Vad är ockerränta?

Ockerränta innebär att ett företag eller privatperson utnyttjar en annans ekonomiskt pressade situation genom att ta ut en oskäligt hög ränta.

Ockerräntor är olagligt i Sverige och den som fälls för ocker riskerar böter eller fängelse.

Enskilda fall avgör vad som är en ockerränta

Det går inte på förhand att säga vad som är ockerränta eller inte. Det finns inga siffror som talar om vad som är en orimligt hög räntesats. Istället får det avgöras i enskilda fall om det rör sig om ockerränta eller inte.

I Sverige motverkas ockerräntor främst av Finansinspektionen som ställer krav på lånemarknadens olika aktörer. Desto svårare är det dock för FI att ställa krav på privatpersoner som tar ut oskäliga räntor.

Räntetak infördes på högkostnadskrediter för att förhindra ockerräntor

Det finns flera åtgärder som har införts för att förhindra ockerräntor. Bland annat infördes ett räntetak för högkostnadskrediter hösten 2018. Räntetaket förhindrar aktörerna från att ta ut en effektiv ränta som är 40 procentenheter högre än Riksbankens referensränta. Tidigare har det funnits högkostnadskrediter med räntor på över tusen procent.

I samband med räntetaket infördes även ett kostnadstak som innebär att en högkostnadskredit inte får kosta mer än själva lånet. Lånar du 2 000 kronor får totalkostnaden för lånet inte överstiga 4 000 kronor.

Undvik ockerräntor genom att jämföra långivare

Du kan undvika ockerräntor på lånemarknaden genom att jämföra olika långivare. På så vis kan du hitta den långivaren som erbjuder lägst ränta. Var dock uppmärksam på övriga avgifter som kan göra lånet dyrt. Ibland kan räntan vara låg, men diverse uppläggningsavgifter och aviavgifter gör totalkostnaden för lånet dyrare än hos andra aktörer.

Ocker kan ge fängelse

Den som tar ut ockerräntor och fälls för ocker riskerar böter och fängelse i upp till två år. För grova brott kan det handla om fängelse i som mest fyra år.