Riksbanken öppnar upp för dialog om införandet av digital valuta. Foto: Riksbanken/pressbild

Valuta

Intresset för den digitala valutan växer och har kommit att bli en het fråga för flera av världens centralbanker, enligt Computer Sweden. USA:s centralbank är senast på bollen när det gäller funderingar kring hur en digital valuta skulle kunna fungera i praktiken.

Sverige var tidiga med att diskutera fördelarna med en digital valuta. Nu börjar även andra länder att visa intresse. Riksbanken har lovat att dela med sig av sina erfarenheter av digital valuta till centralbankerna i Schweiz, Storbritannien, euroländernas centralbank ECB, Kanada och Japan.

Riksbanken öppnar diskussion om digital valuta

När Riksbanken började tala om möjligheterna med att införa en digital valuta, en e-krona, för närmare tre år sedan fick det stor uppmärksamhet från resten av världen. Behovet av en digital valuta, en e-krona, är större i Sverige än många andra länder på grund av den avtagande kontanthanteringen. Trots det har intresset för ett eventuellt införande av digitala valutor växt sig större hos flera av världens största centralbanker. 

I dagarna gick Riksbanken ut med att de tillsammans med centralbankerna i Schweiz, Storbritannien, Kanada, Japan och euroländernas centralbank EBC ska sätta sig ned och lägga fram sina tankar gällande den digitala valutans eventuella funktion. 

Under april månad ska de nämnda centralbankerna sätta sig ned och diskutera de gränsöverskridande frågor gällande säkerhet och avveckling som behöver finnas till hands om digitala valutor skulle bli verklighet i framtiden. 

Digital valuta intresserar USA:s centralbank

Även centralbanken i USA har öppnat sina ögon och visat intresse för ett eventuellt införande av en digital valuta. Under en konferens på Stanford problematiserade en av bankens styrelsemedlemmar, Lael Brainard, den växande andelen privata digitala valutor som hamnar utanför lagregleringarna inom det finansiella systemet. Ett exempel är Facebooks initiativ Libra.

Men Brainard lyfte också de fördelar som kan komma med en digital valuta liknande den som Federal Reserve erbjuder. 

Hon menar vidare att digitaliseringen har potential att skapa större värden och fördelar till lägre kostnader genom omvandlade betalningar.