När du tar billån med restvärde behöver du inte amortera på hela lånebeloppet under lånetiden, utan du har kvar bilens förväntade värde i skuld när avtalet har löpt ut. Om bilen värderas till det förbestämda restvärdet kan du då alltså sälja bilen och bli skuldfri. På de här sidan ska vi berätta mer om hur billån med restvärde fungerar, hur du räknar ut månadskostnaden och vad du kan göra när lånetiden löper ut.

Vad är restvärde?

Restvärde, eller restskuld som det också kan kallas, är en term för att beskriva vilket marknadsvärde ett objekt, till exempel en bil, kommer ha efter en viss period. Om du lånar med restvärde är det det förväntade värdet som avgör dina lånevillkor, vilket innebär att det är viktigt att restvärdet och ”nuvärdet” stämmer överens så väl som möjligt. Men det är lättare sagt än gjort.

Ett högt restvärde kan förvisso resultera i bättre villkor, men om det visar sig att objektet inte är värt så mycket när avtalet löper ut måste du som låntagare betala mellanskillnaden.

Så kan man beräkna restvärdet

Man kan beräkna restvärde på olika sätt, beroende på vilket slags objekt det gäller och vilka faktorer som skulle kunna påverka värdet. Men de två vanligaste metoderna är procentsatsmetoden och marknadsundersökning. 

  • Procentsatsmetoden. Här beräknar man restvärdet genom att bestämma en procentandel av objektets ursprungsvärde. Köper du en bil för 100 000 och tror att värdet landar på 60 procent vid låneperiodens slut blir restvärdet alltså 60 000 kronor.
  • Marknadsundersökning. Den här metoden går helt enkelt ut på att kolla runt på marknaden för att se vad liknande objekt är värda efter ett visst antal år.

Men det är som sagt inte det lättaste att sätta ett restvärde. Det finns många faktorer som kan påverka, till exempel objektets skick när låneavtalet löper ut och hur marknadsläget ser ut just då. Det kan därför vara bra att använda sig av flera olika metoder.

Hur fungerar det att ta billån med restvärde?

Att ta billån med restvärde innebär att du lånar ett mindre belopp för att kunna sälja bilen i framtiden. Långivaren uppskattar vad bilen förväntas vara värd om ett visst antal år, och under låneperioden amorterar du ett belopp som motsvarar bilens värdeminskning. När låneperioden är slut kan du kvitta bilens restvärde mot den resterande låneskulden. Billån med restvärde är framför allt ett bra alternativ för dig som byter bil ofta.

Bilhandlare erbjuder ofta billån med restvärde

Du kan ofta ansöka om billån med restvärde hos bilhandlare. Det kan vara bra eftersom du då kan byta bil om några år via samma bilhandlare. Nackdelen är att du inte kan köpa av en privatperson och att du är bunden till bilhandlarens ränta och villkor, trots att det kan finnas bättre alternativ hos andra långivare.

Tänk på! Billån med restvärde finns bara hos bilhandlare. Om du vill köpa en bil av privatperson behöver du ansöka om ett privatlån i stället.

Om du ska låna pengar för att köpa bil är det viktigt att du själv räknar med dina kostnader, bilens faktiska pris och den ränta som långivaren erbjuder. Var alltid noga med att jämföra erbjudanden för billån med restvärde och ställa dessa mot erbjudanden från andra långivare.

Vad händer när avtalstiden för billånet löper ut?

När avtalstiden för billånet har löpt ut har du i regel tre alternativ, och dessa ser du här nedanför.

När avtalstiden löpt ut kan du

  • Byta ut din gamla bil till en ny.
  • Behålla bilen och förlänga billånet.
  • Betala av billånet med egna pengar.

Billån med restvärde kräver kontantinsats

När du tar ett billån med restvärde måste du betala en kontantinsats på minst 20 procent av bilens värde. För nya bilar kan det bli ett ganska stort belopp. Att låna med restvärde kan därför passa bra om du redan har sparat ihop en kontantinsats eller ska sälja din gamla bil.

Det går även att låna till kontantinsatsen genom ett privatlån. Eftersom du då får två olika lån att betala av gäller det att du hittar ett privatlån med lägsta möjliga ränta. Annars kan dina månadskostnader bli rätt höga.

Räkneexempel på billån med restvärde

Ett lån med restvärde minskar dina månatliga amorteringar. Det beror på att du bara behöver betala av en del av lånet, och resterande del kan betalas tillbaka för pengarna du får vid försäljningen.

För att göra det lite tydligare tar vi ett räkneexempel på ett billån med restvärde. Du köper en bil för 100 000 kronor och lägger 20 000 i kontantinsats (20 procent av bilens värde), vilket innebär att lånet landar på 80 000 kronor. Restvärdet beräknas ligga på 50 000 kronor när avtalet löper ut.

Under lånets löptid kommer du bara betala amortering och ränta på 30 000 kronor (lånebeloppet minus restvärdet). Så om du har en återbetalningstid på 36 månader blir månadskostnaden då 30 000/36 = 833 kronor + ränta.

Hur mycket dyrare blir ett vanligt billån?

Vi tar samma pris och återbetalningstid som i exemplet ovan, men på ett ”vanligt” billån. Bilen kostar 100 000 och du betalar 20 000 i kontantinsats, vilket innebär att du ska amortera på 80 000 kronor under 36 månader. 80 000/36 = ungefär 2 222 kronor/månad + ränta. I det här fallet skulle du alltså betala 1 389 kronor mer i amortering om du tog ett vanligt billån.

Men väljer du en längre återbetalningstid (till exempel sex år) på ett vanligt billån kommer månadskostnaderna inte skilja sig nämnvärt mellan de olika lånetyperna.

Kostnaden förändras inte när du amorterar

Det är viktigt att poängtera att kostnaden inte förändras i och med att du amorterar eftersom amorteringen bara minskar lånets storlek ned till bilens uppskattade restvärde vid löptidens slut. Det är också viktigt att tänka på att det kan vara svårt att uppskatta bilens framtida försäljningspris.

Ett försäljningspris som är högre än det uppskattade restvärdet ger dig pengar över, som du till exempel kan använda som kontantinsats för en ny bil. Är försäljningspriset lägre än det uppskattade restvärdet måste du däremot själv betala mellanskillnaden till långivaren.