Vad är taxerad inkomst?

Taxerad inkomst är den inkomst som du har tjänat in och beskattas för. Begreppet taxerad inkomst ersattes av fastställd inkomst 2013. Alla inkomster ska redovisas i inkomstdeklarationen. 

Om du har flera arbetsgivare samtidigt kan ditt skatteavdrag bli för lågt. Om skatteavdraget blir för lågt kan du behöva betala kvarskatt om arbetsgivarna inte har betalat tillräckligt mycket skatt. För att undvika kvarskatt kan du begära att den arbetsgivaren som är huvudbetalare gör ett förhöjt skatteavdrag, eller så kan du ansöka om jämkning.

Hur påverkar jämkningen min taxerade inkomst?

Om du har flera arbetsgivare eller om din lön varierar över året är det vanligt att göra en jämkning. Jämkning är när den anställde ber arbetsgivaren att göra en lägre eller högre skatteinbetalning än vad som står i gällande skattetabell för att den preliminära skatt som betalas in under året ska hamna så nära den slutgiltiga skatten som möjligt. Jämkning görs för att undvika hög restskatt. 

Med grundavdrag betalar du mindre i skatt på din taxerade inkomst

Grundavdrag är ett skatteavdrag där en del av inkomsten inte beskattas. Grundavdraget beräknas med en viss procent av inkomsten. Det är vanligt att yngre personer som sommarjobbar och som har en mycket låg inkomst inte betalar någon skatt alls. Under 2018 började grundavdraget på 19 300 kronor per år. Om din lön är lägre än 19 300 kronor betalar du alltså ingen skatt. Om lönen är högre än 19 300 kronor beskattas en del av inkomsten. Grundavdraget baseras på inkomsten och Skatteverkets tabell och där kan du se hur stort ditt grundavdrag är.

Personer över 65 år har ett grundavdrag som börjar vid 50 600 kronor. Har man lägre inkomst än 50 600 kronor betalar man ingen skatt. Har man högre inkomst beskattas en del av inkomsten. Även grundavdrag för personer över 65 år görs enligt en tabell hos Skatteverket.