Bruttoinkomst

Bruttoinkomsten är din lön innan skatten dras av och är den inkomst man avser när man pratar om lön, till exempel vid en löneförhandling inför ett nytt jobb. På den här sidan ska vi berätta allt du behöver veta om bruttoinkomst och hur den skiljer sig från nettoinkomsten.

Vad ingår i bruttoinkomsten?

Din bruttoinkomst, eller bruttolön, är som sagt din totala lön innan skatter och andra avgifter har dragits av. Här nedanför listar vi vad som ingår i bruttoinkomsten.

Bruttoinkomsten inkluderar

  • Nettolön
  • Semesterersättning
  • Eventuella beskattningsbara förmåner
  • Sociala avgifter
  • Arbetsgivaravgifter, eller egenavgifter om du är egenföretagare
  • Preliminärskatt

Vad är skillnaden mellan brutto och netto?

Till skillnad från bruttolönen avser nettolönen alltså lönen efter skatt, det vill säga det belopp som du får in på kontot vid en löneutbetalning.

Var kan jag se min bruttoinkomst?

Du ser din bruttoinkomst, det vill säga bruttolönen, på din lönespecifikation. Och där ska du även se vilka avdrag som arbetsgivaren gör.

Arbetsgivaren drar av följande från din bruttoinkomst

  • Preliminärskatt, även kallad A-skatt
  • Eventuellt bruttolöneavdrag

Kan två personer med samma bruttolön få olika nettolöner?

Ja, två personer som har exakt samma bruttolön kan faktiskt få olika nettolöner. Två faktorer som påverkar är kommunalskatten (som skiljer sig mellan olika kommuner) och medlemskap i Svenska kyrkan.

  • Kommunalskatten: Räknas ut på bruttolönen efter att eventuella grundavdrag har gjorts. Och skattenivåerna varierar alltså mellan olika delar av landet. 2023 låg den lägsta skattenivån i landet på strax under 29 procent och den högsta på strax över 35 procent.
  • Medlemskap i Svenska kyrkan: Är du med i Svenska kyrkan dras en procentuell avgift på din bruttolön. Har du inget medlemskap betalar du heller ingen avgift.

När ska man betala statlig inkomstskatt?

Personer som har en årlig bruttolön på minst 598 500 kronor (nivån gäller för 2023, men kan ändras från år till år) måste även betala en statlig inkomstskatt på 20 procent på det belopp som överstiger 598 500 kr. Den delen av lönen beskattas alltså både med 20 procent statlig inkomstskatt och 30 procent kommunalskatt.

Regeringen har meddelat att man kommer att sätta inflationsjusteringen av inkomstskatten på paus nästa år, 2024. Inflationsbekämpning anges som den främsta anledningen.

Kan man slippa betala skatt på bruttolönen?

Är du student kan du tjäna upp till en specifik bruttosumma utan att behöva betala skatt. Gränsen för hur mycket du får tjäna varierar från år till år, men för 2023 låg den på 20 200 kronor. Räknar du med att tjäna under maxgränsen ska du informera din arbetsgivare om det. Arbetsgivaren behöver då inte skicka in någon inkomstinformation till Skatteverket och ingen skatt kommer heller att dras.

Bruttoinkomsten påverkar ersättningar, bidrag och kreditvärdighet

Ersättningar och bidrag, till exempel från a-kassan och Försäkringskassan, beräknas utifrån din bruttoinkomst. Bruttoinkomsten påverkar med andra ord vilka inkomstprövade bidrag du kan söka och hur hög ersättning du blir beviljad.

Din bruttolön påverkar även din kreditvärdighet, vilket i sin tur påverkar dina möjligheter att beviljas lån och även storleken på lånet. När du ansöker om lån eller kredit gör långivaren en kreditupplysning på dig och får då bland annat information om din bruttolön föregående inkomstår. Utifrån bruttolönen beräknar långivaren om du har tillräckligt goda ekonomiska förutsättningar för att kunna betala tillbaka lånet.

Vad innebär bruttolöneavdrag?

Arbetsgivaren gör i regel ett bruttolöneavdrag som kompensation för att du som anställd har fått en förmån. Det kan till exempel vara bättre arbetsutrustning, tillgång till personalbil eller löneväxling mot pensionsavsättning.

När arbetsgivaren gör ett bruttoavdrag minskar bruttolönen med samma belopp, vilket innebär att även din skattegrundande inkomst och skattesats minskar. Du behåller alltså mer pengar kvar efter skatt än om avdraget hade gjorts på det redan skattade beloppet.