Roland Magnusson / Shutterstock.com

Regleringar

Finansinspektionen anser att bankerna brister när de tar ställning till bolåneansökningar. Regeringen har i ett förslag gett Finansinspektionen ökad kontroll över kreditprövningarna.

Finansinspektionen: Bankerna förhåller sig inte till reglerna

Bankerna som utför kreditprövningar har regler att förhålla sig till, men Finansinspektionen (FI) anser att bankerna inte alltid följer detta.

– Vi har sett i vår tillsyn att råden inte har varit tillräckliga. Vi behöver göra det tydligare vad som ska ingå i en kreditprövning så att bankerna kan förbättra sin analys av kundens framtida återbetalningsförmåga, säger Jenny Westin, senior riskexpert på Finansinspektionen, till SvD.

Redan i september skickade regeringen ut ett förslag som skulle ge FI större möjlighet att besluta om hur bankerna skulle genomföra kreditprövningar. Man har bland annat sett att bankerna brustit när det kommit till att ta hänsyn till om personers framtida inkomst skulle förändras.

– Vi har sett att det förekommit brister i den framåtblickande delen, fast det gäller kanske inte just bolåneansökningarna, säger Jenny Westin.

Bankföreningen riktar kritik mot regeringen

Den uppfattning FI har håller inte Bankföreningen med om. Istället är man kritisk mot att regeringen vill ge Finansinspektionen mer kontroll vilket främst skulle drabba äldre eller familjer som planerar att skaffa barn.

– Säg att du är 60 år och ansöker om bolån. Enligt FI:s nya föreskrifter måste banken ta hänsyn till om din inkomst kan tänkas bli lägre, exempelvis om du går i pension. Samma sak gäller om du planerar en föräldraledighet, säger Åsa Arffman, chefsjurist på Bankföreningen.

Om FI skulle få mer kontroll skulle det innebära att bankerna skulle bli tvungna att ställa frågor om planerade pensioneringar och graviditeter.

– Ja, bankerna måste ju ha ett system för att kunna identifiera den typen av risker, för att på så sätt kunna uppfylla lagkravet. Och då måste ju kunden bli involverad på ett eller annat sätt, säger Åsa Arffman.

Finansinspektionen vill även att bankerna ska ta hänsyn till ett hushålls sammanlagda skuld i kreditprövningen. Det skulle enligt Åsa Arffman innebära att ett hushåll skulle kunna nekas lån om ena parten har höga skulder.

Finansmarknadsministern ser ingen förändring för bolånetagaren

Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) tonar dock ned riskerna med inflytandet. Han menar att den enskilde bolånetagaren inte kommer att märka av någon förändring.

– Nej, det kan jag inte se. Det förtydligas att FI har möjlighet att gå in och till exempel fatta beslut om förordningar och liknande om man tycker att bankerna inte sköter sin kreditgivningsverksamhet på ett bra sätt. Till exempel om man upplever att de börjar ta för stora risker, säger Per Bolund.