En kreditupplysning är ett samlingsnamn för den kontroll som måste göras innan kreditinstitut lånar ut pengar. I lag regleras denna som att den ska bedöma någons återbetalningsförmåga. De allra flesta företag tar även någon form av kreditupplysning när du handlar på faktura. En kreditupplysning ligger alltså till grund för att bedöma om någon kan betala tillbaka de pengar de är skyldiga.

En kreditupplysning tas vid köp eller ansökan om lån

En kreditupplysning måste enligt svensk lagstiftning tas av kreditinstitut i samband med lån. Det här innefattar allt från SMS-lån till bolån. När det rör sig om större lån lägger man ofta stor vikt på att kontrollera din ekonomiska situation på flera sätt, medan man vid mindre lån enbart kan kolla på en kreditupplysning. Det kan även tas kreditupplysningar i samband med att du köper saker på faktura.

Kreditupplysningar kan skilja sig och det finns i huvudsak två olika:

  1. Mikroupplysning. Används vid bland annat köp på faktura, en mycket mindre omfattande kreditupplysning. Fördelen är att denna inte heller syns när du ansöker om exempelvis banklån, eftersom den inte registreras.
  2. Fullständig kreditupplysning – En fullständig kreditupplysning innehåller vanligtvis identitetsuppgifter som din adress personnummer m.m, information om inkomster och innehav av bostad och information om betalningsanmärkningar.

Betalningsanmärkningar är i regel den viktigaste punkten i kreditgivarnas bedömning. Detta beror på att en betalningsanmärkning visar på en historik av ovilja att betala skulder. Det är dock möjligt att få lån med betalningsanmärkningar, dock ofta till en något högre ränta.

En kreditupplysning påvisar din ekonomiska situation

En fullständig kreditupplysning ska syfta till att kartlägga din ekonomiska situation på flera plan. Dels bedöms dina inkomster och fastighetsförvärv men även huruvida du tidigare betalt dina skulder. Tanken bakom en kreditupplysning är som tidigare nämnt att säkerställa om du kommer kunna betala tillbaka ett lån eller en annan skuld. Om du tar ett omfattande lån, exempelvis ett bolån kommer banken troligtvis göra en mer omfattande bedömning än om du exempelvis ansöker om ett litet lån.

Flera kreditupplysningar påverkar din kreditvärdighet

En anledning till att man vid exempelvis fakturaköp inte vill ta en fullständig kreditupplysning är för att det påverkar ens kreditvärdighet. När du ansöker om ett lån lägger de flesta långivare nämligen vikt av hur många kreditupplysningar som gjorts. Det här görs för att det indikerar på att någon lånar eller på annat sätt handlar mycket på kredit. Även kreditupplysningarna i sig är alltså en aspekt av att bedöma någons ekonomiska situation.

Tänk på! Om för många kreditupplysningar är tagna kan du få svårt att få lån. En kreditupplysning registreras normalt i 12 månader.

Till följd av detta får en kreditupplysning enbart tas på saklig grund, att utföra kreditupplysningar utan anledning är även straffbart. Om du plötsligt mottar meddelanden om att kreditupplysningar tagits ska du omedelbart agera. Dels för att undvika en skada på din kredithistorik men även för att det kan röra sig om identitetsstöld.