Vad betyder borgenär, gäldenär och borgensman?

När du ska ta ett lån är det många begrepp att hålla reda på. Ord som borgenär, gäldenär och borgensman är vanligt förekommande speciellt när det gäller bolån. Vi förklarar och reder ut de olika begreppen och vad som skiljer dem åt.

Vad är borgenär?

En borgenär är den som lånar ut pengar till en låntagare även kallad gäldenär. En borgenär är vanligtvis en bank, ett kreditinstitut eller en långivare. En borgenär kan också vara en vanlig fysisk person. Borgenären har rätt att få tillbaka sin skuld enligt vad som står skrivet i avtalet.

Exempel: Lisa 26 år ska köpa sin första bostad. Eftersom hon bara haft fast arbete med en fast inkomst i ett halvår vill borgenären, banken, att hon som gäldenär, låntagare, har en borgensman. Om Lisa av någon anledning inte kan betala sin skuld till borgenären får borgensmannen betala hennes skuld till borgenären.

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är en person som är skyldig pengar, varor eller andra tjänster. Gäldenären är oftast en privatperson som har en låneskuld hos banken. Men en gäldenär kan även vara ett företag.

Det finns två typer av gäldenärer: penninggäldenär och naturagäldenär.

När skulden består av pengar är gäldenären en penninggäldenär. När skulden består av en tjänst är gäldenären en naturagäldenär. En naturagäldenär tar betalt för en tjänst i förskott.

Vilka skyldigheter har en gäldenär?

Gäldenären står i skuld till borgenären tills pengarna är återbetalda eller tills tjänsten är utförd. Gäldenären är skyldig att betala tillbaka skulden enligt vad som står i skuldebrevet

Vad händer om gäldenären inte betalar?

Om gäldenären inte betalar sin skuld skickas det ut en betalningspåminnelse. Om gäldenären inte betalar betalningspåminnelsen skickas skulden vidare till ett inkassoföretag. Om skulden inte betalas till inkassoföretaget skickas den vidare till Kronofogden.

Kronofogden ställer ett betalningskrav och utifrån de uppgifter som har lämnats kan gäldenären få en betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen. En betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen kan leda till att gäldenären inte blir beviljad bostadslån eller andra mindre krediter i framtiden.

Vad är skillnaden mellan gäldenär och borgenär?

Borgenären är gäldenärens motsats. En borgenär är den part som lånar ut pengar till gäldenären. Borgenären är långivaren och gäldenären är låntagaren.

Vad är borgensman?

En borgensman är en person som tecknar borgen för någon annan. Borgensmannen förbinder sig att betala låntagarens skulder, räntor, amorteringar och eventuella andra kostnader om låntagaren själv inte kan göra det. Man kan säga att borgensmannen blir medsökande till låntagaren.

Vad innebär det att man går i borgen för någon?

Att gå i borgen för någon handlar om att en eller flera personer säkrar upp att skulden till långivaren betalas.

Hur blir man borgensman?

För att en bank ska godkänna en borgensman görs en kreditprövning för att se om den personen har möjlighet att betala skulden om låntagaren inte kan göra det. Borgensförbindelsen skrivs vanligtvis in i skuldebrevet.

Hur lång tid är man borgensman?

Borgensmannen är borgensman tills skulden är återbetald. En borgensman kan aldrig säga upp sitt borgensåtagande. Låntagaren kan dock byta ut borgensmannen, men då måste långivaren, till exempel banken, godkänna den nya borgensmannen. Först då blir den tidigare borgensmannen fri.

Hur påverkar det mig att vara borgensman?

Tänk efter nog innan du bestämmer dig för att bli borgensman till någon. Om låntagaren som du går i borgen för inte kan betala sin skuld blir du som borgensman betalningsskyldig. Om låntagaren missköter sig kan du bli skyldig att betala hela skulden omgående. Att vara borgensman påverkar även dina möjligheter till att bli beviljad lån.

Vad är skillnaden mellan borgensman och borgenär?

Det är viktigt att skilja på borgensman och borgenär. Borgenären är en person eller en bank som lånar ut pengar medan borgensmannen är den personen som förbinder sig att betala gäldenärens skulder om den inte kan betala dessa själv.