Vad är brutto- och nettoinkomst?

Både brutto- och nettoinkomst är kopplade till ditt arbete då inkomsten oftast är den ersättning du får för det arbete du utfört, alltså din lön. Förutom din lön kan inkomsten även bestå av till exempel studiemedel, bostadsbidrag och föräldrapenning. 

Vad är bruttoinkomst?

Bruttoinkomst är din lön före skatt och eventuellt andra avdrag. Bruttoinkomsten i ett hushåll är de totala intäkterna före skatt och före andra eventuella bidrag.

Vad är nettoinkomst?

Nettoinkomst är din lön efter det att skatt och andra löneavdrag har gjorts. Nettoinkomsten är hushållets totala inkomster efter skatt plus andra bidrag, exempelvis barnbidrag och sjukförsäkring.

Nettoinkomstens storlek påverkas av vilken kommun du bor i och om du är med i Svenska kyrkan. På bruttoinkomsten betalar man en kommunalskatt, som varierar från kommun till kommun, och skatt till Svenska kyrkan. Det som blir kvar är din nettoinkomst.

Det här behöver du veta för att räkna ut din nettoinkomst:

  • din bruttolön, det vill säga din lön innan skatt och andra avgifter dragits
  • vilken kommunalskatt din kommun har, vilket du kan hitta i skattetabellen på Skatteverkets webbsida
  • om du är medlem i Svenska kyrkan och vilken församling du tillhör (kyrkoavgiften varierar mellan 1 till 1,5 % av din lön)
  • din public service-avgift 
  • om du har rätt till jämkning
  • om du har några bidrag, till exempel barnbidrag, sjukförsäkring, bostadsbidrag eller annat.

Din inkomst påverkas av flera faktorer

Inkomsten påverkas bland annat av om du arbetar hel- eller deltid, har någon frånvaro eller arbetat övertid, alltså mer än din ordinarie arbetstid. Det är lätt att blanda ihop brutto- och nettoinkomst, men det är bra att veta skillnaden då det avgör hur mycket pengar du faktiskt har att röra dig med.