Vad är bolåneränta?

Om du tar ett bolån för att köpa hus eller bostadsrätt måste du betala det som kallas bolåneränta (eller boränta). Det är helt enkelt en avgift du betalar för att få låna pengar från banken under en viss tid. I regel löper bolåneräntan över hela lånesumman, vilket innebär att du betalar ränta tills du har betalat tillbaka hela lånet.

Tack vare att bolån tecknas med säkerhet (själva bostaden) är räntan i regel relativt låg, i alla fall jämfört med lån utan säkerhet. Men du bör fortfarande jämföra erbjudanden från flera olika banker och långivare för att hitta lägsta möjliga ränta. Och då är det framför allt snitträntan du ska fokusera på, eftersom den anger räntan som bankens befintliga kunder har fått under den senaste månaden, medan listräntan bara är den marknadsförda räntan.

Ska jag välja bunden eller rörlig ränta på bolånet?

Det är upp till dig att bestämma om du ska ha bunden eller rörlig ränta på bolånet. Vilket alternativ som är bäst beror både på dina ekonomiska förutsättningar och personliga preferenser. Ett tredje alternativ är att dela upp bolånet i både bundna och rörliga delar för att sprida risken på olika bindningstider.

Tänk på! Om du känner dig osäker på om bunden eller rörlig (eller en kombination) passar dig bäst rekommenderar vi att du kontaktar din långivare. Långivaren kan ge dig råd utifrån din specifika situation så väl som utifrån det aktuella läget på räntemarknaden, vilket vi inte har möjlighet att göra.

Här nedanför berättar vi mer om hur de olika räntetyperna fungerar och vad som kan vara extra bra för dig som blivande låntagare att tänka på.

Bunden bolåneränta

Med bunden boränta vet du exakt vilken månadskostnad du kommer att ha under en längre tid framöver. Du kan i regel binda boräntan från ett år upp till minst tio år, och under den tiden är räntan alltså låst och kan inte påverkas av svängningar på räntemarknaden. Det är ju en fördel om ränteläget skulle stiga, men det innebär samtidigt att du inte heller får en lägre ränta om ränteläget går ner.

Det går att lösa lånet i förtid även när du har bunden ränta, men då behöver du i de flesta fall betala en så kallad ränteskillnadsersättning till långivaren.

Info! Ränteskillnadsersättningen motsvarar de återstående ränteinbetalningarna, och det kan ju handla om en hel del pengar beroende på hur lång tid det är kvar på bindningstiden.

Jämfört med rörlig ränta blir bunden ränta i regel något dyrare i längden. Samtidigt kan det vara en stor fördel att ha full koll på sina månadskostnader och slippa oroa sig för plötsliga uppgångar på räntemarknaden.

Välj bunden bolåneränta om du

 • Helst undviker att ta risker med din ekonomi
 • Vill veta exakt hur mycket du kommer betala för lånet
 • Prioriterar trygghet framför eventuellt lägre räntekostnader
 • Inte brukar följa konjunktur- och ränteutvecklingen

Rörlig bolåneränta

Namnet till trots har rörlig ränta en bindningstid på tre månader, men den kallas så eftersom det ändå är en relativt kort period i förhållande till hur lång bindningstid ett bolån annars brukar ha. Med rörlig ränta kan dina kostnader både öka och minska beroende på ränteläget, och historiskt sett har rörlig ränta varit det billigaste alternativet över tid. Men det beror alltså helt på hur marknaden och ränteprognoserna ser ut.

Det blir helt klart svårare att beräkna månadskostnaden med rörlig ränta, och det krävs att du har en buffert för att kunna hantera eventuella ökningar. Fördelen är att du kan få lägre ränta och att det är enklare att lösa lånet i förtid. Dessutom kan du alltid välja att binda lånet efter varje tremånadersperiod.

Välj rörlig ränta om du

 • Är villig att ta en högre risk för att eventuellt få lägre ränta
 • Har tillräckligt god ekonomi för att hantera förändrat ränteläge
 • Är insatt i och följer konjunktur- och ränteutvecklingen

Kombinerad bunden och rörlig ränta

Ett tredje alternativ är att ha en kombination av bunden och rörlig ränta på bolånet. Du delar då upp lånet på flera delar med olika bindningstider, och sprider därmed risken för eventuella ränteökningar. Dina kostnader kommer alltså inte att påverkas lika mycket om ränteläget plötsligt går upp. Detta kan passa dig som vill ha koll på dina månadskostnader och samtidigt önskar viss flexibilitet.

Vilka faktorer påverkar bolåneräntan?

Det är flera olika faktorer som påverkar boräntorna, till exempel styrräntan, konkurrensen bland långivarna på marknaden och konjunkturen (som i sin tur påverkas av faktorer som tillväxt, inflation och arbetslöshet). Långivarna kan själva bestämma vilka bolåneräntor de ska sätta, även om de har styrräntan som utgångspunkt och gör anpassningar utifrån hur lånemarknaden ser ut för att kunna locka till sig kunder.

Din betalningsförmåga avgör vilken bolåneränta du får

Vilken boränta just du blir erbjuden beror på dina ekonomiska förutsättningar och din kreditvärdighet. Ju bättre betalningsförmåga du har, desto lägre blir risken för långivaren, vilket brukar innebära lägre ränta och bättre villkor för dig som låntagare.

I samband med din låneansökan gör långivaren en kreditupplysning på dig för att kunna bedöma din ekonomiska situation. Informationen från kreditupplysningen tillsammans med en kalkyl som kallas KALP (kvar att leva på) använder de som underlag i sitt beslut om de ska bevilja dig ett bolån och vilken ränta de i så fall ska erbjuda dig.

Hur får man en lägre boränta?

Du får lägre boränta genom att jämföra och förhandla. Innan du ansöker om bolån bör du jämföra räntor och andra villkor hos flera olika banker, vilket du gör både snabbt och smidigt med hjälp av tabellen högst upp på den här sidan. Du kan välja att se både snittränta och listränta och även beskriva var i låneprocessen du befinner dig.

Tips! Vi rekommenderar att du ansöker via en bolåneförmedlare. Du har då möjlighet att jämföra erbjudanden från flera olika banker och långivare på bara en ansökan, och dessutom tas bara en kreditupplysning på dig.

Eftersom det som sagt är långivarna som sätter sina boräntor finns det också goda möjligheter för dig som låntagare att förhandla om din ränta. Om du till exempel får ett erbjudande som överstiger snitträntan bör du ifrågasätta det erbjudandet och höra vad som krävs för att banken ska sänka räntan.

För att få lägre ränta på bolånet kan du även

 • Förbättra din kreditvärdighet. För att höja kreditbetyget (och sänka risken för långivaren) kan du till exempel samla mindre lån och krediter i ett större lån, försöka höja dina inkomster eller helt enkelt vänta med lånet ett tag om du har betalningsanmärkningar eller flera förfrågningar som snart löper ut.
 • Öka sitt engagemang hos banken i fråga. I många fall får bankens så kallade helkunder större ränterabatt, och om du ökar ditt engagemang hos banken i fråga kommer det bli betydligt enklare att argumentera för lägre ränta vid en förhandling. Vill du inte bli helkund finns det ofta möjlighet att lägga till någon annan tjänst utöver själva bolånet, som ett sparande.

Var får man lägst bolåneränta?

Hypoteket har den lägsta bolåneräntan just nu (kontrollerat 2024-07-23). Listräntan för ett rörligt bolån är 4.65 % men snitträntan är vanligtvis lägre än så.

Läs mer & ansök hos Hypoteket

Kan man göra avdrag på bolåneräntan?

Ja, man får göra ränteavdrag (kan även kallas skatteavdrag) med 30 procent av räntekostnaderna upp till 100 000 kronor på den totala skatten. Är räntekostnaderna högre än 100 000 kronor får du göra avdrag på 21 procent på delen som överstiger det beloppet. Men för att få göra avdrag på bolåneräntan finns det vissa krav du måste uppfylla.

För att få göra avdrag på boräntan måste du

 • Vara betalningsansvarig för bolånet
 • Ha räntekostnader på minst 1 000 kronor
 • Ha betalat skatt och ränta för året avdraget gäller
 • Ha räntekostnader som är större än kapitalinkomsterna (ha underskott i kapital)

Uppfyller du dessa krav behöver du egentligen inte göra något mer än att signera och skicka in din inkomstdeklaration. Banken eller långivaren lämnar i de flesta fall in uppgifter om dig som låntagare till Skatteverket, och siffrorna är då redan ifyllda i deklarationen. Du får avdraget utbetalat en gång om året i samband med skatteåterbäringen, om du inte har valt att jämka skatten.

Hur kommer bolåneräntan bli framöver?

Som vi nämnde tidigare är det flera faktorer som påverkar boräntorna, som styrräntan, konjunkturen och inflationen. Så som marknaden ser ut i skrivande stund är det därför svårt att ställa prognoser för hur räntan kommer bli framöver, även för experter och långivare. Flera banker och långivare räknar dock med att boräntorna kommer börja sjunka under 2024 och 2025 (dock från relativt höga nivåer) om styrräntan sänks och inflationen går ner som förväntat.

Du kan själv försöka hålla dig uppdaterad om läget genom att besöka Riksbankens och långivarnas respektive hemsidor och läsa om ränteutvecklingen och aktuella prognoser.

Vanliga frågor om bolåneräntor

Vad är snittränta?

Snitträntan är den ränta som en långivares befintliga kunder har fått under den senaste månaden.

När ska man förhandla om bolåneräntan?

Det kan vara en bra idé att förhandla om boräntan regelbundet för att få ner kostnaderna så mycket som möjligt. Med rörlig ränta kan du omförhandla bolånet i princip när som helst, medan du som har bunden ränta kan göra bäst i att vänta tills bindningstiden har löpt ut.

Vad är reporänta?

Reporänta är den ränta som Riksbanken sätter. Genom att höja eller sänka reporäntan påverkas marknaden direkt. Den kallas därför också för styrränta.

Vad är styrränta?

Styrränta är samma sak som reporänta. Den kallas ofta för styrränta eftersom den har en direkt effekt på marknadens räntor och således “styr” marknaden.