Ta över bolån

Att ta över ett bolån från en annan part kan vara aktuellt vid flera olika tillfällen. Men det går inte att ta över någon annans bolån med villkor som är utformade efter den personens ekonomiska situation. I stället måste du omförhandla bolånet med långivaren så att bolånet är anpassat till din ekonomi.

Flytt av bolån innebär nya villkor

Eftersom ett bolån utformas efter individens ekonomi går det inte att bara ändra vem som betalar bolånet. I stället måste du som vill ta över ett bolån ansöka om ett nytt bolån. Långivaren utreder sedan som vanligt din kreditvärdighet och din möjlighet att betala tillbaka lånet.

Det här innebär att det inte går att ge något rakt svar på om du kan ta över ett bolån. För att utreda om du kan ta över ett bolån och vad det i så fall kostar måste du kontakta din långivare.

Beräkna månadskostnaden för bolånet

Bolån

kr
%
%

Månadsbetalning

kr/månad

Ta över bolån vid separation

Vad som händer med bolånet vid en separation skiljer sig lite åt. Om en av er ska bo kvar i bostaden och bolånet är utfärdat på er båda kommer parten som bor kvar att behöva ta över hela bolånet.

Tänk på! Parten som ska ha kvar bostaden har inte alltid råd att betala bolånet själv.

Parten som ska bo kvar i bostaden måste först och främst ensam ha de ekonomiska möjligheter som krävs för att själv stå för alla kostnader ett bolån innebär. Det är en bra idé att ta juridisk hjälp vid bodelningen för att komma underfund med vilka kostnader det kommer att innebära att köpa ut motparten.

Om ni efter bodelningen kommer fram till att en part har råd att bo kvar kan ni vända er till långivaren för att lösa ut den andre parten och teckna ett nytt bolån.

Ta över bolån vid dödsfall

Vid ett dödsfall gäller reglerna kring dödsbo som finns i Ärvdabalken. Också här skiljer sig förfarandet lite åt beroende på vem som har arvsrätt och hur bolånet är upptecknat. Vid ett dödsfall där den avlidna har bolån är det en bra idé att ta hjälp av en jurist i första hand och därefter vända sig till långivaren för att se vilka möjligheter