Nettoinkomst

Nettoinkomsten är det belopp du får kvar efter att skatter och avgifter har dragits, från lön, bidrag eller andra ersättningar.  Det är förvisso bruttoinkomsten, eller snarare bruttolönen, man avser när man pratar lön, till exempel när man löneförhandlar inför ett nytt jobb, men för att kunna planera sin ekonomi och sitt sparande är det fortfarande viktigt att veta vad nettoinkomst och nettolön innebär. 

Är det någon skillnad mellan nettoinkomst och nettolön?

Nettoinkomst och nettolön används ofta synonymt, men det kan vara bra att känna till att nettoinkomsten avser det totala belopp du får ut efter skatt, det vill säga den faktiska summa du har att spendera. Inkomst är alltså ett lite vidare begrepp och inkluderar inte bara lönen, utan även andra inkomstkällor som a-kassa, pension, föräldrapenning, sjukpenning och andra typer av ersättningar eller bidrag.

Nettolönen avser egentligen bara beloppet som din arbetsgivare betalar ut.

Vad är skillnaden mellan nettolön och bruttolön?

Nettolönen är den lön du får kvar efter skatteavdrag, medan bruttolönen är lönen före skatt. Det är nettolönen du får in på ditt konto, och du kan även se beloppet i ditt lönebesked. För att planera hur du ska lägga upp din privatekonomi är det din nettoinkomst du ska utgå ifrån, men det är ju fortfarande bruttolönen som avgör hur mycket du får ut i nettolön.

Hur mycket får jag kvar i nettolön?

Din nettolön är beroende av hur mycket skatt som dras från din bruttolön. Och det beror i sin tur på tre olika faktorer: vilken kommun du är skriven i, om du är med i Svenska kyrkan eller ej och om du ska betala statlig inkomstskatt. Det enklaste sättet att räkna ut hur mycket du får ut i nettolön är att kolla skattetabellen hos Skatteverket.

På din huvudsakliga inkomst dras skatt enligt tabellen eller enligt Skatteverkets beslut. För eventuella ersättningar utöver huvudinkomsten ligger skatteavdraget på 30 procent.

Hur läser man skattetabellen?

Skattetabellen är indelad i olika kolumner, och för de allra flesta är det kolumn nummer 1 som är relevant. Den gäller nämligen alla som arbetar och är under 65 år, medan de övriga kolumnerna avser andra ersättningar som pension, a-kassa och sjuk- och aktivitetsersättning.

På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om de olika kolumnerna och vilken (eller vilka) som är aktuella just för dig.

Dessa faktorer påverkar din nettoinkomst

  • Din bruttolön
  • Vilken kommunalskatt som gäller för kommunen du är skriven i
  • Vilken församling du tillhör om du är medlem i Svenska kyrkan (kyrkoavgiften varierar mellan 1 och 1,5 procent av din lön)
  • Brytpunkterna för den statliga inkomstskatten
  • Hur hög public service-avgiften är det aktuella inkomståret
  • Om du har rätt att skattejämka
  • Om du får några bidrag, som barnbidrag eller sjukförsäkring

Vad innebär nettolöneavdrag?

Ett nettolöneavdrag görs på pengarna du får ut efter skatt, till exempel som kompensation om arbetsgivaren har betalat en privat kostnad åt dig som anställd. Ni har kommit överens om att du som anställd ska stå för kostnaden, men att arbetsgivaren betalar av praktiska skäl. Det kan till exempel handla om privata samtal på jobbmobilen eller trängselskatt på privata resor.

Ett nettolöneavdrag påverkar inte din skattegrundande inkomst (bruttolönen) och inte heller skatten, vilket i sin tur innebär att det inte heller påverkar arbetsgivarens sociala avgifter. Din nettolön minskat däremot med exakt samma belopp som avdraget.