Vad är effektiv ränta?

Effektiv ränta är lånets alla kostnader under ett års tid. Den effektiva räntan består av den nominella räntan, administrationskostnader, uppläggningsavgifter, aviavgifter och eventuella andra avgifter.

Vid ett bolån med amorteringskrav består den effektiva räntan av amorteringsbeloppet, den nominella räntan och andra avgifter som till exempel uppläggningsavgifter och aviavgifter. Effektiv ränta måste redovisas då låneföretag marknadsför sig. Det är också ett effektivt verktyg för att jämföra lån. Den effektiva räntan  är lånets samlade kostnader under ett år och ska specificera allt du behöver betala under ett år och på så sätt  undviker du oväntade kostnader.

Långivarna måste presentera den effektiva räntan

Enligt konsumentkreditlagen måste alla långivare upplysa låntagarna om den effektiva räntan. Det kan vara lite krångligt att räkna ut den effektiva räntan eftersom andra kringkostnader kan vara dolda, och därför måste långivarna vara tydliga med vad den totala kostnaden blir. Eftersom vi har fri räntesättning i Sverige finns det inget räntetak.

Använd effektiv ränta när du jämför lån

När du jämför lån ska du alltid jämföra den effektiva räntan. Den effektiva räntan är den totala kostnaden för vad lånet kommer att kosta. Även om den nominella räntan är lika stor hos två olika banker kan de andra avgifterna skilja sig åt mellan de olika bankerna. De dolda avgifterna som administrationskostnader och aviavgifter kan vara väldigt höga. Därför är det viktigt att veta vad den effektiva räntan för lånet är.

Tips! Titta alltid på den effektiva räntan när du jämför lån från olika långivare. Det är den effektiva räntan som avgör vilket lån som egentligen är mest fördelaktigt för dig.

Den effektiva räntan visar vad ett lån kostar

Den effektiva räntan visar lånets totala kostnader under ett år och består av den nominella räntan och andra avgifter som till exempel uppläggningsavgifter och aviavgifter.

Hur räknar jag ut den effektiva räntan för bolån?

För en konsument kan det vara lite krångligt att räkna ut den effektiva räntan eftersom räkneformeln är väldigt komplex. Därför är bankerna skyldiga enligt lag att redovisa den effektiva räntan. Nedan följer dock ett exempel som illustrerar hur totalkostnaden kan påverka räntan.

Exempel: Lånebeloppet är 1 000 000 kronor. Den nominella räntan är 2,5 procent. Administrationskostnaden är 75 kronor per månad och aviavgiften är 30 kronor per månad. Den totala kostnaden för lånet under ett år blir 26 260 kronor och den effektiva räntan blir 2,63 procent.

Den effektiva räntan kan vara missvisande vid snabblån

Snabblån är benämningen på små lån med en kort löptid (oftast 30 till 90 dagar), som beviljas utan säkerhet och som du kan ansöka om via internet. Eftersom den effektiva räntan är lånets totala kostnader under ett år blir den totala kostnaden väldigt hög i förhållande till själva lånet. Om lånet ska betalas tillbaka på 30 dagar blir den verkliga kostnaden mindre än den effektiva räntan, eftersom den räknas ut på årsbasis.

Du påverkas positivt av att effektiv ränta redovisas

Den effektiva räntan redovisas just för att underlätta för konsumenten eftersom den effektiva räntan visar lånets totala kostnad över ett år. Det gör det lättare för konsumenter att jämföra olika långivares erbjudande.