Privatekonomi

De flesta svenska hushållen kommer få mer pengar i plånboken nästa år. Skattesänkningar, höjda löner och pensioner gör att den disponibla inkomsten ökar. Köpkraften hos hushållen kommer däremot minska.

Enligt en undersökning av storbanken Swedbank kommer bankens kunder få en högre disponibel inkomst under 2019. Allra mest får hushållen med höga löner.

Anledningen till att den disponibla inkomsten ökar beror bland annat på att både lönerna och pensionen ökar något. Dessutom innehåller den nya budgeten från Moderaterna och Kristdemokraterna en del skattesänkningar.

Tonårsfamiljerna är de stora vinnarna

De som kommer få mest pengar över nästa år är tonårsfamiljerna med högre löner. De kommer i genomsnitt få 2 800 kronor mer att röra sig med varje månad. En vanlig tvåbarnsfamilj får omkring 1 600 kronor mer i plånboken medan enpersonhushållen får drygt 500 kronor mer. Även studenterna får det bättre ställt med 500 kronor i månaden.

Pensionärerna får också en högre disponibel inkomst nästa år. Pensionärshushållen får mellan 140 och 650 kronor mer varje månad.

De personer som kommer få det sämre nästa år är arbetslösa. Deras inkomster kommer minska med cirka 100 kronor varje månad. Det beror bland annat på att tv-avgiften kommer dras på skatten framöver samtidigt som arbetslösa inte får några skattesänkningar i form av jobbskatteavdrag. 

Köpkraften minskar

Även om inkomsterna ökar är det inte säkert att pengarna kommer räcka till. Tar man hänsyn till inflationen nästa år kommer köpkraften minska för nästan alla hushåll.

– Räknar man om i fasta priser, det vill säga tar hänsyn till inflationen under året, så blir resultatet annorlunda. Samtliga pensionärshushåll och även lönehushåll med lägre lön och löneökning går då från plus till minus, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Köpkraften för pensionärer med en lägre inkomst kommer minska med cirka 100 kronor i månaden. Enpersonhushållen kommer trots mer pengar i plånboken gå back med 30 kronor i månaden till följd av höjda priser.

De som kommer drabbas mest är arbetslösa. Tar man hänsyn till inflationen kommer de arbetslösas köpkraft minska med cirka 400 kronor varje månad.

Både tvåbarnsfamiljen och studenten kommer däremot gå plus även när man tar hänsyn till inflationen.