Danske Banks huvudkontor i Köpenhamn. Foto: Kiev Victor / Shutterstock

Banknyheter

En förundersökning om penningtvätt har inletts mot Danske Bank. Bankens handel med svarta pengar ska ha skett i Estland under perioden 2007-2015. Detta rapporteras av SvD efter offentliggörandet av Danska myndigheter.

Danske Bank har under en lång tid fått stå till svars för anklagelser om penningtvätt. Nu verkar det även som att ryktena kommer utredas, för att eventuellt ställa banken till svars i rätten. Frågan blir extra relevant då penningtvätt vanligtvis kopplas till tungt kriminell verksamhet.

Det är enligt dansk lag statsadvokaten som i detta fall ska väcka åtal om han anser att det finns skäl till detta. I nuläget ska information ha inhämtats från såväl polisen som berörda myndigheter.

Danske Bank misstänks för penningtvätt i utlandet

Det var i bankens utländska bankkontor som den misstänkta penningtvätten ska ha skett. Under en femårsperiod i Estland ska Danske Bank ha mottagit pengar som av olika anledningar inte var lagligt förvärvade. Affärer av denna typ, om de har skett, är förödande för bankens rykte.

Statsadvokaten Morten Jakobsen har även han en mycket allvarlig inställning till det misstänkta brottet. I en intervju med TT säger han att penningtvätt är samhällsundergrävande och att om det rör sig om större belopp är det ännu värre.

Med grund i detta anser han att det är viktigt att utreda om det faktiskt finns underlag för att ställa Danske Bank inför rätta för sitt handlande.

Penningtvätt ska förhindras av bankernas säkerhetssystem

Under senare tid har problemet med penningtvätt uppmärksammats av storbankerna. Alla banker har infört system som på ett eller annat sätt ska förebygga att kriminella utnyttjar deras tjänster för att genomföra transaktioner med olagligt förvärvade pengar.

Systemen som omfattar alla bankernas kunder har även mötts av viss kritik, då de ställer personliga frågor om inkomster, sparande och dylikt. Det gör dock i gengäld att bankerna vanligtvis har god insyn i sina kunders affärer, vilket även aktualiserar frågan om handlandet i Estland var medvetet.

Om penningtvätten skedde avsiktligt av Danske Bank är troligtvis en viktig fråga om det kommer till en rättegång.