Taxeringsvärde

Taxeringsvärde är den del av en fastighets marknadsvärde som en fastighetsägare ska betala skatt på. Taxeringsvärdet är tänkt att motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde. Eftersom taxeringen påverkar beskattningen är det av vikt att ha ett korrekt värde.

Taxeringsvärdet ska vara 75 % av marknadsvärdet

Skatteverket utreder vilket taxeringsvärde olika fastigheter i Sverige har. Så kallade småhus är de vanligaste fastigheterna i Sverige så när man pratar om taxeringsvärde syftar man oftast på sådana fastigheter. Skatteverket sätter ett taxeringsvärde var tredje år och taxeringsvärdet ska motsvara 75 % av fastighetens marknadsvärde.

Tänk på! Skatteverket sätter ett taxeringsvärde var tredje år och taxeringsvärdet ska motsvara 75% av fastighetens marknadsvärde.

Marknadsvärdet bestäms med hjälp av en analys av de genomsnittliga bostadspriserna i området där fastigheten är belägen två år före taxeringstillfället. Eftersom priser kan ändras fort gör detta att taxeringsvärdet inte alltid speglar marknadsvärdet särskilt väl. Vissa förväxlar taxeringsvärde med belåningsgrad vilket inte är korrekt. Belåningsgraden styrs av bolån i relation till bostadens marknadsvärde.

Beräkna din fastighets taxeringsvärde

Med Skatteverkets hjälp kan du beräkna taxeringsvärdet för din fastighet. Att beräkna taxeringsvärdet på din fastighet går antingen genom att kontakta något av Skatteverkets kontor eller direkt via Skatteverkets hemsida.

Vad du behöver för att kunna räkna ut taxeringsvärdet på en fastighet är värdeområdets nummer som du hittar på din förtryckta fastighetsdeklaration. På Skatteverkets hemsida går det också att söka via områden och se till vilka priser olika fastigheter sålts för.

Omprövning vid missvisande taxeringsvärde

Skulle du vara missnöjd med det taxeringsvärde som Skatteverket föreslår går det att begära en omprövning av Skatteverkets beslut. En begäran om omprövning av taxeringsbeslut ska göras skriftligt och skickas till Skatteverket. Det hör inte till vanligheterna att taxeringsvärdet sänks men i vissa fall går det att få taxeringsvärdet justerat. Vanligtvis överklagas bara taxeringsvärdet om det innebär att det är så högt att skattekostnaderna ökar kraftigt.