Villkor och krav för bolån

Det finns flera villkor och krav för bolån. Olika långivare kan ha olika krav på dig som långivare. För bolån finns det dessutom krav uppsatta av Finansinspektionen som alla långivare måste följa när de beviljar bolån.

Krav på bolån ställs av Finansinspektionen

Finansinspektionen är en statlig myndighet som har till uppgift att ansvara för regler och tillståndsprövning som rör finansiella marknader. Långivarnas verksamhet faller under Finansinspektionens tillsynsområde, och långivarna är därför tvungna att följa de krav som ställs på dem. Det är främst två krav som Finansinspektionen ställer för att få bevilja bolån idag:

  1. Bolånetaket. Bolånetaket innebär att långivare inte beviljar bolån på mer än 85 procent av köpesumman. I praktiken innebär det här att du måste finansiera 15 procent av bostadens kostnad på annat sätt än genom bolån. Finansinspektionen ser helst att du sparar ihop till kontantinsatsen själv, men det går också att ta ett kontantinsatslån för att komma runt kravet på kontantinsats.
  2. AmorteringskravetAmorteringskravet innebär att de som ansöker om bolån som överstiger 50 procent av bostadens värde måste amortera, det vill säga betala av på lånet, varje år.

Långivare har egna krav på låntagare

Förutom Finansinspektionens krav ställer långivaren ofta egna krav på låntagare. Det gör de för att vara säkra på att du som låntagare kommer att kunna betala tillbaka din skuld. Långivaren tittar på flera saker för att bedöma din ekonomiska situation och har ofta följande krav:

1. Krav på maximal skuldkvot

En av faktorerna som påverkar ditt bolån är din skuldkvot. Skuldkvoten är hur stora lån du som låntagare har i förhållande till din disponibla inkomst. Finansinspektionen har uttryckt att ett skuldkvotstak kan bli ett krav från deras sida, men som det ser ut idag är det långivarna själva som bestämmer vad de har för krav gällande skuldkvotstak.

En vanlig måttstock när skuldkvot diskuteras är att långivarna normalt inte beviljar bolån som innebär att låntagarens skuldkvot är högre än sex gånger den disponibla årsinkomsten.

2. Krav på ekonomiskt utrymme för räntehöjningar

En annan faktor är boräntan. I dagens läge är boräntan väldigt låg och en låg ränta innebär att låntagare har det lättare att betala på räntan.

Tänk på! När långivaren gör en kreditutvärdering på låntagare som ansöker om bolån brukar de räkna med en betydligt högre ränta än den som gäller för stunden.

Räntan kan ändras och långivaren vill förstås vara säkra på att låntagaren kan finansiera sitt lån även när räntan ändras. Det krav som brukar ställas är att en låntagare ska klara av att betala av en ränta på 6–7 procent.

3. Krav på ekonomi som tillåter andra utgifter än bolånet

Förutom att låntagaren ska kunna betala av på lånet måste låntagaren förstås också kunna finansiera alla andra utgifter som finns i vardagen. Detta är något som långivarna tar hänsyn till när de beviljar bolån.

Många ställer kravet att en familj på två vuxna och två barn behöver ha åtminstone över 15 000 kronor över efter att boendekostnaderna är betalda. Långivarna ställer lite olika krav på hur stor summan ska vara, vilket ibland leder till att vissa långivare beviljar lån när andra inte gör det.

Långivarens krav kan alltså vara betydligt strängare än Finansinspektionens. Det här beror på att Finansinspektionen lägger riktlinjer för långivarens verksamhet medan långivaren själv har ett vinstintresse i ditt bolån. De vill alltså garantera att de kommer att få avkastning för deras investering.