Erik Thedéen, generaldirektör FinansinspektionenFinansinspektionen räknar med att de nya reglerna för slopat amorteringskrav kommer att gälla från och med 14 april 2020 till juni 2021. Foto: Press/Finansinspektionen.

Bolån

Finansinspektionen har beslutat att alla banker får slopa amorteringskravet till sina bolånetagare på grund av coronaviruset. Undantaget för amorteringsplikten gäller fram till juni 2021, skriver SvD Näringsliv

Coronavirusets effekter påverkar hela den globala ekonomin. Men för att motverka effekterna på svensk ekonomi kommer bankerna att kunna skippa amorteringskravet på bolån. I dag finns det redan ett antal undantag för amorteringskravet, som exempelvis sjukdom och arbetslöshet.

Slopat amorteringskrav till 2021

De nya reglerna för slopat amorteringskrav kommer att gälla både för befintliga bolån och nya bolån. De nya reglerna kommer att gälla från och med den 14 april.

Vilka personer som kommer att slippa amorteringskravet är upp till varje bank att fatta beslut om. Bedömningen görs utifrån vilken betalningsförmåga personen har. Amorteringsbefrielse kommer att kunna ges fram till juni 2021.

Slopat amorteringskrav kan stilla oron hos svenska hushåll

Enligt Erik Thedéen, Finansinspektionens generaldirektör, innebär ett slopat amorteringskrav att det frigörs flera tusen kronor för hushållen. Pengar som tidigare har varit bundna till amorteringar kan hushållen nu använda till annat. 

Coronaviruset har skapat en stor oro bland många svenska hushåll när det gäller svensk ekonomi. Att slopa amorteringskravet kan stilla mångas oro. 

Amorteringskravet infördes i juni 2016 och var ett sätt att minska känsligheten för bolånetagare vid nedgångar i ekonomin som exempelvis finanskrisen 2008.

Svenska bolånetagare har allmänt sett goda marginaler

Samtidigt släppte Finansinspektionen sin senaste bolånerapport vilken visar att bolånetagare i Sverige allmänt sett har bra marginaler. De är dock känsligare för att förlora sitt arbete. 

Enligt Finansinspektionens beräkningar saknar 39 procent av ensamhushållen en inkomstförsäkring för en månads underskott. Dessutom är skuldkvoten hos svenska hushåll fortsatt hög. Bolånen utgör 82 procent av de totala skulderna i de svenska hushållen.

Vidare har Finansinspektionen kunnat slå fast att de åtgärder som har införts, bland annat amorteringskravet, har ökat motståndskraften hos hushållen i en nedgång i ekonomin.