Får man låna pengar utan inkomst?

Ja, du kan få lån utan inkomst, men det kommer bli betydligt svårare. Risken bedöms helt enkelt vara högre om du saknar inkomst, eftersom långivaren inte ser hur en person utan inkomst ska kunna få in tillräckligt med pengar för att kunna hantera lånekostnaderna.

Skulle du i stället ha ett större sparkapital kan detta väga upp för att du inte har någon inkomst, eftersom risken då bedöms vara lägre. Långivare gör alltid en helhetsbedömning av din ekonomiska situation, och om du anses vara kreditvärdig kan du beviljas lån även om du i dagsläget inte har någon inkomst.

Då kan du få lån även utan inkomst

  • Du har ett tillräckligt stort sparkapital som kan täcka lånekostnaderna.
  • Din senast deklarerade inkomst är för låg för att nå upp till långivarnas krav.
  • Din inkomst är oregelbunden, till exempel om du jobbar som frilansare.
  • Du har en annan inkomstkälla än en anställning, till exempel a-kassan eller pension.

Så förbättrar du dina förutsättningar för att få lån utan inkomst

Om ingen av ovanstående punkter stämmer in på din ekonomiska situation finns det fortfarande några alternativ för dig som vill ansöka om lån. Här nedanför ser du två vanliga exempel.

Du kan till exempel 

  • Låna med en medsökande. Om du ansöker om lån tillsammans med en medsökande som har en inkomst kan detta väga upp för det faktum att du inte har det. Då tar långivaren hänsyn till både din och din medsökandes ekonomi och baserar sitt beslut på era gemensamma förutsättningar.
  • Få någon att ställa upp som borgensman. Om du har någon som kan gå i god för att lånet kommer betalas tillbaka, en så kallad borgensman, har du större chans att få låna utan inkomst.

Vad får man för ränta på lån utan inkomst?

Om du blir beviljad lån även om du saknar inkomst får du vara beredd på att få en högre ränta och något sämre villkor än om du hade haft en inkomst. Det beror på att långivaren tar en högre risk när de lånar ut pengar till dig, vilket i regel resulterar i en högre ränta.

Men bara för att du saknar inkomst betyder inte det att du ska ta första bästa erbjudande. Du bör alltid jämföra räntan hos olika långivare innan du slår till, och det gör du smidigast via en låneförmedlare.

Kan man få lån utan fast inkomst?

Ja, det kan du. Det är nog många som tror att man måste ha en fast anställning, och således en fast inkomst, för att beviljas lån. Men faktum är att det finns långivare som inte har det som krav. Långivaren bedömer då i stället din deklarerade inkomst. Det är även den deklarerade inkomsten som är av vikt när du lånar utan inkomst.

Visste du? Den deklarerade inkomsten består av alla dina inkomster som redovisats under ett beskattningsår. Och då räknas allt från lön till pension. Du hittar din deklarerade inkomst i din deklaration från Skatteverket.

Att låna utan fast anställning, utan jobb eller utan inkomst är alltså möjligt om du vänder dig till rätt långivare. Men det är viktigt att tänka på att det alltid är ditt eget ansvar att betala tillbaka dina skulder inom den avtalade lånetiden. Är du osäker på om du kommer kunna betala tillbaka bör du inte ansöka om ett lån överhuvudtaget eftersom det riskerar att förvärra en redan knepig situation.

Värt att tänka på är även att du som får lån trots att du saknar fast inkomst i regel får något sämre lånevillkor.

Hur mycket kan jag låna utan inkomst?

Hur mycket du får låna när du inte har någon inkomst beror på långivarens bedömning av din kreditvärdighet och återbetalningsförmåga. Du måste bevisa att du har täckning för lånebeloppet du ansöker om, och saknar du inkomst kan det bli svårare att få låna några större summor.

I tabellen ovanför ser du långivarnas maxbelopp, och rent teoretiskt kan du ju beviljas den summan om du har tillräckligt stort sparkapital eller ansöker tillsammans med någon vars inkomst är tillräckligt hög. Men i praktiken får du troligtvis vara beredd på att få ett lägre lånebelopp än så.

Kan man låna utan inkomst med skuld hos Kronofogden?

Det kommer helt klart bli svårt att få lån om du både saknar inkomst och har aktiva skulder hos Kronofogden, men det beror främst på det senare. Om du ”bara” saknar inkomst finns det som sagt fortfarande möjlighet att få lån, till exempel om du har ett tillräckligt stort sparkapital. Det är dock ytterst få långivare som beviljar ”vanliga” lån om du har skulder.

Har du skulder hos Kronofogden kan du beviljas omstartslån, och i vissa fall även mindre lån som snabb- eller sms-lån. Om din ekonomi är ostabil är detta dock inget vi rekommenderar. Sådana typer av lån har nämligen ofta hög ränta och kort återbetalningstid.

Vad gör jag om jag saknar inkomst och inte får lån?

Vi har ju främst berättat hur du som saknar inkomst kan förbättra dina chanser att få lån. Men vi vill betona att vi inte uppmanar någon som inte har en tillräckligt stabil ekonomi att ta på sig ett lån och alla kostnader som ett lån medför. Konsekvenserna av att ta ett lån som man sedan inte kan betala tillbaka kan komma att påverka din ekonomi ett långt tag framöver.

Du kan därför först och främst försöka få statligt stöd, till exempel försörjningsstöd (tidigare socialbidrag) som du ansöker om via din kommun. Där kan du även få råd, stöd och vägledning för att förbättra din ekonomiska situation.

Vanliga frågor om att låna utan inkomst

Får man låna utan inkomst med betalningsanmärkningar?

Helt omöjligt är det inte, men förutsättningarna är inte de bästa. Många långivare ser nämligen detta som två rätt stora riskfaktorer, så det gäller att du kan bevisa för långivaren att du har tillräckligt god ekonomi för att hantera ett lån.

Är det lättare att få små lån utan inkomst?

Ja, det är lättare att få låna mindre summor om du saknar inkomst. Däremot är det inte alltid en bra idé. Små lån har nämligen ofta högre ränta och kortare återbetalningstid, vilket kanske inte är helt optimalt i din situation.

Blir räntan högre när jag lånar utan inkomst?

Ja, om du ansöker om lån utan inkomst får du vara beredd på att få en något högre ränta. Det beror på att långivaren tar en högre risk när de lånar dig pengar. Och högre risk för långivaren brukar innebära högre ränta för dig som låntagare.

Kan man låna utan inkomst som student?

Långivare gör en helhetsbedömning av din ekonomi och hur dina framtida återbetalningsmöjligheter ser ut. Men de flesta kräver någon form av deltidsjobb vid sidan av studierna för att bevilja lån till dig som student.