Vad är nominell ränta och realränta?

Nominell ränta är den grundläggande räntan på insatt kapital eller den ränta du betalar på ditt lån. Banken bestämmer själv den nominella räntan. I Sverige råder det fri räntesättning eftersom det inte finns något räntetak.

Den nominella räntan skiljer sig mot exempelvis den effektiva räntan i det avseendet att den inte tar hänsyn till vad du totalt får betala. Vid jämförelse av olika lån är det därför bättre att kolla på effektiv ränta.

Hur räknar jag ut den nominella räntan?

Den nominella räntan är den räntan som står på lånebeskedet utan andra avgifter. Om det står 2,5 procent ska du betala 2,5 procent i ränta på ditt lån. Den nominella räntan anges alltid per år.

Exempel: Ditt lånebelopp är 1 000 000 kronor. Den nominella räntan är 2,5 procent. Din kostnad blir 25 000 kronor i nominell ränta per år.

Varför ska jag inte använda mig av nominell ränta när jag jämför lån?

Den nominella räntan kan vara missvisande. Den effektiva räntan är alltid högre än den nominella räntan eftersom den nominella räntan utgörs av endast räntan och inga andra kringkostnader. Förutom nominell ränta kan det tillkomma andra avgifter på ditt lån som uppläggningsavgifter och aviavgifter. 

Den totala kostnaden för lånet är den nominella räntan plus uppläggningsavgifter, aviavgifter etcetera. Den totala kostnaden kallas också för effektiv ränta. För att bilda dig en uppfattning om vad den totala månadskostnaden på ett lån blir ska du alltid jämföra den effektiva räntan när du jämför olika banklån. 

Bolån har oftast lägre nominell ränta än privatlån

Eftersom bolån oftast är väldigt stora lån som dessutom har en hög säkerhet har de en lägre nominell ränta än mindre privatlån utan säkerhet. För långivaren ligger säkerheten i fastigheten som låntagaren har lånat till. För privatlån där säkerhet saknas kan den nominella räntan bli mycket högre, eftersom långivaren tar en större risk om det inte finns någon säkerhet.

Din ekonomi ligger till grund för den nominella räntan

Fast arbete, god ekonomi och inga betalningsanmärkningar borgar för en låg nominell ränta. Om du dessutom har en medlåntagare som också har en mycket god ekonomi, fast arbete och inga betalningsanmärkningar kan den nominella räntan bli mycket fördelaktig.

Nominell ränta visar inte din slutliga räntekostnad

Den vanligaste räntan att jämföra med när man lånar är den effektiva räntan. Den inkluderar hela det belopp du får betala under låneperioden. Den nominella räntan tar som sagt inte hänsyn till detta. Nominell ränta beräknas istället vanligtvis genom den räntekostnad du förväntas betala på ett år. Den nominella räntan kan alltså sägas vara den mest grundläggande räntan.

Exempel: Om du tar ett lån på 10 000 kr till 5% ränta är den nominella räntan under ett år 0,05*10 000 kr = 500 kr. Skulle du därefter addera avgifter och andra kostnader skulle du istället få den effektiva räntan för lånet.

Den effektiva räntan blir därmed alltid högre än den nominella räntan då den helt enkelt innefattar fler kostnader. Ett lån med låg nominell ränta behöver alltså inte vara billigast, den effektiva räntan kan vara betydligt högre genom olika avgifter.

Den nominella räntan påverkar realräntan

Realränta är räntan man får när inflationen räknas bort från den nominella räntan, både när det gäller sparande och lån. Om den nominella räntan är 2 procent och inflationen är 5 procent är realräntan minus 3 procent. Uträkningen för realränta ser ut enligt följande: realränta = nominell ränta – inflation.

Exempel: Du sätter in 2 000 kronor på ett sparkonto med 2 procent i ränta. Efter ett år har du 2 040 kronor. Om priserna stiger med 5 procent under ett år kommer du att behöva 2 100 kronor för att köpa samma varor som du kunde köpa för 2 000 kronor för ett år sen. Inflationen har gjort dina pengar mindre värda.