Vad är inkasso?

Inkasso är ett samlingsnamn för företag som driver in skulder. Det är vanligt att man blandar ihop inkasso och inkassokrav. I dagligt tal säger man att en faktura går till inkasso, vilket innebär att fakturan som inte har blivit betald skickats vidare till ett företag som driver in skulden med inkassokrav.

Om en kredittagare inte har betalat sin skuld kan företaget använda sig av ett inkassoföretag för att driva in pengarna. Ett inkassokrav kostar 180 kronor extra och läggs på det ursprungliga beloppet.

Ett inkassokrav är en annan form av påminnelse med högre påminnelseavgift. Det är ett krav på en betalning som har uteblivit och innebär även hot om indrivning. Hot om indrivning betyder att inkassoföretaget tvingar dig att betala, och om du inte gör det skickas ärendet vidare till Kronofogden. Det kan i sin tur leda till att du får en betalningsanmärkning. 

Inkasso och Kronofogden är inte samma sak

Inkasso ska inte förväxlas med Kronofogden. Kronofogden skickar inga inkassokrav, utan inkassokraven skickas vidare till Kronofogden om de inte betalas. Om kravet hamnar hos Kronofogden och du fortfarande inte betalar undersöker Kronofogden vilka tillgångar du har och sedan gör de en utmätning. En utmätning innebär att Kronofogden fattar beslut om att din lön eller något du äger, till exempel en bil eller båt, ska användas till att betala din skuld.

Vad är skillnaden mellan en betalningspåminnelse och ett inkassokrav?

En betalningspåminnelse är en påminnelse som skickas till dig om du inte har betalat din faktura innan sista betalningsdatum. Ett inkassokrav är ett krav från ett inkassoföretag som skickas på grund av utebliven betalning. 

När ett företag skickar en betalningspåminnelse kan det tillkomma en påminnelseavgift på 60 kronor. På betalningspåminnelsen står det också ett nytt sista betalningsdatum. 

Var noga med att betala betalningspåminnelsen eller inkassokravet innan sista betalningsdatum för att slippa ytterligare avgifter.

Får företag skicka inkassokrav utan att de har skickat någon betalningspåminnelse?

Ja, företagen väljer själva om de vill skicka ut en betalningspåminnelse eller om de vill överlämna indrivningen till ett inkassoföretag. Det tillhör dock god sed att skicka en betalningspåminnelse, men enligt lag behöver företaget inte göra det.

Vad ska jag göra om jag har fått ett inkassokrav?

Kontrollera fakturan och att kravet från inkassoföretaget är rätt. Om inkassokravet är felaktigt måste du bestrida inkassokravet innan sista betalningsdatum. Är inkassokravet rätt är det viktigt att betala skulden innan sista betalningsdatum.

Om du inte betalar in skulden i tid riskerar du att få betala ytterligare kostnader, eller att kravet skickas vidare till Kronofogden. Om du är sen med din betalning rekommenderas det att du kontaktar företaget och meddelar dem att betalningen är på väg för att slippa ännu fler merkostnader eller att det skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. 

Hur bestrider jag inkassokravet?

När du bestrider inkassokravet kontaktar du företaget som du har en skuld till och specificerar vad som är fel. Var tydlig i din specifikation om vad som är fel i inkassokravet. Ta alltid en kopia på det du bestrider. 

Vad är en betalningsanmärkning?

En betalningsanmärkning är en notering hos kreditupplysningsföretaget om att du inte har skött en tidigare betalning och att ditt ärende har gått till Kronofogden. UC är ett exempel på ett kreditupplysningsföretag som bankerna använder sig av för att se om du är en pålitlig kund utan betalningsanmärkning.

En betalningsanmärkning finns registrerad på dig i tre år. Företag som beviljar krediter till nya kunder brukar ta en kreditupplysning på dig som kund. Om du har en betalningsanmärkning kan det vara svårt att handla på kredit eller ta ett banklån.