Vad är ränta?

Ränta är den kostnad du betalar för att låna pengar eller den avkastning du får på de pengar du sätter in på ditt sparkonto. Kostnaden för att låna pengar kallas utlåningsränta. Inlåningsränta är den ränta du får för pengarna som du har på ditt sparkonto.

Det finns flera olika typer av ränta: 

  • Nominell ränta är den grundläggande räntan för till exempel bolån.
  • Effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån under ett års tid.
  • Realränta är räntan man får när inflationen räknas bort från den nominella räntan.
  • Listränta är bankernas officiella ränta som de marknadsför vid till exempel bolån.
  • Reporänta, även kallad styrränta, påverkar marknadsräntorna och är räntan som bankerna får betala när de lånar pengar från Riksbanken.
  • Statslåneränta är den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer som har en löptid på minst fem år.

Vad är skillnaden mellan räntesats och ränta?

Räntesatsen är storleken på räntan i procent och räntan är kostnaden för lånet och anges i kronor. Räntesatsen påverkas av bindningstiden. Rörlig ränta har oftast lägre räntesats än bunden ränta. Ju längre bindningstid, desto högre räntesats.

När används räntesats?

Räntesats använder du när du ska beräkna den löpande kostnaden på ett lån eller den ränta du får på dina insatta pengar på ditt sparkonto. Vid lån är räntesatsen den ränta du måste betala för ditt lån i procent. Räntesatsen vid lån varierar beroende på vilken typ av lån du har. Rörliga lån har oftast lägre räntesats än bundna lån. 

När det gäller sparande är räntesatsen den ränta du får på ditt sparkonto i procent. Räntesatsen på sparkontot varierar beroende på hur mycket ränta ditt sparkonto har. 

Exempel: Om du sätter in 5 000 kronor på ditt sparkonto och har en räntesats på tre procent får du efter ett års sparande en ränta motsvarande tre procent av 5 000 kr. Din ränta från banken blir 150 kronor.