Vad är listränta?

Listräntan är bankernas officiella utgångsränta som marknadsförs. Vid bolån är listräntan bankens högsta ränta, och det går inte få en högre ränta på bolånet än listräntan. Bolåneräntan går att förhandla och få betydligt lägre än bankens listränta, eftersom listräntan inte är den ränta som banken har gett sina kunder i genomsnitt. 

För bolånekunder är det intressant att först titta på listräntan och sen snitträntan. Listräntan ger en överblick över vilka räntor som finns. Efter att du hittat en bank med en listränta som passar dig ska du titta på snitträntan. Snitträntan är bankens genomsnittliga boränta som de gav sina kunder föregående månad, vilket ger dig en möjlighet att förhandla ränta på ditt bolån.

Vad anger listräntan?

Det är bankerna själva som sätter sin egen listränta. Listräntan sätts i marknadsföringssyfte.

Vad är snittränta?

Snitträntan är den genomsnittliga räntan som bankens alla kunder har. När du ansöker om ett bolån ska du utgå ifrån snitträntan. Vid ett bolån kan räntan bli både högre och lägre än snitträntan beroende på kundens kreditvärdighet, hur stort lånet är och vilken belåningsgrad kunden har.

Går det alltid att få lägre ränta än listräntan?

Nej det går inte alltid. Det skiljer sig från olika banker och om banken har en fixerad bolåneränta. Fixerad bolåneränta är dock ganska ovanligt och det är inte så många banker som har det.

Kan jag välja mellan rörlig eller fast ränta?

Ja du väljer själv om du vill ha rörlig ränta, fast ränta eller om du vill binda delar av lånet till fast ränta. När du väljer fast ränta binder du ditt lån under en viss tidsperiod, på mellan tre år och max tio år. Om du väljer fast ränta kan du inte göra några extra amorteringar eller flytta lånet till en annan bank under den tidsperioden då du bundit lånet. Om du vill amortera eller flytta lånet innan periodens slut får du betala en avgift som kallas för ränteskillnadsersättning