Vi på Låneguiden.se respekterar våra användares integritet. Den information som samlas in ämnar att optimera sidans användarupplevelse. Den används även i marknadsföringssyfte samt för att svara på frågor eller kommentarer. Informationen kopplas endast till dig när du själv försett oss med den, exempelvis i kommentarer eller kontaktformuläret som vi har på Låneguiden.se.

Det är Comparico AB, org nr. 556851-2312, som driver Låneguiden.se. Comparico AB är ansvarig för alla personuppgifter och ser till att behandling och lagring av dessa uppgifter följer de regelverk som finns.

Så definieras personuppgifter

Det som definierar personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress. fysisk adress, samt övriga uppgifter som gör det möjligt att kunna identifiera en person. Elektroniska identiteter, till exempel IP-adresser, samt krypterade uppgifter är endast att räkna som personuppgifter när det går att koppla uppgifterna till en fysisk person.

Inga personuppgifter registreras aktivt på Låneguiden.se

På Låneguiden.se samlar vi inte in personuppgifter. De personuppgifter som behandlas är de som du själv aktivt valt att dela med oss. Om du väljer att kommentera, ge feedback eller på något sätt kontakta oss lämnar du samtycke till att vi behandlar dessa uppgifter.

På Låneguiden.se avråder vi dig som användare att lämna några personuppgifter. Det är sällan information som exempelvis telefonnummer eller personnummer hjälper oss att besvara dina frågor och synpunkter.

Användardata registreras anonymt på Låneguiden.se

I samband med ditt besök registreras information kring hur du använt sajten. Detta görs genom cookies samt Google Analytics, vilket är ett spårningsverktyg. Det som registreras är information kring när samt hur du navigerat på sidan, platsinformation samt annan teknisk information. Den lagrade informationen kopplas inte till en enskild person och av den anledningen räknas det inte heller som en personuppgift. Informationen som registreras kan kopplas in i tre kategorier.

  • Användarbeteende – Information registreras om hur du väljer att använda Låneguiden.se. Det handlar om vilka sidor som du besökt, tidpunkt för besöket, samt hur länge du stannar på varje sida.
  • Platsinformation – Din IP-adress möjliggör för sajten att registrera din ungefärliga geografiska position. Den informationen används sedan för att kunna anpassa annonseringen.
  • Teknisk information – Detta avser information om vad för enhet som använts vid besöket av sidan. Den tekniska informationen kan även innefatta operativsystem, webbläsare, IP-adress och cookies.

Cookies använder vi på Låneguiden.se för att kunna förbättra din användarupplevelse. Det kan handlar om eventuella inställningar som sparas. Du behöver därmed inte göra inställningarna på nytt vid ett senare besök av sajten. Du kan ta del av mer information om cookies samt hur Låneguiden.se använder dem i vår Cookie-policy

Vi använder även Hojtar vilket är en tjänst som låter oss analysera hur besökaren använder sajten. Informationen är anonymiserad och skulle du lämna några personuppgifter i ett kommentars- kontaktfält så döljs även dessa.

Användardata och personuppgifter delas aldrig och är säkert lagrade

Om vi tar del av några personuppgifter lagras dessa säkert. Vi lagrar aldrig några personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Vid misstanke om brusten säkerhet kommer åtgärder vidtas omedelbart för att de personuppgifter och den data vi har vid tillfället ska säkras. Personuppgifter hos Låneguiden.se säljs eller överlåts aldrig till en tredje part.

Ändra, radera eller blockera registrering av personuppgifter

Om vi har några personuppgifter om dig har du, utan kostnad, rätt att ändra eller radera dessa. Har du några frågor eller funderingar gällande ändring och radering når du oss lättast via vårt kontaktformulär. Google Analytics används på Låneguiden.se för att samla in, lagra och analysera användardata. All datainsamling som sker av Google Analytics har du rätt att blockera. Detta kan du göra med hjälp av Google Analytics Opt-out som är ett tillägg till din webbläsare. Låneguiden använder sig även av Google Adsense. Du kan läsa mer om Googles insamling, hantering och användning av användardata i samband med användandet av Google Adsense här.

Annonsering på Låneguiden.se

Sidan är aktiv inom flera olika affiliateprogram. Genom annonsering samt länkning till andra annonser på sidan genereras intäkter. Den marknadsföring som sker på sidan gör det antingen via direkta samarbeten men även genom affiliatemarknadsföring. Affiliatemarknadsföringen sker ger genom olika program skapade av Adrecord AB, Adtraction Marketing AB, TradeDoubler Sweden AB, samt Adservice Scandinavia AB.