närbild på skylt med Swedbanks logotyp på husSwedbank Boindex har mätt hur bostadsköpares och bostadsrättsföreningars ekonomi ser ut. Foto: Zigmar Stein/Shutterstock.com

Ekonomi

Svenska hushåll har fortsatt goda möjligheter att köpa bostad. Det visar rapporten Swedbank Boindex. Rapporten visar också att bostadsrättsföreningar som förlitar sig mycket på hyresintäkter riskerar svåra tapp i sin ekonomi.

Rapporten Swedbank Boindex baseras på en mätning som Swedbank har gjort av svenska hushålls möjligheter att köpa bostad – som också kallas deras köpkraft. Mätningen görs i samband med att hushållen köper bostadsrätter eller småhus.

Under tredje kvartalet sjönk Swedbank Boindex från 115 till 113. Det pekar på fortsatt stor möjlighet hos hushållen att köpa bostad.

Köpkraften är god hos de flesta bostadsköpare

I genomsnitt tar bostadskostnaderna upp 27 procent av den disponibla inkomsten. Under andra kvartalet var motsvarande andel 26 procent.

– Goda inkomster, låga räntor och en befintlig bostad som stigit i värde gör att de allra flesta har goda möjligheter att köpa en ny bostad, säger privatekonomen Arturo Arques.

Däremot är det andra grupper som har sämre köpkraft. Dit hör exempelvis de som redan äger egna bostäder. Även ensamstående med barn som bor i storstäder har en svårare situation, liksom personer som vill skilja sig.

Bostadsrättsföreningar påverkas av svårare tider

Några andra som är i riskzonen enligt Boindex är bostadsrättsföreningar. De får viktiga intäkter genom att hyra ut lokaler till företag. Men i och med pandemin och konjunkturnedgången riskerar bostadsrättsföreningar att förlora dessa hyresgäster, och därmed även hyresintäkterna.

Det är bra att stärka föreningens kassa med hyresintäkter, menar Arturo Arques. Men det finns en risk i att vara alltför beroende av dessa. Uteblir hyresintäkterna kan det behöva kompenseras med högre avgifter för föreningens medlemmar. I längden påverkar det också marknadspriset på bostadsrätterna.

Exempelvis ett hyresbortfall på 25 procent som håller i sig permanent kan höja månadsavgiften med 204–2 393 kronor. Då minskar låneutrymmet på bostadsrätten, och om marknadspriset minskar med samma belopp innebär det en minskning av lägenhetens värde på 2–9 procent.