Hur fungerar företagslån för handelsbolag?

Handelsbolag är en företagsform som drivs av två eller flera delägare. Ett handelsbolag liknar ett aktiebolag på så sätt att det är en egen juridisk person, till skillnad från en enskild firma. Det innebär att företaget kan stå bakom rättsliga handlingar, och exempelvis teckna företagslån.

Däremot är handelsbolagets ägare personligt ansvariga för företagets skulder. Därför är riskerna större med lån till handelsbolag än lån till aktiebolag. Det kan också vara svårare för handelsbolag att få lån beviljat.

Delägarna har solidariskt ansvar för lån

Enligt lag har delägarna i ett handelsbolag så kallat solidariskt ansvar för företagets lån och avtal. Det betyder att alla delägare har lika stort ansvar. 

Om företaget får problem att betala tillbaka lånet kan långivaren kräva betalning av vem som helst av bolagets delägare. Den personen kan i så fall i sin tur kräva att de andra delägarna står för sin del av skulden.

Vad krävs för att få ett företagslån som handelsbolag?

Som med alla företag görs en individuell bedömning när handelsbolag ansöker om lån. Långivaren överväger hur stor risk det innebär att låna ut pengar till handelsbolaget. De tittar på hur stabil ekonomi företaget har, hur omsättningen ser ut och hur handelsbolaget planerar att använda pengarna.

Men även ägarnas privata ekonomi spelar in i bedömningen. Att de är personligt ansvariga för företagslånet gör att risken för långivaren ökar. Som delägare i ett handelsbolag bör du därför se till att ha stabil ekonomi utan anmärkningar eller större skulder för att öka chansen till företagslån.

Exempel på vad långivaren tittar på

  • Bokföring av tidigare ekonomi
  • Budget och affärsplan för framtiden
  • Handelsbolagets kreditvärdighet
  • Delägarnas kreditvärdighet
  • Företagets säkerheter

Vad kostar ett företagslån till handelsbolag?

Den största kostnaden för företagslån är räntan. Den sätter långivaren utifrån hur stor risk lånet utgör för dem. Ett handelsbolag med god ekonomi kan få lägre ränta än ett handelsbolag med större osäkerhet.

Vad handelsbolaget får för ränta går därför inte att säga säkert. Den beror helt på långivarens bedömning av företaget och hur mycket ni planerar att låna.

Ett företagslån kan också innebära fler avgifter. Till exempel kan det finnas en engångssumma för att lägga upp lånet och aviavgifter när du får fakturor för lånet. Men det finns också långivare som inte tar ut sådana avgifter.

Sedan ska förstås alla pengar som företaget lånat betalas tillbaka så småningom. Det är därför viktigt att handelsbolaget har en plan för hur lånet ska generera mer intäkter så att de kan betala av skulden.

Hur kan jag öka handelsbolagets chanser till lån?

För att öka ditt bolags chans att få företagslån finns det flera saker du kan tänka på. Framför allt är det viktigt att företaget har en tydlig plan och bra ekonomisk grund att stå på.

Så visar du långivaren att handelsbolaget klarar ett lån

  • Ha ett stabilt kassaflöde. Ditt handelsbolag behöver ha intäkter och utbetalningar som strömmar in och ut ur företaget regelbundet.
  • Ha en vision för hur lånet ska användas. Visa för långivaren vad pengarna kommer bidra med till verksamheten. Är pengarna till för att expandera företaget får ni kanske ett bättre årsresultat, och på så sätt intäkter för att betala tillbaka lånet. 
  • Lyft fram delägarnas insatser som säkerhet. Har ni som delägare gått in med mycket pengar i företaget kan det ses som en säkerhet för långivaren om något skulle gå snett.
  • Ansök om ett rimligt belopp. Begär ni ett högt lån för en liten förändring kan bankerna se det som tecken på osäkerhet och att ni inte kan hantera pengarna. Visa i stället att ni är medvetna om värdet på vad ni vill göra med lånet.

Välj företagslån efter handelsbolagets storlek och fas

Beroende på vilken fas ditt handelsbolag befinner sig i kan det finnas olika företagslån och långivare som passar.

Det är vanligt att små och nystartade handelsbolag har svårt att få lån. Långivare ser större risk att förlora pengar hos nya företag, och därför är risken stor att det blir ett nej. Då kan du i stället vända dig till mindre långivare. De är ofta mer öppna för att låna ut pengar till små och nya företag.

Tips! I tabellen högst upp på sidan kan du jämföra olika långivare som erbjuder lån till handelsbolag.

Har ditt handelsbolag däremot varit igång i några år och expanderat med tiden kan du söka dig till större banker. De kan också erbjuda högre lån än vad mindre långivare kan.

Låna inte mer än vad handelsbolaget klarar

Innan du ansöker om företagslån bör du fundera på hur stort lån ni behöver. Tänk igenom vad pengarna ska användas till och bestäm sedan hur mycket ni behöver låna.

Att ansöka om ett lagom stort lån är förstås i företagets eget intresse, eftersom ni inte behöver betala mer än nödvändigt. Men det visar också långivaren att ni har god insikt i vad handelsbolaget behöver och klarar av.

Tänk på! Låna bara så mycket som handelsbolaget behöver och klarar av att betala tillbaka.

Självklart måste handelsbolaget också ha tillräcklig bra ekonomi för att betala tillbaka den summa ni lånar, plus de räntor och avgifter som tillkommer. Alla långivare kommer att neka lånet om ni inte kan visa upp god återbetalningsförmåga.

Lämna en säkerhet för företagslånet

Företagsformen handelsbolag ses som en relativt stor risk för långivaren. Därför är det viktigt ha säkerheter att falla tillbaka på, så att banken ser mindre risker i att ge ditt bolag ett företagslån. Att ha säkerhet för lånet kan dessutom ge lägre ränta.

En säkerhet för handelsbolag kan vara den insats som varje delägare har gått in med till företaget. Annars går det använda egendom som företaget äger som pant.

Personlig borgen är inte aktuellt för handelsbolag. Eftersom delägarna redan har personligt betalningsansvar gör det ingen större skillnad att någon går i borgen för lånet.

Vanliga frågor om företagslån för handelsbolag

Vad är skillnaden mellan företagslån för handelsbolag och aktiebolag?

I ett handelsbolag ansvarar ägarna personligen för företagets skulder. I ett aktiebolag gör de inte det, utan då är det bara själva företaget som kan krävas på betalning för lånet.

Vad är skillnaden mellan företagslån för handelsbolag och enskild firma?

Ett handelsbolag kan själv stå som låntagare, eftersom företaget är en egen juridisk person. En enskild firma kan inte det, för där är det företagets ägare som är den juridiska personen. Däremot är företagsägarna personligt ansvariga för lånet i båda fallen.

Vilken ränta har företagslån för handelsbolag?

Räntan sätts individuellt för det företag som ansöker om lån. Jämför räntesatser mellan olika långivare för att se vad du skulle kunna få. Du kan även förbättra din ränta genom att planera hur mycket du lånar, hur pengarna ska användas och vilken säkerhet du lämnar för lånet.

När kan ett handelsbolag teckna företagslån?

Ett företagslån kan vara aktuellt om handelsbolaget vill expandera och därför vill investera i ny utrustning, ny personal eller något annat som kan leda till högre intäkter. Tillfälliga likviditetsproblem där intäkter och utgifter kommer ojämnt kan också lösas med ett lån.

Behövs någon säkerhet till företagslån för handelsbolag?

Ja, de allra flesta långivare kräver säkerhet för att låna ut pengar till handelsbolag.

Kan jag låna till handelsbolag utan personlig borgen?

Nej, själva bolagsformen handelsbolag förutsätter att delägarna har personligt ansvar för att företagslån betalas tillbaka. Det ansvaret går inte att avtala bort.