Factoring

Factoring är ett gemensamt namn för fakturafinansiering och ett annat ord för fakturaköp eller fakturakredit. Factoring innebär att företag säljer eller belånar sina fakturor för att få tillgång till kontanta medel eller förbättra företagets likviditet. Det är vanligt att använda factoring i branscher med långa kredittider.

Vad innebär factoring?

Factoring innebär att ett företag snabbt kan få tillgång till pengar genom att sälja eller belåna sina fakturor. Tjänsten erbjuds av olika factoringbolag, banker eller finansbolag.

Factoring kan jämföras med ett banklån där företaget använder sina fakturor som säkerhet för att få tillgång till pengar. Den här typen av lån påverkar inte ditt företags kreditvärdighet som ett företagslån skulle göra. Därför kan det ibland vara bättre att använda factoring när företaget behöver få in pengar snabbt.

Hur mycket företaget kan belåna eller sälja sina fakturor för varierar eftersom det finns flera olika typer av factoring.

De vanligaste typerna av factoring i Sverige är

 • Fakturaköp. Fakturaköp innebär att företaget säljer sina fakturor till ett factoringbolag, en bank eller ett finansbolag. Factoringbolaget, banken eller finansbolaget betalar ut pengarna direkt till företaget. Företaget väljer hur många fakturor det vill sälja till banken eller finansbolaget.
 • Factoring med regress. Factoring med regress betyder att banken eller finansbolaget som köper företagets fakturor har rätt att kräva tillbaka pengarna om fakturan inte har blivit betald inom ett visst antal dagar efter att fakturan har förfallit.
 • Factoring utan regress. Factoring utan regress betyder att banken eller finansbolaget tar över hela ansvaret för fakturan. Banken eller finansbolaget som har köpt fakturan eller lånat ut pengar på fakturans värde har inte någon rätt att kräva tillbaka pengarna från företaget.
 • Fakturabelåning. Fakturabelåning innebär att företaget lånar pengar av en bank eller ett finansbolag och ställer sina kundfakturor som säkerhet. Belåningsgraden för fakturabelåning ligger vanligtvis på mellan 65 till 90 procent av kundfakturan. Finansbolaget ansvarar för fakturahanteringen. Om kunden inte betalar fakturan måste företaget betala tillbaka hela lånebeloppet till banken eller finansbolaget. Därefter återgår fakturan till företaget, som själva får fortsätta att driva in fakturan.

Företag som erbjuder factoring kan även erbjuda andra tjänster som fakturautskick, bokföring eller risktäckning. Genom att köpa en tjänst som risktäckning tar banken eller finansbolaget hand om hela risken. Då skyddar du dessutom ditt företag mot kreditrisker. Förutom att belåna eller sälja fakturor kan ett företag alltså köpa flera andra tjänster som kan underlätta företagets ekonomihantering.

Hur fungerar factoring?

När du vill sälja eller belåna en faktura tar du kontakt med en bank eller ett finansbolag som arbetar med factoringtjänster. Innan du kan komma igång behöver du teckna ett avtal med en bank eller ett finansbolag som du tycker passar ditt företag.

Så här går det till att använda sig av ett factoringbolag

 1. Skriv avtal. Teckna ett factoringavtal med banken eller finansbolaget. I avtalet står det bland annat hur mycket du ska betala för att sälja dina fakturor eller hur mycket du kan låna på dina kundfakturor.
 2. Välj vilken faktura du vill belåna eller sälja. Du väljer själv vilka och hur många fakturor som du vill sälja eller belåna. Därefter skickar du fakturorna till den bank eller det finansbolag som du har valt ska hantera dina kundfakturor.
 3. Fakturan skickas till kunden. Därefter skickar banken eller finansbolaget fakturan till kunden. På fakturan måste det stå klart och tydligt att du som företag har överlåtit fakturan till banken eller finansbolaget som du valt att använda. På fakturan måste det även stå till vilket bankgironummer som fakturan ska betalas och vem som är mottagare.
 4. Pengarna betalas ut till företagets konto. Pengarna betalas ut till ditt företagskonto så fort banken eller finansbolaget har skickat din faktura till kunden. Utbetalningen sker oftast inom ett par timmar.
Hitta bästa factoring-lösningen
 • Jämför factoring från upp till 30 banker
 • Få svar från alla banker inom 1–2 dagar
 • Ansökan är kostnadsfri och ej bindande

Vad ska jag tänka på när jag väljer factoringbolag?

Det finns flera saker du behöver ta reda på innan du skriver ett avtal med ett factoringbolag. Hur factoringbolagen arbetar är väldigt olika och de har väldigt olika villkor. Därför är det viktigt att du väljer factoringbolag utifrån dina förutsättningar.

När du väljer ett factoringbolag kommer du att få skriva på ett avtal. I avtalet som du skriver med factoringbolaget finns kommersiella och juridiska villkor reglerade. Men innan du skriver på avtalet bör du ta reda på tre saker.

Tre viktiga saker du bör tänka på innan du tecknar avtal med factoringbolaget

 • Kostnaden för att använda factoringbolaget. Factoringbolaget tar ut en kostnad som är en procentsats av fakturan när du vill sälja eller belåna en faktura. Procentsatsen brukar vanligtvis ligga mellan cirka två och fem procent av fakturabeloppet. Men det kan variera mellan olika factoringbolag. Därför är det bra att du redan innan vet hur stor procentsatsen är.
 • Hur lång utbetalningstiden är. Hur snabbt pengarna betalas ut varierar mellan olika factoringbolag. Om du är i behov av att få pengarna utbetalda snabbt bör du se till att factoringbolaget kan erbjuda dig en snabb utbetalning, gärna direkt efter du har skickat fakturan till factoringbolaget.
 • Factoringbolagets agerande mot dina kunder. För att du ska kunna bedriva din verksamhet är dina kundrelationer det viktigaste du har. Därför är det bra om du kan försäkra dig om att factoringbolaget kommer att sköta dina relationer på ett kundvänligt och professionellt sätt innan du skriver avtal med factoringbolaget. Annars riskerar du att stå med en verksamhet utan några kundrelationer.

När kan det vara bra att använda ett factoringbolag?

Det kan vara bra att använda ett factoringbolag om du behöver få tillgång till kontanta medel eller om du behöver förbättra företagets likviditet. När du använder ett factoringbolag kan du få pengarna utbetalda till ditt företagskonto direkt när du har överlåtit fakturan.

Det kan vara bra att använda ett factoringbolag om du

 • Inte har tid att ta hand om det administrativa arbetet
 • Behöver förbättra företagets likviditet för att öka utrymmet för investeringar
 • Behöver pengar för att kunna påbörja nästa projekt
 • Behöver betala leverantörsfakturor

Fördelarna med att använda factoring

Den största fördelen med att använda factoring är att du frigör kapital. Det är vanligt att många företag har betalningsvillkor på 30 dagar. Det betyder att de kan behöva vänta i 30 dagar innan de får betalt för en vara eller tjänst. Med factoring kan du få pengarna utbetalda till ditt företagskonto redan samma dag. Du slipper alltså vänta på att kunden ska betala fakturan.

En annan fördel med att använda factoring är att du kan agera på nya affärsmöjligheter snabbt eller påbörja nya projekt eftersom du frigör kapital när du använder factoring.

Genom att använda factoring kan du även erbjuda konkurrenskraftiga kredittider till dina kunder. Det betyder att du kan erbjuda kunderna 30 dagars betalningsvillkor även om du skulle behöva pengarna direkt. Men eftersom du använder ett factoringbolag får du tillgång till pengarna direkt samtidigt som du genom factoringbolaget kan erbjuda dina kunder 30 dagars betalningsvillkor.

Nackdelen med att använda factoring

Nackdelen är att du inte får ut hela fakturabeloppet eftersom factoringbolaget tar ut en avgift för att administrera dina fakturor. Om du har en kundfaktura på 100 000 kronor och factoringbolaget tar ut en avgift på 3 procent kostar det dig 3 000 kronor att använda factoringbolagets tjänster. Om du använder factoringbolag ofta kan det lätt bli ganska höga summor som du får betala i avgifter till factoringbolaget.

Jämför företag som erbjuder factoring
 • Jämför factoring från upp till 30 banker
 • Få svar från alla banker inom 1–2 dagar
 • Ansökan är kostnadsfri och ej bindande