Företagslån för aktiebolag är ett mycket vanligt lån. I ett aktiebolag har ägarna inte något personligt ansvar för företagets ekonomi. När ett aktiebolag tar ett företagslån är det därför företaget, även kallat den juridiska personen, som ansvarar för lånet. Ett bra företagslån som sköts ordentligt kan göra att ett aktiebolag blir mer lönsamt.

Företagslån för expansion eller problemlösning

Företagslån är en vanlig form som används för att låta aktiebolaget växa och expandera. Lånen finns till för att möta företags finansieringsbehov och är ofta utformade och anpassade specifikt för företag.

  • Använd företagslån för att expandera. Ett vanligt finansieringsbehov hos aktiebolag är expansion. Det kan gälla både nya aktiebolag på marknaden och även gamla, mer etablerade aktiebolag. Ett nytt företag kanske behöver investera i nytt material och maskiner. Ett äldre företag kanske behöver mer kapital för att utöka marknadsföringen för en ny tjänst.
  • Använd företagslån för att lösa ekonomiska problem. Ett aktiebolag kan även använda företagslån för att ta sig ur en tillfällig ekonomisk kris. Tänk dock på att alla lån ska alltid betalas tillbaka, inklusive de räntekostnader och månadsavgifter som tillkommer. Du bör därför vara försiktig med att ansöka om företagslån till ett aktiebolag i denna situation.

Oavsett orsak bör du jämföra långivare innan du ansöker

Ska du ansöka om företagslån till ett aktiebolag bör du börja med att jämföra långivare. På så sätt kan du ställa långivares erbjudanden mot varandra och hitta det bästa alternativet för ditt aktiebolag. Oavsett vad ditt aktiebolag behöver ett företagslån till är det fördelaktigt att hitta ett med så bra ränta och villkor som möjligt.

Jämför företagslån för att hitta den lägsta räntan

Personlig borgen vid företagslån till aktiebolag

För att ett aktiebolag ska få ta ett företagslån krävs det ofta att en ägare eller VD går i personlig borgen för lånet. Vad som menas med detta är att denna person blir betalningsskyldig för lånet om bolaget inte kan betala tillbaka.

Vad du bör tänka på innan du går i personlig borgen: 

  • Ta del av långivarens kreditupplysning på aktiebolaget för att se om det finns dolda kostnader.
  • Undvik att gå i borgen själv för lån som lagts upp på många år, detta kan bli dyrt i slutändan.
  • Försök få en begränsad betalningsskyldighet för större lån, för att du ska slippa behöva betala stora summor själv.
  • Se om du kan teckna en försäkring om något oväntat skulle hända med aktiebolaget.

På senare tid har det däremot tillkommit lånegivare på marknaden som erbjuder företagslån utan personlig borgen. Ett sådant företagslån kan också användas för att exempelvis stabilisera ekonomin eller finansiera investeringar. På så sätt kan bolaget expandera utan att ägare behöver känna sig pressade av betalningsskyldighet.

Räntekostnader avdragsgilla för företag

Om aktiebolag lånar direkt till företaget blir en del lånekostnader, så som ränta och månadsavgifter, avdragsgilla. I allmänhet gäller att ett företag enbart får göra avdrag för kostnader som läggs ner för att företaget ska få inkomster. Den avdragsgilla kostnaden måste därför vara kopplad till företagets verksamhet.

Vad som menas med avdragsgillt är att kostnaderna inte får inkluderas i det skattemässiga resultatet. Du har rätt att bokföra en post som en kostnad i ett företag. I detta fall skulle ränta och månadsavgifter bokföras som kostnader. Med högre kostnader minskar vinsten i ett företag, och på så sätt sänks skatten. Genom att du lånar till aktiebolag står själva bolaget för lånet. Kostnaderna fördelas indirekt mellan ägarna, där ägarna som äger större delar får större kostnader och vice versa.

Risker med företagslån för aktiebolag

Trots att det kan kännas fördelaktigt att låna till aktiebolag, finns en del risker som du bör ha i åtanke. Glöm inte bort att redovisa kapitalförluster om de överstiger hälften av aktiekapitalet i bolaget. Om något redovisas fel kan ägarna bli personligt betalningsskyldiga. Detta i och med att friheten från det personliga betalningsansvaret inte gäller vid slarv eller oaktsamhet.

Tänk på! Att inte få företagslån kan vara problematiskt både om du är i en expansiv situation eller inte.

Att redovisa fel ser det inte bra ut för företagets bild om ni skulle behöva ta nya lån i framtiden. Tänk på att lån sällan bara sker en gång. Om ditt bolag har syfte att växa kommer det krävas en hel del investeringar. Se därför till att sköta redovisningen rätt för att inte bli nekad lån.

Redaktionen
Redaktionen Ekonomiskribent red@laneguiden.se