Vad är ett hypotekslån?

Ett hypotekslån är ett lån där det krävs en verklig säkerhet. Det vanligaste hypotekslånet är ett bolån. När du tar ett bolån är det bostaden som utgör säkerheten för lånet.

Hypotekslånet täcker ca 75 till 85 procent av bostadens köpesumma. Ett hypotekslån kallas i vardagligt tal för bottenlån och faller inom ramen för bolånetaket och belåningsgraden. Ett hypotekslån är vanligtvis det absolut billigaste bolånet du kan få.

Vilka är fördelarna med ett hypotekslån?

Den största fördelen med hypotekslån är att det oftast är det absolut billigaste lånet på marknaden. Bankerna erbjuder låga räntor eftersom du måste lämna en säkerhet för lånet. Om du inte kan betala tillbaka lånet tar banken ut säkerheten och får då tillbaka stora delar av det lån de betalade ut.

Går det att binda räntan på ett hypotekslån?

Ja det går att binda räntan på ett hypotekslån. Banken erbjuder möjligheten att binda lånet mot fasta räntor som har olika lång löptid. Att binda lånet innebär att du är garanterad samma ränta under hela löptiden oavsett aktuell ränta.

Är rörlig eller fast ränta att föredra vid hypotekslån?

Rörlig ränta har alltid en bindningstid på tre månader. Det finns inga kortare löptider. Rörlig ränta ger en större frihet än bunden ränta eftersom den endast har tre månaders bindningstid.

Med rörlig ränta har du möjlighet att förändra ditt lån, göra större amorteringar eller byta långivare. Du kan när som helst välja att binda räntan. Räntan varierar och kan förändras efter varje tremånadersperiod.

Bunden ränta är oftast dyrare än rörlig ränta. Med bunden ränta vet du hur stor din räntekostnad är varje månad och det är lättare att planera sin ekonomi. Om du har bunden ränta och ska sälja din bostad innan tiden på dina lån har löpt ut kan du bli skyldig att betala ränteskillnadsersättning.

Tänk på! Bind inte räntan på längre tid än vad du planerar att behålla din bostad. Det kan bli dyrt när det är dags att lösa lånen.

Vad är Hypotekspension?

Hypotekspension är ett speciellt lån för dig över 60 år där du frigör dina egna pengar från din bostad. Hypotekspension är ett lån där du sätter din bostad i säkerhet. I motsats till vanliga bolån slipper du amorteringar och löpande räntebetalningar.

Med hypotekspension väljer du själv när du ska betala tillbaka lånet. Räntan läggs på lånebeloppet och hela lånet betalas tillbaka när du säljer din bostad eller när du dör. Tanken med hypotekslån är att låntagaren får ta del av det övervärde som finns i bostaden och samtidigt bo kvar.

Om din make eller maka skulle gå bort får du behålla din Hypotekspension under förutsättning att det är du som tar över ägandet av bostaden. Ingenting i villkoren ändras. 

Fördelen med Hypotekspension är att du kan få loss kapital till att unna dig själv något genom att sätta din bostad som säkerhet.

Nackdelen med Hypotekspension är att de lånen har högre ränta än vanliga bostadslån.