Finansinspektionens kontor i Stockholm. Foto: Roland Magnusson / Shutterstock.

Banknyheter

Lönsamheten för bankernas bolån är den lägsta på två år. Trots detta ligger bruttomarginalerna på en generellt hög nivå. Detta visar en rapport som Finansinspektionen framställt, där även vikten av att vara flexibel som bankkund understryks.

Den hårda prispressen på bolånemarknaden har slagit mot bankernas vinstmarginaler. Detta visar en rapport från Finansinspektionen. Trots att vinstmarginalerna minskar är de fortsatt höga anser Finansinspektionen, vilket lämnar ytterligare utrymme för förhandling.

I dagsläget ligger de flesta bankers listräntor kring samma nivå som det senaste året. Trots detta har dock snitträntan minskat, vilket innebär att det finns fortsatta marginaler för låntagaren att pruta på sitt lån.

Bankerna pressas av nya bolånegivare

Den största orsaken till att bankernas vinstmarginal för bolån minskar är den ökade konkurrensen. Under året har det flera gånger rapporterats om nya aktörer på bolånemarknaden, som alla pressat priset ytterligare.

Följden av utvecklingen är att även storbankerna har tvingats att anpassa sina priser för att inte tappa kunder till konkurrenterna. De nya, lägre, snittpriserna är dock fortsatt höga. Detta visar FI i sin rapport, där man även säger att låntagarna troligtvis kan minska detta genom att vara beredd att byta bank.

– Den höga marginalen på bolån visar att det finns ett förhandlingsutrymme för konsumenter. Samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån, skriver FI i ett uttalande till rapporten.

Ytterligare utrymme för förhandling för låntagare

Trots att bankerna befinner sig under press på att sänka sina bolånepriser finns det alltså fortfarande möjlighet för låntagare att sänka sin ränta. Det kan dock bli aktuellt att byta bolånegivare för den som vill ha den lägsta räntan.

Allt fler konsumenter väljer att jämföra bolån, något som tydligt visar på skillnaderna mellan bankerna. Det visar dock även att flera av uppstickarna som Compricer ofta kan erbjuda betydligt lägre bolåneräntor än de mer etablerade aktörerna.

Innan man byter bank bör man dock förhandla med sin nuvarande långivare. Detta eftersom att många av långivarna kan sänka sina marginaler för att behålla kunder. Genom att både förhandla med sin befintliga långivare och vara beredd att byta bolånegivare säkerställs att man får den lägsta bolåneräntan.