Hur lånar man till ett företagsköp?

Det vanligaste är att ta ett företagslån för att finansiera ett företagsköp. I de allra flesta fall krävs någon form av säkerhet för lånet, till exempel som aktier, företagsinteckning eller personlig borgen. Det går dock inte att låna till hela köpesumman, utan precis som för de flesta lån med säkerhet måste du (eller företaget) stå för en viss del av köpeskillingen själv. Exakt hur mycket du ska betala kan variera något mellan olika banker och långivare, men upp till halva beloppet är ofta ett bra riktmärke.

Info! Ett företagslån som kan användas till ett företagsköp kallas ibland för förvärvslån.

Ett alternativ till företagslån är så kallad säljarrevers, vilket innebär att du och säljaren kommer överens om att du delbetalar företagsköpet under en längre tid i stället för att betala hela köpesumman på en gång. 

Går det att ta ett privatlån för att köpa ett företag?

Ja, om ditt företag inte skulle beviljas ett företagslån kan ett privatlån i så fall vara ett alternativ. Du behöver då inte lämna någon säkerhet för lånet och lånet får användas till i princip vad som helst.

Men viktigt att tänka på är att det då är din kreditvärdighet som långivaren bedömer och baserar både lånebeloppet och räntan på. Det är också du som är personligt ansvarig för att lånet betalas tillbaka. En annan nackdel är att maxbeloppen för privatlån i regel är lägre än för företagslån.

Fördelar med att ta privatlån till företagsköp

 • Inget krav på säkerhet
 • Ofta större chans att få lånet beviljat

Nackdelar med att ta privatlån till företagsköp

 • Du blir personligt betalningsansvarig
 • Lägre maxbelopp

Viktigt att tänka på när man ska låna till ett företagsköp

 • Gå igenom företagets ekonomi. När du ska ta över ett företag är det minst lika viktigt att ha koll på det företagets ekonomi som din egen. Titta om de har några skulder och ekonomiska åtaganden sedan tidigare, hur affärsplanen ser ut och vad företaget har för kreditbetyg.
 • Sätt tydliga framtidsplaner. Långivaren vill se att du har tänkt igenom företagsköpet ordentligt och har planer för vad du ska göra efter köpet. Samla underlag för dina argument och övertyga dem om att du gör en bra investering.
 • Ordna säkerhet eller borgensman för lånet. Företagslånet blir betydligt lättare att få om du lämnar en säkerhet, till exempel i form av en fastighet, en företagsinteckning eller aktier i ett aktiebolag. Ett alternativ är också att gå i personlig borgen för företagslånet.
 • Ta hjälp med värderingen. Det kan vara svårt att avgöra hur mycket ett företag faktiskt är värt att betala för, så anlita gärna en revisor eller annan värderingsman för att säkerställa att du inte betalar för mycket.
 • Jämför erbjudanden hos flera banker och långivare. För att hitta lånet med bäst ränta och villkor för just ditt företag är det viktigt att jämföra olika erbjudanden och inte bara ta första bästa. Och ställ som sagt företagslån och privatlån mot varandra för att se vilket alternativ som blir mest förmånligt i ditt fall.

Hur köper man ett företag?

Företagsköp kan gå till på två olika sätt: antingen genom att köpa upp företagsandelar, det vill säga aktier, eller genom en så kallad inkråmsaffär. Oavsett tillvägagångssätt kan man ansöka om lån för att finansiera köpet.

Företagsköp genom förvärv av aktier

Förvärv av företagsandelar är bara möjligt om köpet gäller ett aktie- eller handelsbolag. Som köpare tar du då över hela verksamheten, vilket omfattar allt från skulder och tillgångar till anställda och avtal, och fortsätter sedan att driva företaget med samma namn och organisationsnummer.

Det är enklare att köpa företag som är börsnoterade, eftersom du då kan köpa aktierna till den kurs som gäller den dag det är dags att skriva på kontraktet. Är företaget inte börsnoterat måste du komma överens om pris och villkor med den befintliga ägaren.

Företagsköp genom inkråmsaffär

En inkråmsaffär innebär att du tar över rörelsen (innanmätet) av ett företag, till exempel lager, patent, varumärken, utrustning och avtal, men inte själva firman och organisationsnumret (skalet). Som en del av betalningen kan du även välja att ta över företagets skulder.

För dig som vill köpa en enskild firma är inkråmsaffär det enda alternativet. En enskild firma är nämligen inte en egen juridisk person utan har firmaägares personnummer som organisationsnummer, och kan därför inte köpas upp i sin helhet.

Så går ett företagsköp till

 1. Skaffa information om företaget du vill köpa upp. När du har hittat ett företag du är intresserad av att köpa upp är det viktigt att skaffa så mycket information om företaget som möjligt, till exempel via Bolagsverket och kreditupplysningsföretagen. Du kan även höra dig för bland befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners.
 2. Förhandla med nuvarande företagsägare. Om du fortfarande är intresserad av att köpa företaget efter att du har gjort din research är det dags att förhandla. Och förhandlingen bör omfatta allt från pris och betalning till avtal, garantier och sekretess.
 3. Skriv köpekontrakt. När du och den nuvarande företagsägaren har kommit överens och känner er nöjda är det dags för kontraktskrivning. Säkerställ att alla bilagor finns med och att båda parter får ett exemplar av avtalet.
 4. Informera berörda parter om ägarbytet och kontrollera att du har fått det du betalat för. Nu är du företagets ägare och behöver därför göra lite ”efterarbete”. Det inkluderar bland annat informera alla berörda parter om att företaget har bytt ägare, till exempel leverantörer, kunder och banker. Kontrollera även att du verkligen har fått allt du har betalat för.

Vanliga frågor om att låna till företagsköp

Kan man köpa ett företag som privatperson?

Ja, en privatperson kan köpa ett företag. Vill du låna till det behöver du i så fall ta ett privatlån snarare än ett företagslån, eller ta ett lån med en fastighet som säkerhet.

Hur gör man en värdering vid ett företagsköp?

Värderingen ska utgå från företagets förväntade kassaflöde, tillgångar som finns och skulder som ligger kvar. Men att själv göra en värdering kan vara svårt, så vi rekommenderar att du använder en oberoende värderingsman för att sätta rätt pris.

Kan jag köpa en enskild firma?

Nej, du kan inte köpa hela den enskilda firman. Däremot kan du ta över tillgångarna i verksamheten genom en så kallad inkråmsaffär.

Får man låna till hela köpesumman vid ett företagsköp?

Nej, inte om du tar ett företagslån med säkerhet. Då får man i regel låna upp till 50 procent av köpesumman, och den resterande delen måste man stå för själv.

Vad är säljarrevers?

Säljarrevers innebär att du och den befintliga företagsägaren kommer överens om att du delbetalar köpet under en längre tid i stället för att betala hela köpesumman på en gång.