Låna till fastighetsköp som företag

Många företag kommer någon gång att vilja investera i en fastighet. Det kan exempelvis vara till kontor eller affärsbyggnader. En del företag köper också fastigheter för att rusta upp och sälja vidare till ett högre pris.

Fastigheter har ofta högt värde, så för de flesta är lån ett självklart sätt att finansiera köpet. Då tillkommer kostnader i form av ränta och andra avgifter som du behöver ta med i beräkningen. Därför är det viktigt att hitta villkor som passar ditt företag.

I tabellen ovan ser du exempel på företagslån som kan användas till att köpa en fastighet. Jämför lånen med varandra och fundera på vad just du skulle kunna få.

Vilka fastigheter kan ett företag köpa?

Ett företag kan köpa i princip vilken typ av fastighet som helst. För en del företag är det en del av verksamheten att regelbundet köpa och sälja fastigheter. I andra fall behöver företaget fastigheter till sin egen verksamhet, som till exempel butikslokal eller varulager.

Exempel på vilka fastigheter företag kan köpa

  • Kontor, lager och andra lokaler för verksamheten
  • Hyresfastighet att hyra ut
  • Privatbostad
  • Lantbruks- och skogsfastighet
  • Mark att bygga ny fastighet på

Kan jag låna till en privat bostad på företaget?

Ja, det är fullt möjligt att låna till en privatbostad på företaget. En fördel med det är att skatten på fastigheten brukar bli lägre än om du hade ägt den privat. Dessutom kan företaget få göra avdrag för driftkostnader.

Tips! Låt företaget köpa fastigheter som ska användas i företaget, och köp privat om fastigheten ska användas privat. Då kan du lättare hålla isär vilken egendom som tillhör dig respektive företaget.

Å andra sidan måste den som ska använda privatbostaden betala en marknadsmässig hyra till ditt företag. Ska du använda bostaden själv betyder det alltså att du ska betala hyra till ditt eget företag.

Vilka företag kan ta lån till köp av fastighet?

Du kan låna pengar till fastighetsköp oavsett företagsform. Förutsättningarna för lånet ser dock ganska olika ut beroende på vilken företagsform du har.

Långivare brukar bara erbjuda specifika fastighetslån till aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda firmor får ta andra typer av lån om de vill köpa en fastighet.

Här gäller det att överväga vad som är mest lönsamt för ditt företag och vilket lån du har lättast att få.

Aktiebolag kan självständigt äga en fastighet

Driver du ett aktiebolag kan du ta ett företagslån för aktiebolag för att köpa en fastighet. I så fall är det aktiebolaget som blir ägare till bostaden. Din privata ekonomi blir inte inblandad i fastighetsköpet.

Tips! Som aktiebolag kan du antingen köpa bara fastigheten, eller köpa upp det företag som redan äger fastigheten.

Ifall fastigheten redan ägs av ett annat företag finns även ett annat alternativ. Fundera på om du har möjlighet att köpa upp det andra företaget i stället för bara fastigheten. I så fall är det ett lån till företagsköp som du kan ta.

Fördelen med det är att du slipper betala kostnaden för en ny lagfart vid ägarbytet. Eftersom du äger det andra företaget tar du också över ägarskapet av fastigheten i samband med företagsköpet.

Handelsbolag är närmare kopplat till delägaren

Företagslån för handelsbolag kan också användas för att köpa en fastighet. Även där är det i så fall bolaget som står som ägare på fastigheten du köper.

Men som delägare i ett handelsbolag är du ändå personligt ansvarig för att lånet betalas tillbaka. Det är den främsta skillnaden från att köpa fastighet som aktiebolag. Handelsbolag kan ha svårare att få höga lån beviljat på grund av detta.

Kan en enskild firma köpa en fastighet?

Ja, en enskild firma kan också låna för att köpa en fastighet. Däremot finns inga specifika fastighetslån som riktar sig till enskilda firmor. I stället finns det två olika sätt som du kan finansiera fastighetsköpet på.

Alternativ för att låna till köp av fastighet som enskild firma

  1. Företagslån. Om din firma uppfyller kraven för ett företagslån för enskild firma kan det vara ett lönsamt sätt att finansiera fastighetsköpet.
  2. Privat bolån. Du kan även ta ett bolån för att köpa fastigheten som privatperson.

Med enskild firma är ditt företags och din privata ekonomi i princip likställda. Därför fungerar båda alternativen lika bra, och i båda fallen blir du personligt ansvarig för lånet du tagit.

Väg dina lånemöjligheter mot varandra och se vad som är mest fördelaktigt för dig.

Vilken typ av lån kan jag ta för att köpa en fastighet på företaget?

Du kan ta ett helt vanligt företagslån för att finansiera ett fastighetsköp. Men framför allt hos storbankerna finns också specifika fastighetslån som företag kan teckna.

I det senare fallet kommer du att behöva använda fastigheten du köper som säkerhet för lånet. Det går även att göra för ett vanligt företagslån. Att ha fastigheten som säkerhet kan ge kostnadsfördelar, men då handlar det ofta om större lån med högre krav.

Det är främst större företag som brukar bli beviljade lån med fastigheten som säkerhet, och hos större långivare. Mindre långivare brukar föredra att inte binda upp lånet till fastigheten, och där kan det vara lättare för mindre företag att få lån.

Olika typer av företagslån till fastighet

  • Företagslån med fastigheten som säkerhet. Du kan belåna fastigheten med upp till 75 % av värdet. Hur mycket du kan låna beror alltså på vad fastigheten är värd. Räntan är i regel lägre om du pantsätter fastigheten du köper än om du inte gör det.
  • Företagslån utan fastigheten som säkerhet. Använder du inte fastigheten som säkerhet är du mer flexibel att sälja fastigheten vidare om du skulle vilja. Men förmodligen behöver du lämna någon annan typ av säkerhet i stället, alternativt gå i personlig borgen för lånet.
  • Grönt fastighetslån. Storbankerna brukar erbjuda särskilda lån för fastigheter som uppfyller vissa hållbarhetskrav. Bland annat ska fastigheten vara miljöcertifierad och ha energiklass A eller B för energieffektivitet.

Välj mellan fast och rörlig ränta på fastighetslånet

När det gäller företagslån till fastigheter kan du ofta välja mellan olika bindningstider för räntan. Då kan du anpassa ditt val efter hur marknaden ser ut och välja det som är mest ekonomiskt lönsamt.

Med fast eller bunden ränta betalar du samma ränta varje månad under en viss tid, oftast några år. Med rörlig ränta justeras räntan var tredje månad utifrån hur marknaden förändras. Sätt dig in i marknadens ränteläge för att se vilken ränta som är bäst för ditt företags fastighetslån.

Tips! För en liten, nystartad firma kan fast ränta med räntesäkring kännas tryggare, medan ett större aktiebolag kanske klarar en räntehöjning och föredrar rörlig ränta med räntetak.

Väljer du rörlig ränta kan du ibland teckna lån med räntetak. Det innebär att räntan justeras var tredje månad, men aldrig kan överstiga det tak som du och långivaren har fastställt. På så sätt blir räntan mer förutsägbar trots att den är rörlig.

Det finns också något som kallas för räntesäkring. Det är en fast ränta som sätts i förväg på ett lån som ska betalas i framtiden. Genom att säkra räntan medan ränteläget är lågt skyddar du dig mot kommande räntehöjningar. Då betalar du den förbestämda räntan oavsett hur läget ser ut när det är dags att betala.

Anpassa återbetalningstiden efter ditt företag

Hos vissa långivare kan du även anpassa din återbetalningstid. För stora företag som har en hel del pengar i omsättning kan en kortare återbetalningstid vara lönsam. Ett litet företag kan i stället behöva längre tid på sig att betala.

Men även lånebeloppet påverkar hur lång återbetalningstid du behöver. Ett större belopp tar förstås längre tid att betala tillbaka än ett mindre belopp.

Tänk på! Ju längre återbetalningstid du har, desto längre kommer du att få betala ränta för lånet.

Ditt val av återbetalningstid beror helt enkelt på företagets situation. Fundera och lägg upp en tidsplan för återbetalningen innan du fattar några beslut.

Vanliga frågor om att låna till köp av fastighet

Kan företag ta lån för att köpa en privatbostad?

Ja, företag kan låna för att köpa privatbostäder. Skatten är i så fall lägre än om du ägt fastigheten privat, och du kan göra avdrag för driftkostnader. Däremot måste du som privatperson betala hyra till ditt företag.

Kan företag låna för att köpa kommersiella fastigheter?

Ja, företag kan köpa kommersiella fastigheter med hjälp av ett lån.

Hur lånar jag till en fastighet som aktiebolag?

Ett aktiebolag kan låna självständigt till ett fastighetsköp, utan att lånet påverkar ägarens personliga ekonomi. Du kan ta ett företagslån antingen för att köpa själva fastigheten eller för att köpa företaget som äger fastigheten.

Hur lånar jag till en fastighet som handelsbolag?

Handelsbolag kan ta företagslån för att köpa en fastighet på företaget. Som delägare ansvarar du dock själv för att lånet blir betalt om handelsbolaget skulle få problem.

Hur lånar jag till en fastighet som enskild firma?

Du kan ta antingen ett företagslån eller ett privat bolån för att köpa en fastighet till din enskilda firma. Tänk på att du är personligt kopplad till fastigheten även om du köper den på firman.