Jämför bolåneräntor innan du tar lån

Bolåneränta är den ränta du betalar för ditt bolån. Räntan betalas vanligtvis varje månad. Förutom att betala bolåneräntan brukar man också vanligen amortera på sitt lån varje månad.

Eftersom bolånet är en stor summa pengar brukar det generellt vara ganska dyrt att betala räntan varje månad, trots att räntan till synes är ganska låg. Därför är det viktigt att jämföra bolåneräntor innan du skriver på något lånelöfte.

Man kan säga att det finns två typer av bolåneräntor: fast bolåneränta och rörlig bolåneränta.

Skillnaden på fast och rörlig bolåneränta

Den tveklöst största möjlighet som du har att påverka bolåneräntan är att välja mellan fast och rörlig ränta. Fast och rörlig bolåneränta skiljer sig mycket från varandra och du bör noga tänka igenom ditt val av ränta innan du bestämmer dig.

Fast bolåneränta

Fast bolåneränta, eller bunden bolåneränta som det också kallas, är precis som det låter: en ränta bunden till en fast procent.

Du binder räntan till en viss procent redan när du tecknar lånet. Räntan kommer varken bli högre eller lägre under den period du väljer att binda dig. Det är först när perioden är slut som du återigen kan förhandla om bolåneräntan.

Tänk på! Långivare tar vanligtvis en något högre ränta när du binder den. De gör det för att säkerställa att de kommer att tjäna pengar.

En fast ränta innebär alltså att du inte påverkas negativt när styrräntan stiger under bindningsperioden. Men det innebär också att du inte påverkas positivt om styrräntan sjunker.

När ska jag välja fast bolåneränta?

Du ska välja fast bolåneränta om du:

  • Inte vill ta risker med din ekonomi
  • Föredrar en förutsägbar månadskostnad för ditt bolån
  • Inte brukar hålla dig uppdaterad om konjunkturutveckling eller ränteutveckling
  • Föredrar en ökad trygghet

Rörlig bolåneränta

Rörlig bolåneränta innebär att räntan rör sig i takt med att konjunkturen stiger och sjunker. Räntan är alltså inte bunden till en viss procent utan vissa månader får du betala mer och andra mindre.

Visste du? En rörlig bolåneränta är betydligt enklare att avsluta vid en eventuell försäljning av bostaden än vad en fast bolåneränta är.

Om räntan sjunker sparar du pengar och om räntan höjs betalar du mer. Det kan verka riskabelt att ha en rörlig ränta, eftersom man inte vet hur den ska röra sig, men historiskt sett har det visat sig vara det alternativ med lägst räntekostnad.

Det innebär att de som tidigare valt att ha en rörlig bolåneränta i slutändan har fått ett billigare bolån än de som valt att binda räntan. Detta gäller särskilt de senaste decennierna.

När ska jag välja rörlig bolåneränta?

Du ska välja rörlig bolåneränta om du:

  • Kan tänka dig en något högre risk mot att eventuellt få en billigare ränta (och således ett billigare bolån i längden)
  • Har ett större ekonomiskt svängrum där räntan både kan stiga och sjunka utan att det påverkar din övriga ekonomi
  • Inte har ett lika stort behov av förutsägbarhet
  • Hänger med på ränteutvecklingen, så att du kan binda räntan om den stiger för mycket

Hur du får den lägsta bolåneräntan

Bolåneräntan påverkas främst av två faktorer: reporäntan och dina ekonomiska förutsättningar. Dina ekonomiska förutsättningar, det vill säga hur banken bedömer dina återbetalningsmöjligheter, är en stor del i att få en bra bolåneränta. Ju bättre ekonomisk situation, desto bättre ränta.

Utöver det påverkas dessutom alla bankens räntor av styrräntan, det vill säga den ränta Riksbanken bestämt (reporäntan). Jämför olika långivare längre upp på den här sidan för att få en bild av de aktuella bolåneräntorna.

Din ekonomiska situation kan ge dig högre eller lägre ränta

Dina ekonomiska förutsättningar påverkar vilken bolåneränta du får. När långivaren bedömer din återbetalningsförmåga spelar din ekonomiska situation stor roll. Om långivaren uppfattar dig som kreditvärdig, det vill säga att du har god förmåga att betala tillbaka lånet, är de ofta villiga att ge en lägre ränta.

Samtidigt innebär det också att om du har en sämre ekonomisk situation kan du råka ut för en högre bolåneränta. I värsta fall kan långivaren till och med neka dig lån, eller ge dig en markant högre ränta, om du har ett sämre kreditvärde.

Tips! Även om dina ekonomiska förutsättningar är vad som kommer att påverka din bolåneränta mest finns det också generella bolåneräntor. Du kan använda de generella bolåneräntorna för att jämföra olika långivare högre upp på den här sidan.

I stället för att acceptera ett dåligt erbjudande från banken är det bättre att vänta med att ta bolån. Det finns nämligen vissa knep för dig att förbättra din kreditvärdighet. Det kan även hjälpa att jämföra olika långivare, eftersom varje långivare bedömer räntan individuellt.

Styrräntan påverkar bolåneräntan

Styrräntant, eller reporäntan, är den ränta som Riksbanken sätter. Reporäntan förklaras enklast som den ränta bankerna är bundna till när de lånar från Riksbanken. Eftersom reporäntan påverkar marknaden direkt kallas den också för styrräntan. 

Tips! Aktuella prognoser för reporäntan finns på Riksbankens hemsida.

Bankerna förhåller sig exempelvis till reporäntan när de sätter räntan för ditt bolån. Långivarna får själva bestämma vilken ränta de vill ta för ditt bolån och är inte skyldiga att följa styrräntan. Alla långivare tar dock hänsyn till styrräntan eftersom den påverkar hela banksystemet i Sverige.

Tips! Håll lite koll på reporäntan, så har du en idé om hur läget ser ut för aktuella bolåneräntor i Sverige.

Man ska inte glömma att långivare inte bara förhåller sig till styrräntan när de sätter bolåneräntor. De behöver också ta hänsyn till konkurrensen på marknaden. Om en långivare har en mycket högre bolåneränta än andra långivare kommer den förmodligen inte få så många kunder.

Förhandla din bolåneränta

Eftersom långivarna måste ta hänsyn till konkurrensen får du som låntagare ett övertag om du först har jämfört bolåneräntor hos olika långivare innan du ger dig in i förhandlingarna.

Jämför alltid långivares bolåneräntor innan du ansöker om ett bolån. Med den kunskapen kan du sedan hitta det mest förmånliga bolånet för dig samtidigt som du dessutom är välinformerad när förhandlingarna om bolåneräntan väl börjar.

Konkurrenskraften tvingar långivare att pressa ner räntorna, så gå inte med på första bästa bud innan du har jämfört olika räntor.

Det är svårt att förutse bolåneräntan

Hur ränteutvecklingen kommer att se ut om en månad, ett år eller ens flera år är otroligt svårt att säga. Inte ens långivarna själva vet utan förlitar sig på prognoser från bland annat Riksbanken. Det finns med andra ord inget enkelt svar på hur ränteutvecklingen kommer att se ut.

Tänk dock på att Riksbankens prognoser för reporäntan är just prognoser. Därför kan reporäntan ändras snabbt och du bör inte hänga upp dig för mycket på bara den, samtidigt kan det vara bra att ha koll.

Ligg steget före och håll koll på reporäntan

Ränteutvecklingen i stort påverkas mycket av reporäntan. Därför kan det vara bra att hålla koll på den för att kunna göra en kvalificerad gissning om framtida räntor. Reporäntans prognoser är offentliga och du kan därför hitta dem på Riksbankens hemsida. Genom att hålla koll på reporäntan har du också ett bättre förhandlingsläge när du går till banken.

Men även långivarna har stenkoll på reporäntan och tar hänsyn till den när de sätter sina bolåneräntor. Det innebär att om prognosen för reporäntan visar på en stark utveckling uppåt så är det troligt att långivarna också sätter en högre bolåneränta på de bundna räntorna. 

Tänk på! Eftersom reporäntan lika väl kan sjunka som stiga kan den som binder sig råka ut för en mycket högre ränta än vad man kunnat få om man väntat. Det är därför nästintill omöjligt att räkna ut vad bolåneräntan blir.

I slutändan är det alltså du som får ta ställning till räntans utveckling och ta beslutet om du vill ha en rörlig eller fast ränta. Generellt sett har en rörlig ränta visat sig vara bättre på sikt, men känner du dig osäker är en fast ränta att föredra.

Använd snitträntan för att räkna ut ränta på bolån

Snitträntan är den ränta som är den genomsnittliga räntan hos en specifik långivare. Genom att jämföra olika snitträntor kan du alltså få en generell bild av vilken långivare som ger lägst bolåneräntor.

Tänk dock på att de genomsnittliga bolåneräntorna endast ger en generell bild av vilken ränta du kan få och att bolåneräntan sätts individuellt. Du kan alltså få en bolåneränta som är både högre och lägre än snitträntan.

Vanliga frågor om bolåneräntor

Vad är snittränta?

Snitträntan är den genomsnittliga räntan för lån hos en specifik långivare.

Vad är en normal ränta på bolån?

Det går inte att säga vad en normal ränta på bolån är. Det närmaste man kommer en “normal” bolåneränta är att titta på snitträntan. Den kan ge en idé om hur marknaden ser ut.

Vad är boränta?

Boränta är samma sak som bolåneränta.

Vad är reporänta?

Reporänta är Riksbankens främsta verktyg. Genom att höja eller sänka reporäntan påverkas marknaden direkt. Den kallas därför också för styrränta.

Vad är styrränta?

Styrränta är samma sak som reporänta. Den kallas ofta för styrränta eftersom den har en direkt effekt på marknadens räntor och således “styr” marknaden.