Vad är räntetak?

Räntetak är ett skydd mot alltför höga räntor på bolån, snabblån och andra högkostnadskrediter. Räntetak på bolån innebär att bolåneräntan inte kan gå högre än en på förhand fastställd ränta. Räntetak på snabblån och högkostnadskrediter betyder att kreditgivaren inte får ta ut en ränta som är mer än 40 procentenheter över Riksbankens referensränta.

Räntetak på bolån

Ett räntetak på bolån fungerar som en garanti mot alltför höga räntor. Du betalar en premie och för det garanteras du en maxnivå för din ränta. Premien baseras på rådande ränteläge, ränteutvecklingen, det överenskomna räntetaket och hur länge avtalet ska gälla. 

Bolån med räntetak baseras vanligtvis på den rörliga tremånadersräntan och följer ränteläget. Lånet är dock oftast bundet över två, tre eller fem år.

När räntan går ned gör även din ränta det. När räntan stiger gör din ränta också det, men aldrig högre än räntetaket. På så vis är du skyddad mot en alltför hög ränta samtidigt som du kan få en riktigt låg ränta.

Exempel! På ditt bolån har du ett räntetak på fyra procent. När räntan sjunker till två procent följer din ränta med ned under räntetaket, men när räntan stiger till sex procent betalar du inte mer än fyra procents ränta.

Räntetak på högkostnadskrediter

Hösten 2018 infördes ett räntetak på högkostnadskrediter. Det innebär att en långivare inte får ta ut en ränta som är mer än 40 procentenheter över Riksbankens referensränta.

Som högkostnadskredit räknas lån där den effektiva räntan är minst 30 procentenheter över Riksbankens referensränta.

Det finns olika namn på högkostnadskrediter:

  • snabblån
  • blancolån
  • sms-lån
  • microlån.

I de nya reglerna står det även angivet hur mycket den totala kostnaden får vara för en högkostnadskredit. Ett lån får aldrig kosta mer än själva lånet i sig. Det innebär alltså att om du tar ett lån på 10 000 kronor så får den totala kostnaden för lånet inte överstiga 20 000 kronor.

Räntetaket skyddar människor som kan få betalningssvårigheter

Räntetaket på högkostnadskrediter infördes för att marknaden inom högkostnadskrediter ska bli mer ansvarsfull. Lånen har historiskt sett riktat sig till personer som löpt stor risk att inte kunna betala tillbaka pengarna i tid. Dessa personer får vanligtvis inte några andra lån än högkostnadskrediter och har därför fått acceptera att lånen är mycket dyrare än lån som erbjuds från andra aktörer.

Med ett räntetak hoppas regeringen att färre ska bli överskuldsatta på grund av högkostnadskrediter.

Du betalar hela premien om du löser lånet i förtid

Skulle du vilja lösa ett lån med räntetak måste du betala hela premien för den återstående bindningstiden. Det beror på att banken har räknat in premien som en inkomst när du tecknade lånet. Om du har lång bindningstid kvar på ditt lån kan det bli dyrt att lösa ett bolån med räntetak.

Hur mycket du får betala om du löser bolånet i förtid räknas ut på följande sätt: Din premie X ditt lån X den tid som är kvar på räntetaket.