Vad är topplån och bottenlån?

Innan Finansinspektionen införde reglerna om bolånetaket var det vanligt att långivarna ändå delade upp ett bolån i två delar: topplån och bottenlån. Eftersom det i dag finns krav på kontantinsats och bolånetak används inte termerna topplån och bottenlån. I dag har det i stället ersatts av andra begrepp: kontantinsatslånet och bolån.

Bottenlån och topplån har ersatts

Topp- och bottenlån är gamla benämningar, men fenomenet kan man säga finns kvar. Bottenlånet kan i dag kallas för bolånet, då det är den del som täcker upp till 85 % av bostadens värde och har bostaden som säkerhet. Topplånet är likt ett kontantinsatslån, det vill säga ett lån för resterande del i bostaden men som saknar säkerhet.

Bottenlånet hade bostaden som säkerhet

Bottenlån är ett lån som tas med bostaden som säkerhet. Vanligtvis utfärdades bottenlån på upp till högst 85 % av bostadens pris, vilket är samma belåningsgrad som för dagens bolånetak. Eftersom långivaren har bostaden som säkerhet för bottenlånet erbjuds en förmånligare ränta då det inte innebär någon större risk för långivaren att erbjuda ett bottenlån. I dag används inte termen bottenlån särskilt ofta eftersom Finansinspektionens regler om bolånetak i praktiken gjort att dagens bolån är samma sak som ett bottenlån.

Jämför bankernas räntor på bolån

Topplånet täckte resterande del av kostnaden

Ett topplån är ett lån som tas för att täcka den del av ett bolån som inte täcks av bottenlånet. Ett topplån tas utan säkerhet och har därför i regel en högre ränta än ett bottenlån som tas med bostaden som säkerhet. Till skillnad från ett bottenlån har topplån i regel rörlig ränta och en kortare amorteringstid än ett bottenlån.

Tips! Om du inte har tillräckligt mycket sparade pengar till en kontantinsats finns det andra alternativ, trots att topplån inte finns kvar. Det vanligaste är att ansöka om ett kontantinsatslån.

I dag används inte termen topplån lika frekvent eftersom det finns ett bolånetak på 85 %. I dag används i stället benämningen kontantinsatslån eller blancolån då sådana lån tas för att täcka kontantinsatsen.