Vad är kreditvärdighet?

Kreditvärdighet är en sammanställning av de förhållanden som avgör hur troligt det är att någon kan betala tillbaka det den vill låna. Kreditvärdigheten bygger i grova drag på din inkomst, utgifter och tidigare lån. Kreditvärdighetsbedömningar görs genom kreditupplysningar och de företag som sammanställer dessa har ofta register över relevanta uppgifter. Din kreditvärdighet är av största vikt då du ansöker om stora som små lån och särskilt vid mer omfattande lån som bolån.

Din ekonomiska situation avgör din kreditvärdighet

Din kreditvärdighet avgörs genom faktorer som grundar sig i din ekonomiska situation. Banker lägger exempelvis ofta vikt på följande faktorer:

  • Inkomster. Hur mycket du tjänar varje månad eller på ett år är av största vikt när du ska ta ett lån. En hög inkomst garanterar oftast att lånet kommer betalas tillbaka. En låg inkomst behöver dock inte göra det omöjligt att få lån, förutsatt att du uppfyller de två andra kraven.
  • Fasta utgifter. Hur mycket du spenderar är också av största vikt för din privatekonomi och därmed av intresse för banken. Har du exempelvis en mycket hög hyra och flera fordon o.s.v. kan din kreditvärdighet ifrågasättas även om du har en hög inkomst.
  • Kredithistorik. En mycket viktig punk är din kredithistorik. Har du lånat mycket pengar och inte betalat tillbaka kommer du troligtvis inte få ett lån. Har du ett stort bolån som påverkar din ekonomi kan även det bli problematiskt. Dock finns det många långivare som ser till den större bilden och därför beviljar exempelvis lån med betalningsanmärkning.

För att se hur din kreditvärdighet ser ut idag kan du kolla detta via tjänsten Min UC som drivs av tidigare Upplysningscentralen. Där kan du få ett kreditbetyg hemskickat till dig för att se hur du bedöms av långivarna.

Så förbättrar du din kreditvärdighet

De som stöter på problem med sin kreditvärdighet känner sig ofta nedslagna och hjälplösa. Faktum är dock att du själv kan åtgärda en dålig kreditvärdighet. Om du inte lånar och löser tidigare lån kan du drastiskt förbättra din kreditvärdighet. Självklart gäller det att minimera sina kostnader och öka sina inkomster, men detta får ses som en mer långsiktig handlingsplan. Om du gör allt detta ökar du definitivt dina chanser att få lån och förbättrar samtidigt din privatekonomi.

Kreditvärdigheten bedöms i tre steg

Ofta bedöms kreditvärdighet på en skala AAA – C där AAA är mycket goda förutsättningar och C är en direkt risk. Ett siffersystem från 1-5 kan också användas, där 5 är mycket god kreditvärdighet och 1 mycket hög risk.

I Sverige används ofta en trevärdig skala som går från ”inga betalningsanmärkningar” till ”betalningsanmärkningar” samt ”obestånd”. Den här något enklare modellen anger i ”inga betalningsanmärkningar” att man får lånet om inkomsten matchar det lån som ska tas. ”Betalningsanmärkningar” betyder att lån är tveksamt men att det kan ske till en högre ränta. ”Obestånd” betyder att du har obetalda skulder som förfallit vilket innebär att du knappast kommer få ett lån beviljat.