Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en tjänst som tillhandahålls av Kronofogden. En skuldsanering innebär att du betalar av en del av dina skulder för att kunna ta bort dessa helt. Kronofogden förmedlar vad du kan betala till de som har fordringar och ger dig ett viss belopp du ska betala. Villkoren kring skuldsanering beror på din situation och om du gör en skuldsanering för företag eller en vanlig skuldsanering.

Skuldsanering görs för du ska bli av med skulder

En skuldsanering utförs enbart på de individer som är så belastade av sina skulder att de inte kan leva ett normalt liv. Genom en skuldsanering är förhoppningen att dessa personer ska kunna få en ny chans och sköta sin ekonomi bättre.

För att få en vanlig skuldsanering krävs det att du uppfyller följande krav:

 • Du ska vara skuldsatt till den grad att du inte kommer kunna betala tillbaka på flera år.
 • En skuldsanering ska vara rimlig med hänsyn till de förhållanden du lever under.
 • Att du bor och jobbar i Sverige.
 • För en firma ska det vara enkelt att utreda ekonomin.

Det finns vanlig skuldsanering och för företag

En vanlig skuldsanering utgår från det som sägs ovan. En skuldsanering för företag är avsett för dig som är företagare och som inte lyckats. Tanken är att du personligen ska komma på benen och kunna starta företag igen. En skuldsanering för företagare kan vara svårare att få än en vanlig skuldsanering därför är det klokt att ansöka om en vanlig skuldsanering om du inte beviljas en för företagare. Den största skillnaden är de villkor som ställs, för en skuldsanering för företagare ställs fler och tuffare krav.

En skuldsanering görs förenklat i sju steg

En skuldsanering är en typ av lösning för personer som inte kan betala av sina skulder. Hur en skuldsanering genomförs kan sammanfattas så här:

 1. Ansökan. Du ansöker om en skuldsanering hos Kronofogden, via deras hemsida eller genom att kontakta dom via exempelvis telefon.
 2. Utredning. Efter att du ansökt om en skuldsanering går Kronofogden igenom din situation. De beslutar då om du får genomgå en skuldsanering eller inte.
 3. Beslut. Uppfyller du kraven för skuldsanering inleder Kronofogden denna. Det är ett preliminärt beslut, där även beloppet du ska betala är preliminärt. Kronofogden rekommenderar att första betalningen sker redan i samband med detta för att så snabbt som möjligt bli skuldfri.
 4. Meddelande. Kronofogden utreder förmedlar därefter med de som du har skulder hos.
 5. Svar. Kronofogden inväntar svar från de som du har skulder hos.
 6. Betalningsplan. Kronofogden sammanställer en betalningsplan där det framgår hur mycket du ska betala.
 7. Skuldfri. Efter att du genomfört betalningsplanen är du återigen skuldfri.

Om du har många skulder men att ärendena ännu inte gått till Kronofogden kan du själv genomföra en slags skuldsanering. Detta kallas då att samla lån och kan minska dina skulder och räntekostnader rejält.