Vad är skuldkvot?

Skuldkvot är ett begrepp som ofta används inom bolån. Skuldkvoten är hushållets totala bruttoinkomster delat med bolånet.

Om skuldkvoten är över 4,5 gånger hushållets totala inkomster omfattas du av det nya amorteringskravet. Skuldkvoten gäller endast nya lån tagna efter 1 mars 2018.

Hur räknar jag ut min skuldkvot?

Skuldkvoten räknas ut genom att hushållets totala lånekostnader delas med hushållets totala årsinkomst. I en familj med två vuxna som har en total bruttoinkomst på 800 000 kronor och ett bolån på 3 500 000 kronor blir skuldkvoten 4,375, alltså 437,5 procent. När skuldkvoten överstiger 4,5 gånger hushållets totala bruttoinkomst ökar amorteringskravet och hushållet måste amortera 3 procent på det totala lånebeloppet.

Hur sänker jag min skuldkvot?

Du kan sänka din skuldkvot genom att minska lånet eller öka hushållets inkomster. Om du amorterar på ditt lån minskar också skuldkvoten gradvis. När det gäller att höja hushållets inkomster kan man hitta alternativa inkomster, till exempel ett extrajobb, förhandla om högre lön på nuvarande arbetsplats eller byta jobb. 

Kan låntagaren begära en omräkning av skuldkvoten?

I takt med att skulden minskar kanske man vill göra en omräkning av skuldkvoten. En omräkning av skuldkvoten kan ske när, som helst men det är banken eller bolåneföretaget som avgör när det ska ske. Låntagaren har ingen rätt att kräva att skuldkvoten räknas om.

Vad är en normal skuldkvot?

De senaste fem åren har skuldkvoten hos de svenska hushållen ökat. Den genomsnittliga skuldkvoten var 338 procent i september 2017, vilket är en ökning med 36 procentenheter sedan 2011. Om skuldkvoten överstiger 450 procent måste hushållets låntagare amortera 3 procent på det totala lånebeloppet.

Vad är ett skuldkvotstak?

Finansinspektionen vill införa ett skuldkvotstak på 600 procent. Ett skuldkvotstak på 600 procent betyder att en låntagare inte får låna mer än sex gånger hushållets inkomst. Flera banker har redan infört ett skuldkvotstak på mellan 500 till 600 procent