Man sitter i soffan och handlar på mobiltelefonen. Han håller ett kreditkort i andra handen.Att handla på avbetalning är den vanligaste typen av lån utan säkerhet, enligt en undersökning från Casinofeber. Foto: My Agency/Shutterstock.com

Privatekonomi

Enligt en rapport från Casinofeber är det många svenskar som har tagit någon typ av privatlån under de senaste 12 månaderna. Den vanligaste typen av lån är att man har handlat på avbetalning, och därefter följer blancolån och lån av vänner och familj.

Casinofeber har med hjälp av det oberoende forskningsinstitutet Reflect Företagsutveckling genomfört en undersökning om svenskarnas lån och konsumtion under 2023. Av de drygt 1 000 personerna som deltog i undersökningen svarade 62 procent att de har handlat på avbetalning under de senaste 12 månaderna. Dessutom har 42 procent tagit någon typ av blancolån, och 21 procent svarade att de har lånat pengar från vänner eller familj.

Svenskarna lägger mest pengar på vardagsresor

Förutom att undersöka svenskarnas lån ställde Casinofeber även frågor om svenskarnas konsumtion. Efter att ha uteslutit fasta utgifter som hyra och mat visade det sig att svenskarna lägger allra mest pengar på vardagsresor varje månad. Enligt undersökningen spenderar vi i snitt 1 277 kronor per månad på detta.

Därefter kommer restaurangbesök och take away-mat på 395 kronor per månad och semesterresor på 808 kronor i månaden.

På fjärde plats på listan hamnar spel om pengar. Undersökningsdeltagarna svarade att de spenderar i genomsnitt 800 kronor i månaden på detta. Det är högre än rikssnittet, vilket är 300 kronor i månaden. Man kan alltså konstatera att de som har tagit någon form av privatlån spelar för mer pengar i månaden än den genomsnittliga svensken.

Bristande ekonomikunskaper hos undersökningsdeltagarna

I undersökningen ingick även två kunskapsfrågor om ekonomi, för att testa deltagarnas ekonomikunskaper. Den första frågan handlade om hur mycket pengarna ökar när man placerar dem på ett sparkonto med en viss ränta. Det var bara 47 procent av deltagarna som kunde svara rätt på den frågan. Det var också stor skillnad mellan män och kvinnor här. Av männen var det 58 procent som svarade rätt, medan endast 38 procent av kvinnorna angav rätt svar.

Den andra frågan berörde ränta på ett sparkonto i förhållande till en ökad inflation. Den här frågan var det 53 procent som svarade rätt på. Även här var det stor skillnad mellan män och kvinnor. Bland männen angav 70 procent rätt svar, medan endast 39 procent av kvinnorna svarade rätt. 46 procent av kvinnorna svarade att de inte hade någon aning om vad det rätta svaret var.