Man med reflexväst och hjälm står framför en hög av timmer och räknar på sin surfplatta.Prisökningen på skog tilltog under 2021. Nu tror man att priserna kommer att jämna ut sig inom Sverige och stanna av. Foto: Mikael Damkier/Shutterstock

Ekonomi

Den svenska skogsindustrins prisökning kommer att stanna av, delvis på grund av nya EU-regler, rapporterar SvD. Handelsbankens analytiker varnar för att reglerna kan begränsa både handlingsfriheten och avverkningsgraden i svenska skogar.

Under förra året gick priset på skog upp i flera delar av Sverige. Särskilt södra Sverige påvisade betydande prisuppgångar på skog i fjol. Men nu tror Handelsbanken att prisrusningen kommer att avstanna, delvis på grund av EU-regler.

Miljötrenden har lyft priserna

Analytiker på Handelsbanken, Christian Kopfer, tror att flera faktorer bidragit till den prisuppgång vi kunnat se på skog i Sverige. Bland annat tror han att en miljötrend ligger bakom priserna. Allt fler vill använda trä som byggmaterial.

Christian Kopfer framhåller också en stark efterfrågan på timmer som en anledning till prisuppgångarna. Efterfrågan på timmer, menar han, i samband med det låga ränteläget och den starka ekonomiska återhämtningen bidrar alla till den prisuppgång vi såg i fjol.

I södra Sverige har priserna varit högst och i norr har de varit som lägst. Men Handelsbanken är övertygad om att priserna kommer att jämna ut sig på sikt. Man tror därför att priserna på skog och trä kommer att öka i de norra delarna av Sverige, samtidigt som prisökningen antagligen kommer att stanna av längre söderut.

Prisrusningen förväntas avstanna

Trots fjolårets prisrusning tror Christian Kopfer att avkastningen kan komma att bli sämre i år. Bland annat tror han att direktiv från EU kan påverka saken. Högre krav på både hållbarhet och dessutom hänsyn till biologisk mångfald är två saker som han tror kan spela en avgörande roll.

Men samtidigt som priserna antagligen inte kommer att öka på sikt påpekar Christian Kopfer att många köpare, särskilt förstagångsköpare, ser skogen som en långsiktig investering, vilken inte påverkas nämnvärt av den kortsiktiga prognosen.

– Vi ser allt fler förstagångsköpare som ser skogen som en säker och långsiktig investering, förklarar Christian Kopfer.