns det ett antal saker som du bör förbereda. Dels för att vara beredd på vad du ger dig in på när du köper företaget, dels för att öka dina chanser att få låna till köpet.

Saker att kolla upp innan du lånar till företagsköp

 • Gå igenom företagets ekonomi. När du ska ta över ett företag är det minst lika viktigt att ha koll på det företagets ekonomi som din egen. Titta om de har några skulder och ekonomiska åtaganden sedan tidigare, hur affärsplanen ser ut och vad företaget har för kreditbetyg.
 • Ha tydliga framtidsplaner. Långivaren vill se att du har tänkt igenom företagsköpet ordentligt och har planer för vad du ska göra efter köpet. Samla underlag för dina argument och övertyga dem om att du gör en bra investering.
 • Ordna säkerhet eller borgensman för lånet. Företagslånet blir betydligt lättare att få om du lämnar en säkerhet, till exempel i form av en fastighet, en företagsinteckning eller aktier i ett aktiebolag. Ett alternativ är också att gå i personlig borgen för företagslånet.
 • Ta hjälp med värderingen. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket ett företag faktiskt är värt att betala för. Företaget kan vara säljarens ögonsten och risken finns att priset sätts högt. Anlita gärna en revisor eller annan värderingsman för att få ett utomstående perspektiv.

Hur kan jag finansiera ett företagsköp?

Det vanligaste sättet att finansiera ett företagsköp är att ta ett företagslån. Då ansöker du helt enkelt ett lån på ditt företag och anger att du vill använda pengarna tilla att köpa upp ett företag.

Men du kan inte låna till hela företagsköpet. Det krävs en viss andel av köpesumman i egen insats. Hur stor den insatsen är beror på långivare och ditt företags kreditvärdighet, men det kan röra sig om upp till hälften av företagets värde. Kontantinsatsen behöver dock inte betalas i pengar, utan du kan också lämna en säkerhet för att täcka den.

Det finns också ett annat sätt att finansiera köpet som kallas för säljarrevers. Det innebär att du och säljaren kommer överens om att du delbetalar företagsköpet under längre tid, i stället för att betala hela summan på en gång. Då behöver du inte ha alla pengar direkt, och slipper kanske låna lika mycket.

Om du inte får ett företagslån kan privatlån vara ett alternativ

Lyckas du inte få något företagslån kan privatlån vara ett alternativ. Då behöver du inte lämna någon säkerhet för lånet, eller redogöra för vad pengarna ska användas till. Det är din egen kreditvärdighet som utgör säkerheten för banken.

Ibland satsar långivare hellre på privatpersoner än företag när det kommer till stora lån. Så det kan finnas större chans att de godkänner lånet om du ansöker om privatlån.

Däremot är gränsen för hur mycket du kan låna oftast lägre för privatlån än för företagslån. En annan nackdel är att lånet kommer att stå på dig som privatperson och inte på ditt företag.

Fördelar med privatlån till företagsköp

 • Du slipper lämna säkerhet
 • Större chans att få lånet godkänt

Nackdelar med privatlån till företagsköp

 • Lånet står på dig privat, inte på företaget
 • Lägre tak för hur mycket du kan låna

Det finns tre sätt att köpa ett företag

Oavsett hur du löser finansieringen finns det olika sätt att köpa ett företag på. Vad som är passar bäst beror på hur företaget du ska köpa är uppbyggt och vad du själv föredrar.

Olika sätt att köpa ett företag

 • Köpa aktier i ett aktiebolag. Om du köper majoriteten av aktierna i ett företag får du störst kontroll över företaget och tar därmed över ansvaret för det.
 • Köpa andelar i ett företag. Om du köper andelar i ett handelsbolag tar du över ansvaret för den del av företaget du köper. Det innebär att du även får ta över det personliga och solidariska ansvaret för företagets skulder som de tidigare ägarna som du köper andelar av.
 • Köpa ett företags tillgångar. Att köpa tillgångarna i ett företag kallas för inkråmsköp. På så sätt driver du vidare företaget, men du ansvarar inte för den tidigare verksamheten och säljaren har fortfarande kvar sitt företag. Det är så du köper in dig i en enskild firma som är kopplad till ägaren som person.

Vanliga frågor om att låna till företagsköp

Hur finansierar jag ett företagsköp?

Oftast behövs ett lån för att finansiera ett företagsköp. Tar du ett företagslån på ditt tidigare företag behöver du lägga en kontantinsats på upp till 50 procent av värdet på det företag du ska köpa. Du kan också köpa ett företag med hjälp av ett privatlån eller ett fastighetslån.

Hur köper jag ett aktiebolag?

Du köper ett aktiebolag genom att köpa aktier i företaget. Om du äger fler aktier än någon annan är det du som tar över ansvaret för företaget, dess verksamhet och ekonomi.

Kan jag köpa en enskild firma?

Det går inte att helt köpa en enskild firma, men du kan köpa tillgångarna som finns i företaget. Du tar inte över ansvaret över själva firman i det fallet, utan bara tillgångarna du betalar för.

Hur köper jag ett handelsbolag?

Du köper ett handelsbolag genom att köpa andelar av företaget, antingen från en eller flera delägare. Då tar du också över den delägarens solidariska betalningsansvar, som innebär att du kan krävas på betalning för företagets skulder.

Kan en privatperson köpa ett företag?

Ja, en privatperson kan köpa ett företag. Vill du låna till det behöver du i så fall ta ett privatlån snarare än ett företagslån, eller ta ett lån med en fastighet som säkerhet.

Hur gör man värdering vid företagsköp?

Värderingen ska utgå från företagets förväntade kassaflöde, tillgångar som finns och skulder som ligger kvar. Vi rekommenderar att använda en oberoende värderingsman för att sätta rätt pris.