§1 Personuppgifter

Låneguiden lagrar inte personuppgifter om dig som besökare. Om du använder en tjänst som rekommenderas via Låneguiden så gäller det företagets villkor för användning. Låneguiden utför inga kreditupplysningar och samlar inga personuppgifter om dig som besökare.

§2 Ansvar

Vid en konflikt eller när skador har uppstått till följd av ett bolån, ett avtal, eller en överenskommelse mellan långivare eller försäkringsbolag eller någon annan part tas inget ansvar av Låneguiden. Låneguiden kan aldrig krävas på ersättning för eventuella skador och är inte delaktig om en tvist uppstår mellan en besökare och en långivare, försäkringsbolag eller något annat företag som rekommenderats på Låneguiden.

Låneguiden är en tjänst som erbjuder råd om finansiella tjänster och erbjuder jämförelser mellan dessa. Låneguiden är därför inte en del av de avtal som tecknas mellan besökare och företag som rekommenderas via Låneguiden. Enbart information som publiceras eller direkt kommuniceras till dig som besökare ansvaras för. Låneguiden förbehåller rätten att publicerad information kan vara felaktig och därför enbart bör betraktas som råd. Har du som privatperson stora skulder avråder vi dig att ingå avtal där du inte kan uppfylla de krav som ställs. Behöver du rådgivning i mer avancerade ärenden rekommenderar vi dig att söka juridisk hjälp.

§3 Ändring av användarvillkor

Låneguidens villkor kan komma att ändras och besökaren ansvarar för att vara uppdaterad om de villkor som återfinns på denna sidan.