Vad är checkkredit?

En checkkredit, eller företagskredit som det också kallas, är kort förklarat en kontokredit för företag. Ni ansöker och avtalar om ett lån som ni kan utnyttja löpande upp till en viss kreditgräns som är kopplat till företagets konto. Det finns alltså möjlighet att röra sig med mer pengar än vad som finns på kontot, så länge som ni håller er till kreditgränsen. Krediten återbetalas vanligtvis när inbetalningar görs till företagskontot och saldot blir positivt igen. Men det finns även checkkrediter med mer flexibel återbetalning, där ni kan bestämma själva hur mycket ni ska betala av per månad. Det finns dock i regel ett visst minimibelopp att hålla sig till.

Info! En checkkredit fungerar i stort sett som ett kreditkort, men med skillnaden att krediten finns på ett konto i stället för på ett fysiskt kort.

Teoretiskt sett kan man få checkkredit på upp till flera miljoner kronor, men maxbeloppen skiljer sig rätt rejält mellan olika långivare. Och hur mycket pengar just ditt företag kan få låna beror på företagets kreditvärdighet och ekonomiska förutsättningar i stort. Ju lägre risk ni utgör för långivaren, desto högre lånebelopp (och lägre ränta) har ni chans att få.

Måste man betala ränta på checkkredit?

Ja, men den stora fördelen med checkkredit jämfört med ett vanligt företagslån är att ni bara betalar ränta på den summa pengar som ni faktiskt använder (alltså inte på hela lånebeloppet). Långivaren sätter räntan på krediten utifrån sin riskbedömning av företaget. De tittar till exempel på kassaflöde, försäljning och vinst, hur länge företaget har varit aktivt, antalet kunder och om det finns betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden.

Fördelar med checkkredit

 • Man behöver bara betala ränta på den delen av krediten som används.
 • Det finns pengar till hands när företaget behöver (ni slipper ansöka om nytt lån varje gång).
 • Det finns möjlighet att välja kredit i olika valutor (fördel för er som har löpande in- eller utbetalningar i utländsk valuta).

Nackdelar med checkkredit

 • En fast kreditavgift tillkommer alltid (oavsett om ni utnyttjar krediten eller inte).
 • Det är ingen passande lösning för långsiktig finansiering.

Vad kan en checkkredit användas till?

I de flesta fall används en checkkredit för att förbättra likviditeten (ett mått på ett företags kortsiktiga betalningsförmåga). Under vissa perioder kanske intäkterna inte är tillräckligt stora för att täcka utgifterna, och då kan en checkkredit vara lösningen. Eftersom företaget då kan ”gå minus” på kontot upp till en viss gräns kan utgifterna betalas innan intäkterna har landat på kontot.

En checkkredit kan även användas för att finansiera en större investering, till exempel om företaget ska anställa ny personal eller behöver köpa ny utrustning.

Vad krävs för att få checkkredit?

 • Företaget ska ha en giltig bolagsform.
 • Minst en av företagets ägare ska bo i Sverige.
 • Företaget ska ha varit aktivt en viss tid (vanligtvis minst sex månader).
 • Företaget ska ha en viss omsättning (minimigränsen kan variera mellan olika långivare).
 • Företaget får inte ha några skulder hos Kronofogden.
 • Någon form av säkerhet måste (i regel) lämnas till långivaren.

Som du ser gäller i stort sett samma krav som för vanliga företagslån. Tänk på att de vi listar här ovanför är grundläggande krav, och att exakt vilka som gäller kan variera något mellan olika långivare. Läs därför alltid igenom långivarnas villkor noggrant innan du skickar in en ansökan.

Vilken slags säkerhet kan man lämna för att få checkkredit?

Två vanliga säkerheter för checkkrediter är företagsinteckning och fastighetsinteckning. En företagsinteckning kan till exempel vara varulager, inventarier, fakturor eller patent, medan en fastighetsinteckning helt enkelt är en fastighet.

Om företaget inte kan eller vill lämna någon säkerhet för krediten måste någon från företaget (vanligtvis företagsägaren eller vd:n) i de flesta fall då gå i personlig borgen. Personen som går i borgen blir då personligt betalningsansvarig för krediten om företagen av någon anledning inte skulle klara av att betala tillbaka pengarna till långivaren.

Kan man få checkkredit med betalningsanmärkningar?

Ja, ett företag kan få checkkredit trots betalningsanmärkningar, men det kommer helt klart att bli svårare eftersom det är relativt få långivare som accepterar det. Och även hos långivare som kan acceptera betalningsanmärkningar är det inte helt säkert att just ni får låna, utan det beror på hur många anmärkningar det handlar om, hur gamla de är och orsaken till varför anmärkningen (eller anmärkningarna) utfärdades.

Viktigt att tänka på när man ansöker om checkkredit

Innan ni ansöker om checkkredit bör ni jämföra erbjudanden från olika långivare för att få en så låg ränta och bra villkor som möjligt. Vissa långivare har nämligen relativt höga årsavgifter och så kallade kontraktsräntor (som tas ut även om ni inte nyttjar krediten), vilket kan göra checkkrediten onödigt dyr. Särskilt om man jämför med ett vanligt företagslån.

Det kan även vara bra att sätta upp en tydlig plan för hur och exakt till vad checkkrediten ska användas. Det kan förvisso kännas tryggt att ha en checkkredit att ta ut pengar ifrån när det behövs, men risken är att företaget börjar leva över sina tillgångar och använda mer pengar än det finns täckning för. Tänk på att bara utnyttja krediten när företaget verkligen behöver, och med sunt förnuft.

Så ansöker du om checkkredit

 1. Gå till långivarens hemsida och fyll i en ansökan (till exempel information om företagets finansieringsbehov och vad pengarna ska användas till).
 2. Banken eller långivaren går igenom din ansökan och gör en kreditupplysning på företaget.
 3. Du får besked från långivaren så snart som möjligt (i vissa fall kan du behöva komplettera ansökan med ytterligare uppgifter).
 4. Om långivaren godkänner din ansökan betalas pengarna ut till företagskontot.

Finns det checkkrediter utan UC?

Ja, det finns långivare som erbjuder checkkredit och använder ett annat kreditupplysningsföretag än UC, och i detta fall verkar det då vara Creditsafe som gäller. Tänk på att långivaren alltid gör en kreditupplysning på företaget i samband med en låneansökan, oavsett om lånet eller krediten är med eller utan UC.

När bör man undvika checkkrediter?

Ni bör undvika checkkrediter (egentligen alla typer av lån och krediter) om det finns några som helst tveksamheter kring företagets ekonomiska förutsättningar och framtida återbetalningsmöjligheter. En checkkredit är trots allt en skuld som ska betalas tillbaka, och klarar ni inte det riskerar ni att hamna i en skuldspiral som kan påverka företaget en lång tid framöver.

Vänta med checkkrediten tills företagets ekonomiska situation är stabil, så har ni dessutom större chans att få låna med låg ränta och bättre villkor överlag.

Vanliga frågor om checkkredit och företagskredit

Är checkkredit och företagskredit samma sak?

Ja, checkkredit och företagskredit är samma sak.

Kan man få checkkredit som enskild firma?

Ja, man kan få checkkredit som enskild firma.

Är det bara företag som kan få checkkredit?

Ja, checkkrediter riktar sig bara mot företag. Motsvarigheten för privatpersoner kallas kontokredit.

Vad ska man betala för en checkkredit? 

Ni betalar ränta på den del av krediten som ni använder, men det tillkommer även en fast kreditavgift som ni betalar varje månad eller år för att få ha krediten tillgänglig (oavsett om ni tar ut några pengar eller ej). Hur stor avgiften är beror på hur stor kredit du har tillgång till. Ju högre maxgräns du har på checkkrediten, desto högre är avgiften. 

Kan ett nystartat företag få checkkredit?

Ja, ett nystartat företag kan beviljas checkkredit, men det kommer troligtvis bli lite svårare. Många långivare kräver nämligen att företaget ska ha varit verksamt en viss tid, och det är även vanligt att långivaren vill se tidigare bokföring för att kunna sätta ränta och villkor för checkkrediten. Som nystartat företag kan ni dock ha större chans att få lån om ni ansöker hos en mindre nischbank än hos någon av storbankerna.

Hur återbetalar man en checkkredit?

Man betalar både ränta och amortering på den del av krediten som används (plus eventuella andra avgifter som tillkommer). Återbetalningen görs i regel varje månad via faktura. Skulle ni vilja öka amorteringen för att betala av skulden snabbare, eller lösa hela skulden på en gång, går det oftast bra.