Vad är betalningsföreläggande?

Ett betalningsföreläggande är ett sätt att kräva betalning av en person som har en skuld med hjälp av Kronofogdemyndigheten. När Kronofogdemyndigheten skickar ut ett betalningsföreläggande är det inte längre en påminnelse utan ett krav på återbetalning.

När du får ett betalningsföreläggande ska du meddela Kronofogdemyndigheten att du har tagit emot det. Betalningsföreläggandet kan du få via posten eller via en delgivningsman som överlämnar betalningsföreläggandet i din hand. Om du får betalningsföreläggandet via en delgivningsman får du skriva på ett kvitto som bekräftelse på att du har mottagit betalningsföreläggandet.

Även om du anser att betalningsföreläggandet är fel och vill bestrida det måste du bekräfta att du har tagit emot det innan du kan göra det.

Vad är handräckning?

En handräckning är en ansökan som Kronofogden lämnar över till den som står i skuld. Det finns två former av handräckning: vanlig och särskild.

Vanlig handräckning kan till exempel gälla vräkning, överlämnande av lös egendom eller borttagande av egendom. En ansökan om vanlig handräckning kan kombineras med ett betalningsföreläggande, till exempel i en ansökan om som gäller både obetalda hyror och vräkning.

Särskild handräckning används om en person har gjort något som personen inte får göra på någon annans egendom, eller om en person hindrar en annan person från att använda viss egendom där den sökande har bevis för sin rätt. Det kan till exempel vara att en markägare stänger av vägen för andra som har rätt att använda den, eller att en före detta partner inte lämnar tillbaka saker efter en skilsmässa.

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering innebär att du blir helt skuldfri. Men det är bara personer som verkligen är riktigt svårt skuldsatta som kan beviljas en skuldsanering. Om man ansöker om skuldsanering hos Kronofogden måste man ha så pass stora skulder att det är helt omöjligt att betala av dem inom en översiktlig tidsperiod.

Om Kronofogden beviljar en skuldsanering upprättas en betalningsplan som löper under fem år där den skuldsatte får leva på existensminimum under den tidsperioden. När tiden har löpt ut är personen skuldfri oavsett om han eller hon har lyckats betala hela skulden eller inte, under förutsättning att personen har följt Kronofogdens avbetalningsplan.