Tonårspojke sitter i sitt rum med en spargris i handen.Barn och tonåringar måste lära sig att hushålla med pengar, det menar Swedbank. Samtidigt måste barnen då också få tillräckligt mycket pengar att spela med. Foto: Dejan Dundjerski/Shutterstock

Privatekonomi

Barns köpkraft har försvagats, menar Swedbank, och härleder det till att veckopengen inte har följt prisutvecklingen på varor i Sverige. Det är viktigare än man tror att låta barn och unga lära sig att hantera pengar, hävdar bankjätten och vill se en förändring.

Det är viktigt som förälder att lära sina barn att hushålla med pengar, menar Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, men då måste veckopengen också följa prisutvecklingen i samhället.

Veckopengsutvecklingen följer inte löneutvecklingen

Föräldrarnas löneutveckling linjerar inte med barnens veckopeng, menar Swedbank. Enligt deras siffror har föräldrarnas löner stigit med 19 procent (i en tvåbarnsfamilj) medan veckopengen i genomsnitt endast stigit med 14 procent. Den här utvecklingen gäller sedan 2011.

Samtidigt har priserna på klassiska ”veckopengsvaror” stigit med många fler procent. Däremot har priset för en Big Mac överraskande nog endast stigit med sex procent.

VaraPrisutveckling
Pizza+ 50%
Biobiljett+ 35%
Glassar styckvis (exempelvis 88:an)+ 20%
Big Mac+ 6%
Exempel på prisutveckling på varor sedan 2011. Källa: Swedbank.

– Det kan absolut vara läge att förhandla upp vecko- eller månadspengen, säger Swedbank och sparbankernas privatekonom Arturo Arques. Men det är viktigt att förklara för barnet att med mer pengar kommer mer ansvar, och lära dem att när pengarna är slut så är de slut.

Föräldrar måste lära sina barn att hushålla

Arturo Arques tycker att fler föräldrar borde prata ekonomi med sina barn för att förbereda dem inför vuxenlivet och lära dem ansvar. Han menar att det finns ett problem i att många föräldrar i dag ger extrapengar vid sidan om vecko- eller månadspengen.

– Man får se upp så att man inte blir en ”swish-förälder” som skickar pengar i tid och otid, säger Arturo Arques.

Han tycker att man som förälder måste lära sina barn att hushålla med pengar – men då måste de också få en rimlig summa att använda. I dag får sju av tio 13-åringar extrapengar eftersom de inte får vecko- eller månadspengen att räcka till.

– I den här åldern sätts förmågan att hushålla med resurser på prov och som förälder är det viktigt att man både peppar och sätter gränser. Tonåringar behöver öva på att planera sina inköp, spara och prioritera, säger Arturo Arques.