Man skriver på papper för försäkring

Tips & råd

Låneskydd är en försäkring för dig som har ett lån. Låneskyddet hjälper dig om du skadar dig eller av andra anledningar inte kan jobba och därmed inte heller betala tillbaka ditt lån. Låneskyddet adderas till den månadskostnad som du betalar för lånet.

Det kan tyckas överflödigt men om du är utan arbete under ett år kan din möjlighet att återbetala lånet drastiskt försämras. Låneskyddet förhindrar då att banken driver in säkerheten eller pengarna du är skyldig. Det här kan vara extra viktigt vid exempelvis bolån då det är din bostad som står som säkerhet för lånet och det banken tar i besittning om du inte betalar.

Låneskydd har olika villkor beroende på lånegivaren

Om du tecknar ett låneskydd gäller det att vara noggrann när man kollar villkoren. Vissa låneskydd kan ha väldigt förmånliga villkor medans andra kanske inte alls passar dig. Generellt finns det tre viktiga punkter i avtalet som du bör gå igenom extra noga:

  1. Högsta ersättningen. Långivaren kommer inte att ersätta hur stora belopp som helst. Därför har alla låneskydd en högsta ersättning. Vad den består av beror på låneform och inkomst. Generellt kan man säga att låneskydd inte ersätter mer än 12-17 000 kr.
  2. Kvalifikationstid. Kvalifikationstiden är den tid som du ska ha haft försäkringen innan du skadar dig. Alla låneskydd har en kvalifikationstid, men hur lång den är varierar. Generellt kan man säga att den sträcker sig mellan 2-5 månader. Det här innebär att om skadan sker innan kvalifikationstiden har du ingen nytta av låneskyddet.
  3. Karensdagar. Karensdagar är det tidsrum mellan att du förlorar din inkomst tills det att låneskyddet börjar ersätta dig. Hur många karensdagar du har kan alltså påverka hur mycket pengar du får ut under hela perioden du inte kan arbeta. Karenstiden är oftast en månad, men kan vara längre eller kortare.

Låneskyddet ska hjälpa dig i svåra situationer

För många som förlorar sin inkomst under en tid till följd av skada eller liknande blir det mycket svårt att betala sina lån. Låneskyddet kan vara till stor hjälp för den som hamnar i den här situationen. Förhoppningen är att det ska täcka alla lånekostnader så att du kan använda dina pengar till övriga levnadskostnader. Även om du arbetar i en relativt riskfri miljö och hittills aldrig haft några problem kan det därför vara en bra förebyggande åtgärd ifall något skulle gå fel. Månadskostnaden för ett låneskydd har oftast en mindre påverkan för din privatekonomi än vad återbetalningen av lånet som arbetslös har.