Myntstaplar med Bitcoin som blir större och ett diagram i bakgrunden som visar värdeökningen.Kryptovalutan Bitcoin har inlett året starkt. Sedan årsskiftet har värdet på Bitcoin ökat med 22 procent. Foto: Tom Stepanov/Shutterstock.com

Valuta

Under början av 2020 har kryptovalutan Bitcoin ökat i värde med 22 procent sedan årsskiftet. Det är den starkaste starten sedan 2012 och enligt en analytiker kan värdet på Bitcoin fördubblas innan årets slut, skriver SvD Näringsliv.

Värdet på Bitcoin har sedan årsskiftet stigit med 22 procent, vilket är den starkaste öppningen sedan 2012. Värdet på Bitcoin kan, enligt en analytiker, fördubblas innan året är slut. 

Värdet på Bitcoin har svängt rejält genom åren

Kryptovalutan Bitcoin har under de senaste åren blivit beryktad för att dess kurs har svängt kraftigt. Under de senaste åren har investerare kunnat följa kursen som gått upp till 20 000 dollar, motsvarande cirka 200 000 kronor för att därefter, under 2018, rasa till 28 000 kronor. 

Inledningen i år har varit mycket bra. Värdet på Bitcoin har sedan nyårsafton ökat från 7 178 dollar till drygt 8 800 dollar, vilket motsvarar en ökning på cirka 15 000 kronor.

Utvecklingen mellan USA och Iran kan ha bidragit till värdeökningen

USA:s dödliga attack mot den iranska toppmilitären Qassem Soleimani kan, enligt analytiker, vara en av anledningarna till att kryptovalutan har rusat.

SEB:s chefsstrateg, Johan Javeus, ifrågasätter om kryptovalutan under oroliga tider ska ses som en trygg placering. Enligt Johan Javeus finns det andra orsaker till att Bitcoin ökar i värde.

Omsättningen av Bitcoin är väldigt liten för att vara en trygg och stabil investering

Grundtanken med trygga investeringar är att de är stabila och går snabbt att sälja. I ett sådant sammanhang lider Bitcoin av den dagliga omsättningen som uppgår till mellan 100 och 200 miljoner dollar, vilket är väldigt lite i jämförelse med traditionella finansmarknader. 

Amerikanska statsobligationers omsättning ligger exempelvis på 500 miljarder dollar per dag och den globala valutamarknaden har en omsättning på 5 000 miljarder dollar per dag.

Andra kryptovalutor hotar Bitcoin

Andra problem som kryptovalutamarknaden brottas med är de tusentals olika varianter som finns. Bitcoin har dessutom hamnat i skuggan av konkurrenten Ethereum, som nu har en större omsättning än Bitcoin.

Om man vill utmana befintliga kryptovalutor i framtiden ska de kunna användas vid små betalningar och ha små transaktionskostnader, något som betalningssystemen i dag inte är speciellt väl anpassade till.