Stibor

Stibor, Stockholm Interbank Offered Rate, är den referensränta som storbanker i Sverige är villiga att låna ut pengar till varandra för.

Lånen, som är utan säkerhet, har en löptid på alltifrån en dag till sex månader. Stibor-bankerna utgörs av Nordea, Handelsbanken, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar Bank och Danske Bank.

När används Stibor?

Stibor bestäms utifrån de räntesatser varje enskild bank har tagit fram. Genomsnittsräntan från de sex bankerna utgör sedan Stibor-rantan.

Stibor-rantan används när finansiella institutioner sätter pris för att ställa ut krediter till varandra. Vanligtvis används Stibor som en bas när pengar ska lånas ut på kort tid mellan institutioner och företag. Därtill lägger man på några punkter som fungerar som extra marginal för bolaget som lånar ut pengar.

Stibor har flera olika löptider

Stibor är ett genomsnitt av bankernas räntesatser för att låna ut till varandra under olika löptider. Totalt finns det fem olika löptider att välja mellan.

Löptiderna för Stibor:

  • tomorrow Next (nästa bankdag till efterföljande bankdag)
  • 1 vecka
  • 2 månader
  • 3 månader
  • 6 månader.

Tidigare fanns även löptider på 9 och 12 månader men dessa togs bort 2013.

Stibor kan stiga kraftigt vid finanskriser

Stibor påverkas av omvärlden. Vid finansiella kriser kan räntesatsen stiga kraftigt. Det märks inte minst när man tittar på ränteuppgången som skedde vid finanskrisen 2008, vilket fick bankerna att sätta ett högre pris för att låna ut pengarna till varandra.