Har du en fråga om Låneguiden eller den information som finns på sidan, kontakta oss via formuläret nedanför så svarar vi så snart som möjligt. Vi kan endast svara på generella frågor om lån och inte om din specifika lånesituation.

För frågor som rör din lånesituation eller om du får svårt att betala av ett lån rekommenderar vi att du kontaktar din kreditgivare. Vi avråder dig även från att inkludera personuppgifter som adress, personnummer eller telefonnummer i din fråga. Dessa uppgifter hjälper oss inte att besvara din fråga.