Vad är en checkkredit?

En checkkredit innebär att företaget blir beviljad kredit på en viss summa pengar, som är kopplat till företagets konto. Du kan sedan välja när du vill ta ut pengar från krediten och hur mycket du i så fall vill låna.

Det här innebär att du kan röra dig med mer pengar än vad som finns på företagets konto. Du kan gå minus med upp till den summa som krediten är på. Sedan betalar du av på din skuld när det kommer in pengar på företagskontot.

Med andra ord fungerar en checkkredit ungefär som ett kreditkort. Skillnaden är bara att företaget har krediten tillgänglig på ett konto i stället för på ett kort. 

Så fungerar en checkkredit

 1. Du ansöker om checkkrediten.
 2. Långivaren beviljar dig en kredit som du har att röra dig med.
 3. Du har möjlighet att gå minus på företagskontot upp till kreditsumman.
 4. Du betalar ränta på den del av krediten du har använt.
 5. När du får in pengar på företagskontot minskar skulden igen.

När ska man använda sig av checkkredit?

Oftast används checkkrediter för att förbättra företags likviditet. Likviditeten mäter företagets betalningsförmåga på kort sikt. Exempelvis kan utgifter och intäkter vara ojämna i olika perioder under året. Då är det bra att ha tillgång till lånade pengar för att täcka vissa utgifter tills intäkterna kommer in.

I och med att företaget kan gå minus på kontot till en viss gräns kan de betala kostnader innan de fått in de pengarna. Därför blir likviditeten bättre med checkkredit.

Exempel: Linus företag har fakturor på 100 000 kronor som han måste betala innan månadsskiftet. Företaget drar in pengar, men beräknas få in tillräckliga intäkter först nästa månad. Lyckligtvis har Linus en checkkredit på 500 000 kronor. Därmed kan han låna 100 000 kronor från krediten för att betala sina fakturor. Nästa månad sätts intäkter in på företagets konto, så att företagskontot är på plus igen.

Företag som ska göra en större investering och behöver skjuta till pengar kan också använda sig av en checkkredit. Det kan till exempel vara om ni ska anställa ny personal eller köpa ny utrustning.

Huvudsaken är att skulden kan betalas tillbaka inom en överskådlig framtid.

Vad är skillnaden mellan företagslån och checkkredit?

Skillnaden mellan företagslån och checkkredit är framför allt flexibiliteten.

Ett företagslån behöver du ansöka om varje gång du behöver låna en summa pengar. Du får också ut hela summan på en gång och betalar ränta på hela det beloppet.

Med checkkredit är det annorlunda. När du väl har fått den beviljad en gång kan du när som helst använda pengar från checkkrediten. Det är också bara när du använder pengar från krediten som du betalar någon ränta.

Fördelar med checkkredit

 • Räntan är bara på det du utnyttjar. Även om du har en större summa pengar på checkkrediten betalar du bara ränta på det du använder. Tar du ut en tredjedel av pengarna är det också det du betalar ränta på, inte hela beloppet.
 • Lätt att låna och betala tillbaka. Med checkkredit har du alltid pengar nära till hands om behovet skulle uppstå, och du slipper ansöka om nya lån. Dessutom betalas krediten av varje gång du får in pengar från kunder på företagskontot. 
 • Du kan välja valuta. Handlar ditt företag med flera olika valutor? Med en checkkredit kan du välja valuta på krediten efter vad som passar dig och det ekonomiska läget.

Nackdelar med checkkredit

 • Fast kreditavgift. Du betalar en kreditavgift varje år eller månad för att ha checkkrediten tillgänglig, oavsett om du tar ut några pengar eller inte.
 • Passar inte långsiktig finansiering. Checkkrediter är bra för att balansera ut ett företags utgifter och intäkter så att kassaflödet blir jämnare. Men har företaget svårt att få ihop ekonomin i stort är det inte en lösning på problemet.

Vilken ränta gäller på företagskrediter?

Räntan sätts individuellt för ditt företag. Banken bedömer då hur stor risk de tar om de beviljar dig en checkkredit. Företagets omsättning och marknadsläget i branschen är några saker som spelar in där.

Exempel på vad som avgör företagets ränta

 • Kassaflöde, försäljning och vinst
 • Tid som företaget har varit verksamt
 • Betalningsanmärkningar och tidigare skulder hos Kronofogden
 • Konkurrens och affärsmodell
 • Antal kunder och återkommande kunder

Du kan påverka din ränta genom vilken säkerhet du anger för checkkrediten. Lämnar du flera säkerheter kan din ränta förmodligen bli lägre.

Du kan också jämföra räntor hos flera banker och långivare för att försöka hitta en så låg kostnad som möjligt.

Du betalar bara ränta för pengarna du använder

Den stora fördelen med en företagskredit är att du inte betalar ränta för hela kreditens summa. I stället är det bara de pengar du faktiskt använder som du måste betala ränta för.

Räntan på en företagskredit kan ofta se högre ut än för ett företagslån. Men eftersom du bara betalar ränta på den summa du använder är det vanligtvis inte så stor skillnad i slutändan.

Checkkrediter har också en kreditavgift

Från att du blir beviljad en företagskredit får du betala en regelbunden avgift, antingen varje år eller varje månad. Den avgiften måste du alltid betala, oavsett om du har utnyttjat din checkkredit eller inte.

Kreditavgiften är i regel en fast avgift, det vill säga alltid densamma. Hur stor avgiften är beror på hur stor kredit du har tillgång till. Ju högre maxgräns du har på checkkrediten, desto högre är avgiften. Till exempel kan avgiften vara en viss procentandel av den totala kreditgränsen.

Vad krävs för att få en checkkredit?

Kraven är i stort sett desamma som för traditionella företagslån. Olika långivare kan ha olika villkor, men det finns några krav som återkommer hos många som erbjuder checkkrediter till företag.

Vanliga krav för checkkrediter

 • Företaget har varit aktivt i minst 6 månader
 • Omsättningen ska nå upp i en viss nivå
 • Företaget har bra kreditbetyg
 • Minst en av företagets ägare bor i Sverige

Du kan i regel ta en checkkredit oavsett om du driver en enskild firma, ett aktiebolag eller ett handelsbolag.

Krävs någon säkerhet för checkkrediter?

Ja, de flesta långivare kräver någon typ av säkerhet för att bevilja checkkrediter.

Några vanliga säkerheter för checkkrediter är företagsinteckning eller fastighetsinteckning. Det innebär att något som företaget äger står som säkerhet för krediten, till exempel varulager eller en fastighet.

Vill du inte lämna någon säkerhet kan du i stället gå i personlig borgen för checkkrediten. Det innebär att du blir personligt betalningsansvarig om företaget skulle få svårt att betala tillbaka de uttagna pengarna.

Vanliga säkerheter för checkkrediter

 • Företagsinteckning. Genom en inteckning ställs någon egendom som företaget har som säkerhet. Varulager, inventarier, fakturor eller patent går exempelvis att använda.
 • Fastighetsinteckning. Äger företaget en fastighet kan den användas som säkerhet för att krediten ska betalas tillbaka.
 • Personlig borgen. I stället för att lämna någon säkerhet försäkrar du som privatperson att du kommer att betala skulden om företaget får svårt att lösa den.

Hur stor checkkredit kan man få?

Det är svårt att säga hur stor checkkredit som går att få generellt. Det beror helt på ditt företags omsättning, hur mycket pengar du behöver att röra dig med och vad långivaren bedömer att du får låna.

Exempelvis skulle ett mindre företag kunna få en checkkredit på några tiotusentals kronor, medan ett större företag kan få en checkkredit på några miljoner.

Kan ett nystartat företag få en checkkredit?

Det kan vara möjligt för nystartade företag att få en checkkredit, men vanligtvis är det svårare. Många långivare har krav på att företaget ska ha varit verksamt en viss tid. Oftast vill långivaren också ha tidigare bokföring att utgå från när de sätter villkoren för checkkrediten.

Som nystartat företag kan det vara lättare att få checkkredit eller företagslån hos mindre nischbanker, snarare än hos storbankerna. Men det beror i slutändan på ditt företags förutsättningar och hur väl de lever upp till långivarens villkor.

Du får räkna med att antingen lämna säkerhet eller gå i personlig borgen för att få en checkkredit till ett nystartat företag.

Kan jag ta företagskredit utan UC?

Ja, det finns långivare som erbjuder företagskrediter och tar kreditupplysning hos andra företag än UC. Det går dock inte att få en företagskredit helt utan kreditupplysning.

Ett bra alternativ är att använda sig av en låneförmedlare som jämför checkkrediter för företag. Då tar de bara en kreditupplysning, men du får svar från flera olika långivare.

Vanliga frågor om checkkredit och företagskredit

Vad innebär företagskredit?

Företagskredit eller checkkredit innebär att ett företag får en summa pengar i kredit kopplat till sitt företagskonto. På så sätt kan företaget använda mer pengar än de har på kontot för att lösa tillfälliga investeringar eller balansera ut sin omsättning.

Vad är företagsinteckning?

Företagsinteckning innebär att du använder någon slags egendom som säkerhet för ett lån eller en kredit. Till exempel kan säkerheten vara ett varulager eller fakturor. Om inte företaget kan betala tillbaka de lånade pengarna kan det som ingår i företagsinteckningen användas för att betala skulden.

Kan jag ta företagskredit utan säkerhet?

I vissa fall går det att ta företagskredit utan säkerhet, men då måste du i regel gå i personlig borgen för lånet i stället. Säkerheten påverkar till stor del vilken ränta du får. Vill du ta en företagskredit utan säkerhet får du räkna med att det kostar mer.

Kan man få företagskredit utan borgen?

Ja, lämnar du en annan typ av säkerhet behöver du inte gå i personlig borgen för din företagskredit.

Vilken kostnad har en checkkredit?

Checkkrediter har dels en kreditavgift, dels en ränta. Avgiften betalar du regelbundet för att ha krediten tillgänglig, oavsett om du använder den eller inte. Räntan betalar du bara för de pengar du använder.

Vilken ränta har företagskrediter?

Räntan på företagskrediter sätts individuellt efter företagets ekonomiska situation. Du betalar bara ränta på det kreditutrymme du använder, så inte nödvändigtvis på hela kreditsumman du har tillgänglig.

Vilken storlek på checkkrediten kan jag få?

Storleken på din checkkredit beror helt på hur stor kredit långivaren är villig att bevilja dig. De tittar bland annat på företagets ekonomi, omsättning och situationen på marknaden för att avgöra den saken. Större företag får i regel högre gräns på checkkrediter än mindre företag.

Kan jag ta checkkredit som privatperson?

Det finns liknande lösningar för privatpersoner, men då kallas det för kontokredit. Checkkrediter är bara till för företag.

Kan en enskild firma få checkkredit?

Ja, en enskild firma kan ansöka om checkkredit.