Hur fungerar företagslån till aktiebolag?

Aktiebolag är en bolagsform där företagets ägare inte har något personligt ansvar för företagets ekonomi. Företaget är en egen juridisk person och kan stå som självständig part i ett avtal.

När ett aktiebolag tar ett företagslån är det därmed företaget som är låntagare, inte personerna som äger företaget. Det är då också bara företaget som kan krävas på betalning av lånet och inte ägarna.

Det här gör att det kan vara lättare för aktiebolag att få ett lån, jämfört med att låna till enskild firma eller låna till ett handelsbolag. Risken för långivaren är nämligen mindre än om en privatperson är ansvarig för lånet.

När kan aktiebolag ta företagslån?

Ett vanligt skäl för aktiebolag att ta företagslån är för att ge företaget möjlighet att växa. Exempelvis kanske aktiebolaget vill investera i ny utrustning för att öka produktionen. Eller så vill företaget ta fram en ny produkt eller tjänst och behöver marknadsföra den.

Företagslån kan även användas till utgifter som måste betalas innan aktiebolaget har hunnit få in vissa intäkter. Förmågan att kunna betala sådana utgifter kallas för likviditet.

Tänk på! Låna bara pengar om du vet att företaget får in pengar inom kort, eller om investeringen kommer att generera nya intäkter. Ett företagslån löser inte långsiktiga ekonomiska problem.

Har aktiebolaget hamnat i en ekonomisk kris bör du vara försiktig med att låna pengar. Kom ihåg att ett lån alltid kostar mer på sikt än vad du lånar. Pengarna ska alltid betalas tillbaka inom en viss tid, inklusive räntor och avgifter som tillkommer.

Handlar det om en tillfällig svacka kan ett företagslån kanske hjälpa aktiebolaget på fötter. Men då gäller det att du vet att intäkterna kommer att rulla in inom kort så att du kan betala av skulden. Vet du inte hur aktiebolaget ska få in pengar bör du inte ta ett lån.

Vad krävs för att aktiebolag ska få företagslån?

Långivare gör alltid en individuell bedömning när aktiebolag och andra företag ansöker om företagslån. För att kunna göra det behöver långivaren en hel del information om företaget. Exempelvis kan du få visa bokslut och andra dokument som visar hur aktiebolagets ekonomi ser ut och hur ni planerar att få in pengar. 

Exempel på vad långivaren kan vilja titta på

  • Aktiebolagets ekonomi. En budget för framtiden visar på betalningsförmågan framåt. Men många långivare lägger också stor vikt vid bokslut och annan dokumentation som visar hur det gått för företaget hittills.
  • Affärsplan för aktiebolaget. Visa att du har en plan för hur företaget ska utvecklas vidare, och att den är realistiskt hållbar.
  • Ägarna bakom företaget. Vilka är det som står bakom företaget? Deras kompetens och erfarenheter från tidigare är en viktig del i bedömningen av hur det kan tänkas gå för aktiebolaget i framtiden.
  • Företagets etablering på marknaden. Företag som funnits längre innebär lägre risk för långivaren än ett nystartat aktiebolag. Även situationen i branschen är relevant för bedömningen.
  • Säkerhet för lånet. I många fall är säkerhet ett strikt krav. I andra fall kan du förmodligen få ner räntan på företagslånet genom att lämna en säkerhet.

Ägare kan gå i personlig borgen vid företagslån

Ett alternativ till att lämna säkerhet är att en eller flera ägare till bolaget går i personlig borgen för lånet. Det betyder att personen blir betalningsskyldig om aktiebolaget inte kan betala tillbaka pengarna.

Att slippa betalningsskyldighet är en stor fördel med företagsformen aktiebolag. Men går du i borgen för ett företagslån blir du ansvarig för lånet ändå. En del långivare kräver en borgensman för lånet, medan andra erbjuder företagslån utan personlig borgen.

Det finns stora risker med att gå i personlig borgen för företagslån – särskilt om det handlar om stora belopp. Du lovar då att gå in med egna pengar om något skulle hända med företaget. Därför bör du som ägare vara säker på att företaget är stabilt nog för att klara sitt lån.

Att tänka på innan du går i personlig borgen

  • Har du koll på hur aktiebolagets ekonomi? Se om du kan få ta del av långivarens kreditupplysning på aktiebolaget, så får du en tydligare bild.
  • Kan flera personer gå i borgen för lånet? Handlar det om stora summor eller lång uppläggningstid är det säkrare att dela upp ansvaret än att lägga allt på en person.
  • Kan du gå i borgen för bara en del av lånet? Med begränsad betalningsskyldighet behöver du inte stå för hela lånesumman om något inträffar, utan bara en del av den.
  • Kan aktiebolaget lämna en annan säkerhet i stället? På så sätt kan du kanske undvika att gå i borgen överhuvudtaget.
  • Finns något låneskydd du kan teckna? Låneskydd är en försäkring som skyddar din ekonomi om något händer och du inte kan betala skulden.

Vilken ränta har företagslån för aktiebolag?

Även räntan baseras på långivarens bedömning. Det som avgör är hur stor risk långivaren tar i att låna ut pengarna. Är aktiebolagets ekonomi stabil är chansen stor till lägre ränta. Finns det faktorer som ökar risken för långivaren leder det till högre ränta.

Det går dock att påverka vilken ränta aktiebolaget får. Till exempel kan den bli bättre om du lämnar en eller flera säkerheter för företagslånet.

Jämför räntor mellan olika långivare

Vi vill också tipsa om att jämföra företagslån i för att hitta bästa räntan. Det kan du göra i tabellen högst upp här på sidan.

Även om räntan sätts individuellt kan långivarnas villkor och räntespann se väldigt olika ut. Därför kan det löna sig att först titta på vilka alternativ som finns och sedan ansöka hos den långivare som verkar bäst.

Det finns också låneförmedlare som jämför företagslån. Ansöker du hos en sådan skickas din förfrågan till flera olika långivare, som du sedan får välja mellan när du får svar. Dessutom får du bara en kreditupplysning på dig, till skillnad från om du ansökt hos flera långivare på egen hand.

Ränta och avgifter för lånet är avdragsgilla

En sak som är bra att känna till är att räntor och andra lånekostnader är avdragsgilla. Det betyder att räntor och avgifter kan dras av på skatten som företaget ska betala för sin vinst. Aktiebolag kan göra ränteavdrag på upp till 5 miljoner kronor.

Du får bara göra avdrag på kostnader som används för att ge företaget inkomster. Därför måste företagslånet vara direkt kopplat till aktiebolagets verksamhet. 

Vanliga frågor om företagslån för aktiebolag

Vad är skillnaden mellan företagslån för aktiebolag och enskild firma?

Ett aktiebolag är en egen juridisk person, och ägarna kan inte krävas på betalning för företagets skulder. I en enskild firma är ägaren och företaget samma juridiska person, och därför kan ägaren hållas ansvarig för firmans skulder i det fallet.

Kan ett aktiebolag ta företagslån utan personlig borgen?

En del långivare kräver att någon går i personlig borgen för företagslånet. I andra fall går det att ta lån utan personlig borgen. Men i så fall behöver aktiebolaget troligen lämna en annan typ av säkerhet.

Vilken säkerhet krävs för företagslån till aktiebolag?

Vilken säkerhet som krävs beror på långivaren och företagets situation. Ibland kan det krävas personlig borgen, andra gånger att aktiebolaget pantsätter någon egendom som säkerhet för företagslånet.

Var kan jag ansöka om företagslån till aktiebolag?

Jämför företagslån till aktiebolag för att se vilken långivare som har det bästa alternativet. Om ditt aktiebolag är väletablerat kan du vända dig till större långivare och ansöka om större lån. Driver du ett mindre företag eller nyss har startat upp ditt aktiebolag rekommenderar vi att titta på mindre långivare.